Sprint naar content
Project

Feedback handreikingen

In het leren van vandaag speelt feedback geven en ontvangen een grote rol. Zeker in het onderwijs. Hier zijn al talloze werkvormen voor ontwikkeld, echter het ontbreekt daarbij vaak aan praktische tools. Het lectoraat Technology Enhanced Assessment heeft daarom handreikingen ontwikkeld voor studenten, docenten en werkveldpartners, waarmee ze effectief aan de slag kunnen met feedback.

Over de handreikingen

Op welke wijze vraag of geef je nu feedback? Hoe zorg je ervoor dat je waardevolle feedback ontvangt, zodat je weer verder kunt leren en acties eraan kunt verbinden. Hoe breng je je feedback gedoseerd, passend bij het leren van de student? Kortom, vanuit verschillende perspectieven is behoefte om hiermee om te gaan en het leren te bevorderen.

Per doelgroep is daarom een aparte handreiking ontwikkeld. Hiermee kan de student, docent of werkveldpartner gerichte feedbackvragen leren stellen. Alles met als doel om de professional in opleiding startbekwaam te laten worden, die zich een leven lang blijft ontwikkelen.

Download handreikingen feedback

Handreiking Student (NL)

Sfeerafbeelding Fontys

Handreiking Student (ENG)

Sfeerafbeelding Fontys

Hand-out Student (ENG)

Sfeerafbeelding Fontys

Handreiking Docent (NL)

Sfeerafbeelding Fontys

Handreiking Docent (ENG)

Sfeerafbeelding Fontys

Handreiking Werkveldpartner (NL)

Sfeerafbeelding Fontys

Handreiking Werkveldpartner (ENG)

Sfeerafbeelding Fontys

Contact

Foto van persoon

Fieke Tychon

Toetsdeskundige Team Onderwijsinnovatie
Foto van persoon

M. (Mieke) Jaspers

Docentonderzoeker Fontys Paramedische Hogeschool | Consultant onderwijsinnovatie en toetsing