Sprint naar content
Project

Circulair Ondernemen

In het kennistraject gaat het lectoraat vijftien MKB-bedrijven helpen om de theoretische kennis die er is op het gebied van circulair ondernemen om te zetten naar de praktijk van de MKB-ondernemer.

Wat houdt het project in?

In het project wordt de verbinding gezocht tussen de technische-, business-, en marketingkant van de (circulaire) onderneming. De kennis die in het project wordt opgedaan wordt vertaald in praktische instrumenten die daarna ook voor andere bedrijven in de regio bruikbaar zijn wanneer zij circulair willen ondernemen. De opgedane kennis wordt ook via publicaties en symposia verder verspreid.

Deelnemers

De 15 deelnemende bedrijven zijn startups die vanaf het begin circulair ondernemen en gevestigde MKB-bedrijven die hun producten circulair maken of een bestaand circulair product beter vermarkten. Naast Fontys Hogescholen en de bedrijven nemen de volgende partijen deel aan het onderzoeksproject:

  • Hogeschool van Amsterdam (Lectoraat Psychologie van de Duurzame Stad)
  • Stichting Our Common Future 2.0
  • VNO-NCW Brabant-Zeeland
  • Brainport Development
  • Rabobank
  • Provincie Gelderland
  • Gemeenten Eindhoven, Cranendonck, Veldhoven en Helmond

Subsidieregeling RAAK

Het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA (Regieorgaan SIA), onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft als taak de ontwikkeling van het praktijkgericht onderzoek van hogescholen te stimuleren en voert daartoe onder andere de RAAK-regelingen uit. Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA zet zich in voor meer en nog beter praktijkgericht onderzoek door Hogescholen.


Kennisbijeenkomst Circulair Ondernemen

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.


Contact

Foto van persoon

A.J.H.G. (Fons) Claessen

Extern Programmamanager, Projectleider Euregional Sustainability Center