Sprint naar content
Project

Kenmerken van de ideale HBO docent

De vraag ‘Wat is talent?’ is een cruciaal thema in talentmanagement. Immers, de definiëring is bepalend voor de aard van de talentmanagement interventies.

Wat houdt het project in?

Wanneer je naar wetenschappelijke literatuur kijkt, wordt er helaas geen eenduidig antwoord gegeven op deze vraag. In de zoektocht naar een afbakening van het veld wordt het begrip weliswaar nader uiteengerafeld, maar daarbij wordt vooral gedacht in tegenstellingen. Het belangrijkste meningsverschil heeft eigenlijk te maken met de vraag óf we al dan niet moeten differentiëren in het personeelsbestand en op basis waarvan dit dan zou moeten gebeuren.

Ondanks de diverse conceptuele discussies over talent is dé definitie nog niet gevonden. Naar verwachting zal die ook niet snel geboden worden. Het of-of denken dat dominant is in de literatuur doet eigenlijk geen recht aan de realiteit; er ontstaat een te smalle en vereenvoudigde kijk op wat er daadwerkelijk speelt en relevant is in organisaties. Als we naar talentdefiniëring in de praktijk kijken zien we immers dat juist een én-én-insteek wordt gehanteerd. Zowel de inclusieve als de exclusieve benaderingen komen in organisaties voor en zelfs hybride varianten. Daarbij is men in de praktijk veel meer geïnteresseerd in de concretisering van het talentconcept: om welke kenmerken en vormen van excellent gedrag gaat het precies?

Projectdoelstelling

Omdat een groot deel van onze projecten in het hoger onderwijs plaatsvindt, proberen we in dit project het begrip talent te concretiseren voor de hbo-docent: We willen graag weten wat een ideale hbo-docent typeert vanuit het perspectief van verschillende actoren en betrokkenen binnen het hbo. Daartoe hebben we een vragenlijst al verschillende keren uitgezet. Een verslag van de bevindingen staat in een artikel. Ook hebben we een workshop ontwikkeld waarmee we met de deelnemende docenten verkennen wat hun talenten zijn. 

Periode

2016 - ...

Resultaat

  • Artikel in OnderwijsInnovatie
  • Presentaties bij verschillende Fontys instituten

Projectteam

Foto van persoon

M. (Manon) Krabbenborg

Docentonderzoeker
Foto van persoon

M.G. (Mariëlle) Rosendaal

Docentonderzoeker & Consultant design thinking

Contact