Sprint naar content
Foto van persoon

Lector Moral Design Strategy

Mr.dr. B.F.W. (Bart) Wernaart

Mr.dr. Bart Wernaart heeft jarenlange ervaring als jurist en docent ethiek aan de Fontys Hogeschool. Als lector wil hij een brug slaan tussen technologie, maatschappij en ethiek. De nadruk ligt op de individuele moraliteit die als input gebruikt kan worden voor design. Door onze digitale samenleving menselijker te maken, wil hij bijdragen aan het verkleinen van de afstand tussen individu en organisatie. Zodoende kan zijn lectoraat bijdragen aan een bestendigere organisatievoering in zowel het publieke als private domein. 

Hij ziet het nieuwe lectoraat als een manier om onderwijs en onderzoek dichter bijeen te brengen, waarbij studenten een actieve participerende rol hebben in het doen van betekenisvol onderzoek. ‘We willen enerzijds met onze voeten in de klei staan, en bijvoorbeeld met mobiele moral labs de wijken in om te achterhalen welke morele verwachtingen burgers hebben van een voorspellend algoritme wat gebruikt wordt door de overheid. Denk daarbij aan preventive policing, of een algoritme wat risico op fraude moet detecteren. Anderzijds willen we meedoen op hoog wetenschappelijk niveau, en daar tot nieuwe modellen en aanvliegroutes komen, gebaseerd op onze praktische expertise.’

Individiuele moraliteit als input voor design

“Er gebeurt momenteel ontzettend veel op het snijvlak van technologie, ethiek en maatschappij. Denk daarbij aan de steeds groter wordende rol van Artificial Intelligence (AI). Maar tegelijkertijd gaan we soms te snel voorbij aan de ethische aspecten ervan. Door onderzoekers, ondernemers, onderwijs en overheden met elkaar te verbinden en gedegen onderzoek te doen, willen we hier meer zicht op krijgen. Uitgangspunt hierbij is de individuele moraliteit als input voor design, waardoor moraliteit een nadrukkelijkere input is aan de tekentafel van nieuwe technologie. Dat is echt de toegevoegde waarde van het lectoraat”, aldus Wernaart.

Loopbaan

Mr.dr. Bart Wernaart behaalde in 2005 zijn masterdiploma aan de Universiteit van Tilburg (Internationaal recht), en promoveerde in 2013 aan de Wageningen Universiteit. Hij was de afgelopen jaren werkzaam als jurist en docent-onderzoeker recht en ethiek aan de Fontys Hogeschool Economie en Communicatie. Bart is auteur op het gebied van internationaal recht en ethiek. Daarnaast is hij professioneel drummer, componist en dirigent.


Contact

Foto van persoon

Mr. dr. B.F.W. (Bart) Wernaart

Lector Moral Design Strategy