Sprint naar content
Project

RAAK PRO Moral Smart Cities

In dit onderzoek bouwen we aan een genuanceerde strategie om een breed debat te voeren over Slimme Stedelijke ontwikkelingen en inclusieve besluitvorming te bevorderen. Dit doen we door stedelijke ethische commissies, burgerparticipatie, lokale bestuursorganen en mediaorganisaties uit zeven Nederlandse steden aan elkaar te koppelen.

Wat houdt het project in?

De groeiende belangstelling voor gemeenten om steden te transformeren tot Smart Cities, maakt dat er in toenemende mate technologische ingrepen in het stedelijke weefsel plaatsvinden. Die ingrepen - vaak gericht op het beter inrichten van logistieke, energietechnische of ruimtelijke processen - hebben ook impact op de sociale, culturele en maatschappelijke structuren van de stad. De ethische aspecten van de slimme stad van de
toekomst staan steeds vaker op de agenda. Diverse gemeenten zijn gestart met ethische commissies die moeten helpen bij morele afwegingen rondom manieren waarop technologie wordt ingezet in stedelijke processen om zo richtlijnen te geven bij het maken van techno-ethische besluiten. Daarnaast is er vanuit gemeenten behoeften aan nieuwe methoden om burgers op een betekenisvolle manier te blijven betrekken bij het vormen van zo’n ethisch
kompas. Daartoe is onder andere ook meer journalistieke aandacht wenselijk.

Projectdoelstelling

Dit onderzoek bouwt voort op opgedane inzichten uit eerdere onderzoeksprojecten rondom ethiek, slimme technologie en slim en verantwoord bestuur en journalistiek en de Slimme Stad. We bouwen aan een handzame doch genuanceerde strategie om een breed debat te voeren over Slimme Stedelijke ontwikkelingen en inclusieve besluitvorming te bevorderen. Dit doen we door stedelijke ethische commissies, burgerparticipatie, lokale bestuursorganen en mediaorganisaties uit zeven Nederlandse steden aan elkaar te koppelen. Hierdoor wordt expertise en ervaring vanuit bestuur, journalistiek en burgers duurzaam met elkaar vervlochten. De centrale onderzoeksvraag luidt: Hoe realiseren we een levend techno-moreel discours waar burgers zich bij thuis voelen, en op basis waarvan bestuurders inclusieve en maatschappelijk verankerde besluiten kunnen nemen?
We kiezen voor een combinatie van methodes waarbij linguïstische analyses, empirische ethiek en vergelijkende methoden uit de sociale wetenschappen middels interventie-design met elkaar verbonden worden. Dit doen we in samenwerking met een internationaal georganiseerd klankbord vanuit steden met best practices

Periode

Dit project loopt van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2027.

Partners

Sfeerafbeelding Fontys


Contact

Foto van persoon

Mr. dr. B.F.W. (Bart) Wernaart

Lector Moral Design Strategy

Foto van persoon

M.C.W. (Marieke) van Vliet

Onderzoeker