Sprint naar content
Project

International Talent Scan

Hoe kunnen IT mkb'ers in de regio Brabant internationaal talent aantrekken en behouden? Dat is zijn vragen die het lectoraat samen met Brainport Eindhoven en Holland Expat Centre South onderzoeken. Inmiddels is er een International Talent Scan ontwikkeld voor deze mkb'ers.

Wat houdt het project in?

MKB-bedrijven in de hightech en IT- sector ervaren net als de grote bedrijven de gevolgen van de zeer krappe arbeidsmarkt. Cruciale vacatures zijn moeilijk te vervullen dezer dagen met alle gevolgen van dien voor het MKB-bedrijf. Een mogelijke oplossing hiervoor is het aantrekken van internationale kenniswerkers met de juiste kennis en knowhow.

Projectdoelstelling

Gezien de beperkte kennis en ervaring die MKB – bedrijven hebben op het aantrekken, selecteren en behouden van de internationale kenniswerkers, hebben Brainport Development en het Holland Expat Center South een programma opgesteld dat gericht is op het ondersteunen van MKB-bedrijven op dit specifieke gebied. Het lectoraat Dynamische Talentinterventies is gevraagd om hiervoor onderzoek te doen naar: a) ‘Aantrekken van internationaal talent’ en b) ‘Behouden van internationaal talent’. Het eerste deelonderzoek richt zich op de succesfactoren ten aanzien van werven, selecteren en onboarden van internationaal talent. Het tweede deelonderzoek richt zich op het behoud van internationaal talent.  

Periode

2020-2021

Resultaat

Een resultaat dat voortvloeit uit het onderzoek is een zogeheten International Talent Scan.

Voor het eerste deelonderzoek is, in co-creatie met een denktank vertegenwoordigd door zeven MKB-bedrijven, deze scan ontwikkeld. De International Talent Scan is een zelfdiagnose tool die de MKB-er inzicht geeft in de sterke- en ontwikkelpunten ten aanzien van de werving, selectie en onboarding van internationale kenniswerkers. Naar aanleiding van het invullen van de scan, krijg je tevens praktische adviezen en tips op alle onderdelen. Deze scan is eind maart 2021 succesvol gelanceerd voor de MKB bedrijven in de Brainport regio. De lancering terugkijken, dat kan! Hieronder vind je de opname.

Een ander resultaat is een uitbreiding van de scan op het onderdeel van behoud van internationale kenniswerkers voor de hightech MKB bedrijven. Voor het tweede deelonderzoek zijn we op basis van een verkenning van literatuur en interviews met MKB bedrijven tot een concept scan gekomen inzake de retentie van internationale kenniswerkers. Deze scan zal in meerdere rondes aan MKB-bedrijven voorgelegd worden voor feedback en zal uiteindelijk onderdeel worden van de International Talent Scan. Met deze vervolmaakte scan krijgt de MKB-er inzicht in de sterke en aandachtspunten op het gebied van werving, selectie, onboarding en behoud van internationaal talent. Met het inzicht, de concrete tips, adviezen en tools die de MKB-er krijgt aangereikt, kan die de organisatie en het menselijk kapitaal versterken en doorgroeien naar een lerende organisatie.  

Vanuit het onderzoek over het aantrekken en behouden van internationaal talent zijn inmiddels ook een praktisch artikel en podcast verschenen. Een wetenschappelijk artikel zal tevens dit jaar gepubliceerd worden met daarin alle bevindingen vanuit het onderzoek.

Belangrijke aandachtspunten bij het behoud zijn de match met de functie, team en organisatie. Deze aspecten dienen al meegenomen te worden in de werving & selectie. Daarnaast is het belangrijk aan te sluiten bij de behoeftes van het internationale talent, specifieker de behoeftes op het gebied van een uitdagende functie aanbieden, carrièreperspectief bieden, professionele en persoonlijke ontwikkeling en hiermee samenhangend, betrokkenheid creëren.

Verwachtingsmanagement speelt hierin een belangrijke rol. Ten slotte, wat we ook in het onderzoek naar werving, selectie en behoud zagen, speelt de familie tevens bij het behoud een zeer belangrijke rol. Als de partner met eventuele kinderen niet goed landen, dan is de kans op een succesvol behoud uitermate klein. Het is daarom raadzaam de familie te betrekken bij alle stappen in het proces van het aantrekken van de internationale kenniswerker. It’s all in the family.

Video

Lancering International Talent Scan

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Podcast

In deze podcast bespreken Kazimier Helfenrath en Anouk Schul, beide onderzoeker bij het lectoraat, de belangrijkste resultaten van het onderzoek naar aantrekken en behouden van internationaal talent bij mkb's.

Ook midden- en kleinbedrijf kan kenniswerker aantrekken - (tijdschriftvoorhrm.nl)

International Talent Scan (brainporteindhoven.com)


Contact

Foto van persoon

A. (Anouk) Schul

Docentonderzoeker
Foto van persoon

K.A. (Kazimier) Helfenrath

Docentonderzoeker