Sprint naar content
Project

De hybride tech docent monitor

Brainport Eindhoven is in 2020 gestart met de pilot Hybride Tech Docenten. Met de pilot wordt een impuls gegeven aan de kwaliteit van het onderwijs in de regio door de ervaring en kennis van mensen uit het technische bedrijfsleven letterlijk de klas in te brengen. Fontys onderzoekers hebben in een multidisciplinair team een monitor ontwikkeld om de verwachtingen en ervaringen van deze groep docenten in kaart te brengen.

Onderdeel van:

Wat houdt het project in?

Projectdoelstelling

Het doel van de Brainport pilot, die medegefinancierd is door de Provincie Noord-Brabant, is een structurele inzet van 100 mensen uit het bedrijfsleven bij regionale onderwijsinstellingen in een lichte vorm van hybride doceren (4 – 8 uur per week). Dit kan bijvoorbeeld via het verzorgen van onderwijsmodules, het ontwikkelen van onderwijs of het begeleiden van leerlingen/studenten. In 2020 zijn er 52 technici gestart als hybride tech docent.

Er is echter nog weinig bekend over de succesfactoren, dilemma’s en knelpunten rondom deze groep hybride docenten. Om dit in kaart te brengen is in 2020 het project Hybride Tech Docent Monitor gestart. Dit is een samenwerking tussen de lectoraten Industrial Engineering & Entrepreneurship (BENT), Dynamische Talentinterventies (HRMenP), Wendbare Onderwijsprofessionals (FLOT) en Brainport Development.

Periode

2019-2021

Resultaat

Het monitorinstrument bestaat uit vragenlijsten die verwachtingen, motieven, kwaliteiten en ervaringen van hybride tech docenten in kaart brengen bij de start van hun traject als (potentiële) hybride docent en de ervaringen na afloop daarvan. De resultaten van de start- en eindmeting worden gepresenteerd in een digitaal dashboard. Het doel van dit dashboard is voor alle actoren die betrokken zijn bij hybride tech docenten in Brainport Eindhoven de ervaringen grafisch inzichtelijk te maken.

Daarnaast worden er interviews gehouden met hybride tech docenten en betrokken actoren. Hieruit blijkt tot dusver dat het hybride tech docentschap potentie heeft maar dat er tegelijkertijd nog tal van dilemma’s en knelpunten zijn. Deze liggen o.a. op het gebied van verwachtingsmanagement, de jaarcyclus die voor het onderwijs anders is dan voor het bedrijfsleven, het op maat opleiden en begeleiden van hybride tech docenten en de contractvorm met bijbehorende financieringsconstructie.

In vervolgonderzoek zullen deze uitdagingen nader in kaart worden gebracht en zullen de 'lessons learned' vertaald worden in interventies om hybride tech docenten te faciliteren in hun professionele ontwikkeling en hun rol als verbinder tussen onderwijs en bedrijfsleven te versterken.

Inmiddels heeft dit project een doorstart gemaakt onder een andere naam met een SIA RAAK subsidie. Het project 'Hybride tech docent als verbinder tussen onderwijs en bedrijfsleven' vind je hier!


Contact

Foto van persoon

E. (Ellen) Koop - Spoor

Docentonderzoeker