Sprint naar content

Duurzaam inkopen

Vastgestelde duurzaamheidscriteria

Fontys houdt bij al haar aanbestedingen expliciet rekening met de duurzaamheidscriteria, die voor de publieke sector in Nederland zijn afgesproken en vastgelegd.

Wat houdt dit in?

Van kantoormeubelen en energie tot wegen en kantoorgebouwen: voor álle productgroepen die de overheid inkoopt zijn duurzaamheidscriteria vastgesteld. Het gaat daarbij om milieu- en sociale aspecten, maar bijvoorbeeld ook om werkgelegenheid voor kwetsbare groepen in de samenleving (‘social return’).

Toetsingscriteria per productgroep

Op de website van Pianoo is alle informatie over duurzaam aanbesteden door overheden te vinden. Per productgroep vind je daar ook een concrete beschrijving van te hanteren criteria. Deze zijn juridisch getoetst en zo opgesteld dat alle overheden ze kunnen toepassen.
Naast eisen bevatten de criteria-sets ook een aantal 'wensen'. Dit geeft leveranciers de mogelijkheid om zich - net als op prijs - te onderscheiden.
Met behulp van deze criteria kunnen alle overheden duurzaamheid inpassen in hun inkoopbeleid om daarmee de gezamenlijke doelstelling "100% duurzaam inkopen" te realiseren.

Sfeerafbeelding Fontys Sfeerafbeelding Fontys Sfeerafbeelding Fontys