Sprint naar content
Project

Werkplaats Zelfmanagement XL

Het door ZonMw gefinancierde project Werkplaats Zelfmanagement XL is een gezamenlijk project met Hogeschool Rotterdam, Vilans, Ikone en zes zorgorganisaties: Maasstad ziekenhuis, Antes (ggz), Laurens (Thuiszorg), Humanitas (Verpleeghuiszorg), Oktober (ouderenzorg) en Kempenhaeghe (gehandicaptenzorg).


In dit project wordt de implementatie van zelfmanagementondersteuning in de dagelijkse praktijk ondersteund en onderzocht.

Elke deelnemende zorgorganisatie levert twee verbeterteams die elk 18 maanden werken met door henzelf gekozen interventies om zelfmanagement van hun cliënten te versterken. Zij worden hierbij begeleid door deskundige teamcoaches van Vilans. De verbeterteams zijn samengesteld uit verpleegkundigen, verzorgenden en cliëntvertegenwoordigers.

In het project wordt gebruik gemaakt van bestaande professionele werkplaatsen waarin studenten en docenten verpleegkunde (hbo, mbo) en praktijk samenwerken en samen leren.In de Werkplaats Zelfmanagement XL staan de effectieve interventies voor zelfmanagementondersteuning centraal die zijn beschreven in de Kennisbundel Zelfmanagementondersteuning. Hoewel in de beroepspraktijk het belang van het inzetten van dit soort bewezen effectieve interventies om zelfmanagement van clienten te ondersteunen blijkt het implementeren en borgen ervan in de praktijk lastig. Vandaar dat gedurende het implementatieonderzoek de voortgang hiervan gevolgd wordt en beïnvloedende factoren in kaart worden gebracht.

Contact

Foto van persoon

Dr. Ir. B.M. (Bienke) Janssen

Docent-onderzoeker