Sprint naar content
Project

NRO Gedrag en Passend onderwijs

De overgrote meerderheid van de leraren geeft aan dat het niet gemakkelijk is om in de reguliere klas te werken met leerlingen met een gedragsstoornis of een gedragsprobleem, met name wanneer het gaat om leerlingen die externaliserend probleemgedrag laten zien.

Onderdeel van:

Wat houdt het project in?

Het voorkomen en verminderen van probleemgedrag hangt in belangrijke mate af van het professionele handelen van de leraar. Ondanks dat er vrij veel beschreven is over effectief omgaan met probleemgedrag in de literatuur, is nog onvoldoende duidelijk hoe leraren dit gewenste gedrag in verschillende situaties in de praktijk kunnen brengen. Meer inzicht in goede praktijkvoorbeelden is daarom van groot belang, naast inzicht in de overdraagbaarheid van de succesfactoren van deze good practices aan andere (aankomende) leraren. In dit onderzoek worden twaalf leraren die good practices laten zien in het basisonderwijs en speciaal onderwijs gedetailleerd in beeld gebracht om inzicht te krijgen in succesfactoren bij het werken met leerlingen met externaliserend probleemgedrag. Hiervoor worden video observaties, interviews, logboeken en woordwebben van de leerlingen gebruikt. Samen met de twaalf leraren analyseren we deze data en ontwikkelen we materiaal (videomateriaal en portretten) waarmee inzichtelijk wordt wat in welke situatie succesfactoren zijn. De inzichten die we verkrijgen en het materiaal dat ontwikkeld wordt, worden benut als ingrediĆ«nten voor professionaliseringsactiviteiten in de scholen en door opleidingsdocenten in deelstudie 2. Deze activiteiten worden samen met betrokkenen uit de scholen en docenten ontworpen passend bij de context. Middels monitoring van de activiteiten en focusgroep interviews wordt de overdraagbaarheid van de good practices geĆ«valueerd.  


Contact

Foto van persoon

Dr. L. (Linda) van den Bergh

Lector Waarderen van diversiteit