Sprint naar content
Project

Innovatie op locatie

De beschikbaarheid van passende, betaalbare huisvesting vormt een cruciale randvoorwaarde voor een bloeiende creatieve industrie. Startende en kleinschalige ondernemers vormen de humuslaag van de sector. Zij zijn voor hun huisvesting vaak aangewezen op ateliercomplexen, broedplaatsen of creatieve bedrijfsverzamelgebouwen.

Onderdeel van:

Wat houdt het project in?

Deze broedplaatsen zijn meestal gevestigd in incourante of leegstaande panden en vaak ontstaan als tijdelijke vorm van leegstandsbeheer. Geleidelijk hebben ze zich echter ontwikkeld tot een zelfstandige categorie binnen het maatschappelijk vastgoed. Complicerende factor is dat de professionaliteit van het beheer van dit vastgoed niet altijd is meegeĆ«volueerd met het groeiend aantal locaties.   

Projectdoelstelling

Atelierstichtingen, die verantwoordelijk zijn voor het vastgoedbeheer van creatieve werklocaties, ondersteunen bij de verzakelijkingsslag die nodig is om te komen tot een duurzaam (maatschappelijk) businessmodel. De organisaties worden hiertoe uitgerust met gereedschappen die de financiƫle en de maatschappelijke waardepropositie van het vastgoed inzichtelijk maken.

Dit instrumentarium wordt ontwikkeld aan de hand van bestaande waarderingsmethoden in andere vormen van commercieel en maatschappelijk vastgoed en mondt uit in een rendementenmatrix waarmee men kan sturen op sociale, culturele en economische resultaten.

Dit project is mede mogelijk gemaakt door een stimuleringssubsidie uit de regeling KIEM-Creatieve Industrie van het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA.


Partners

  • Stichting Ruimte
  • Atelierbeheerstichting
  • Ateliers Tilburg
  • Technische Universiteit Eindhoven


Contact

Foto van persoon

Dr. B.A.M. (Bart) de Zwart

Docentonderzoeker