Sprint naar content
Project

MKB participeert

De MKB-deal 'MKB-participeert' is bekrachtigd met een handtekening van staatssecretaris Mona Keijzer. Eindhoven krijgt 350.000 euro voor digitalisering in het MKB. Het lectoraat De Ondernemende regio gaat in dit project samen met grote bedrijven in Eindhoven en Brainport kennis delen met het brede MKB.

Wat houdt het project in?

Ondernemersverenigingen van bedrijventerreinen en ondernemers uit de Eindhovense binnenstad gaan actief samenwerken met dienstverleners, VNO-NCW en Fontys Hogescholen om het brede mkb in de stad te versterken. Koplopers delen hun kennis en vaardigheden aan de hand van best practices.

Een van de doelen van ‘MKB participeert’ is om bedrijven het digitale tijdperk in te helpen. Dit krijgt vorm door mkb-bedrijven te koppelen aan bedrijven uit de Brainportregio en aan studenten informatica. Kleinere bedrijven worden ondersteund in internationaal ondernemen door succesvolle bedrijven uit het industriële mkb, die hun kennis en ervaringen delen.

Ander speerpunt in Eindhoven is versterking van het menselijk kapitaal door onderzoek en kennisuitwisseling. Zo wordt een goed werkend voorbeeld uit de binnenstad uitgerold in andere delen van de stad. Door vragen van ondernemers te koppelen aan de kennis en kunde die in de regio voorhanden is, kennisoverdracht tussen ondernemers te stimuleren en via het matchen van dienstverleners op de vraag, wordt een brug geslagen tussen de kennisintensieve bedrijven in de Brainportregio en het brede mkb.

Projectdoelstelling

Deze deal illustreert de verbondenheid tussen het onderwijs, de overheid en het bedrijfsleven in Eindhoven. De 6.500 kleinere bedrijven vormen de ruggengraat van onze economie, samen met de grote bedrijven in de regio, zoals ASML, Philips, DAF, CDL, NXP en Signify. In totaal draagt EZK vanuit het MKB-actieplan zo ruim 7 miljoen euro bij aan regionale mkb-projecten van provincies en gemeenten. Keijzer: “Met hun lokale partners en netwerken kunnen ze bedrijven ondersteunen als het gaat om digitalisering, versterking van kennisnetwerken en het vinden van regionale financiers. Deze MKB-deals geven een extra zet aan lokale versterking van het mkb. Zo komen we samen verder, ook in moeilijke tijden.” 

Periode

Dit project loopt sinds 2020.

Meer weten?

Lees het digitale magazine over de achtergrond van de MKB-deal. Bekijk hier de video over MKB participeert


Congresbundel Hospitality

Tweedejaars studenten Ondernemerschap en Retail Management hebben voor het vak Hospitality Leiderschap een onderzoek gedaan onder ondernemers in Eindhoven, samen met Stad&Co. De 93 tweedejaars studenten gingen een dag meedraaien en observeren bij een van de 90 deelnemende ondernemers/retailers uit de Eindhovense binnenstad en winkelcentrum WoensXL. Ook observeerden ze een dag in het winkelgebied van betreffende ondernemer/retailer. In deze congresbundel vind je de adviezen van de studenten.

Dit project is onderdeel van de grotere MKB-deal ‘MKB-participeert’. Ondernemersverenigingen van bedrijventerreinen en ondernemers uit de Eindhovense binnenstad gaan actief samenwerken met dienstverleners, VNO-NCW en Fontys Hogescholen, om het brede MKB in de stad te versterken.


Contact

Foto van persoon

M.J. (Marieke) Wenneker

Docentonderzoeker