Sprint naar content
Project

Samen Slim Stagelopen

Samen met Summa Zorg werkt onze opleiding Verpleegkunde al enkele jaren samen aan ontwikkeling van Professionele werkplaatsen (PW’s) als vernieuwde stagevorm. Stagiaires runnen samen met professionals een specifiek daarvoor ingerichte afdeling binnen eenzorginstelling. Door docenten in te schakelen bij het opleiden, begeleiden en toetsen van stagiaires op de stageplek wordtde zorg ontlast en vindt opleiden plaats in de actuele context.

De rol van de docent binnen de PW is complex. De focus van dit onderzoek is om meer kennis te genereren over passende begeleiding en beoordeling binnen een PW, met als doel de kwaliteit er van te verbeteren en de ervaren werkdruk in het begeleiden en beoordelen te verlagen. Activiteiten en onderzoek naar werkzame elementen vinden plaats binnen twee werkpakketten (begeleiden en beoordelen) met een cyclisch onderzoeksdesign, zodat verbeteren en kennisontwikkelen hand in hand gaan.

Meer informatie over dit project volgt half november 2022

Contact

Foto van persoon

Jaike Doedens

Docent-onderzoeker