Sprint naar content
Project

Professionals versterken in het omgaan met discriminatie-ervaringen van studenten

Verschillende onderzoeken wijzen uit dat stagediscriminatie een werkelijkheid is waarmee jonge mensen te maken hebben in de start van hun arbeidsloopbaan en dat dit consequenties kan hebben in hoe ze daaraan beginnen.  

Wat houdt het project in?

Onderzoek laat zien dat professionals moeite hebben om discriminatie te herkennen. Zo hebben mbo-professionals vaak het idee dat discriminatie bij stages op hun school niet speelt. Professionals trekken ervaringen van studenten dan ook met enige regelmaat in twijfel (hoe weet je dat het discriminatie was? was je wel voldoende voorbereid?). Maar ook wanneer ze mogelijke discriminatie vermoeden weten zij niet altijd welke handelingsmogelijkheden zij hebben en wat hun rol of taak is. Of professionals voelen dat er van hen verwacht wordt te handelen, maar ervaren een gebrek aan moed om dat te doen. Professionals die dergelijke handelingsverlegenheid ervaren kunnen nalaten (adequaat) te handelen. Dat leidt ertoe dat studenten zich niet ondersteund voelen en discriminatie niet meer bespreken of melden bij docenten of hun begeleiders (Andriessen et al. 2021). In dit project onderzoeken we op wat voor manieren professionals handelingsverlegenheid ervaren en wat de behoeften van studenten met discriminatie-ervaringen zijn. 

Op basis van de bevindingen wordt samen met het lectoraat Waarderen van diversiteit een subsidieaanvraag ingediend om professionals in de praktijk te ondersteunen in het adequaat handelen bij discriminatie-ervaringen en ander grensoverschrijdend gedrag.

Periode

Looptijd is van september 2021 – februari 2022


Contact

Foto van persoon

Dr. I. (Iris) Andriessen

Lector Diversiteit en (Ortho-)pedagogisch Handelen

Foto van persoon

M. (Marieke) Wildeman

Docentonderzoeker

Foto van persoon

L.A. (Lisa) Malaihollo

Junior onderzoeker