Sprint naar content
Project

EnergyEfficiency (EnEf)

EnEf richt zich enerzijds op materialen die een reductie bewerkstelligen van het energieverbruik in de gebouwde omgeving. Anderzijds wordt geïnvesteerd in het realiseren van energiebesparende processen voor de industrie. 

Wat houdt het project in?

EnEf heeft tot doel om de CO2 uitstoot te reduceren door bestaande producten en processen te verbeteren om een hogere energie-efficiëntie te behalen. Innovatie van deze processen wordt bewerkstelligd door industrieel onderzoek, door samenwerking tussen bedrijven onderling en van bedrijven met onderzoekscentra en kennisinstellingen en door vroege implementatie van innovatieve koolstofarme technologieën.

Op materiaalgebied wordt gefocust op het toevoegen van functionaliteiten voor glas. Dit kan o.a. ingezet worden voor de landbouw en glastuinbouw. Het energieverbruik in de Nederlandse kassen, is goed voor 79% van de energie die wordt gebruikt in de agrarische sector en 7% van het totale energieverbruik in Nederland. Nanotechnologie zal worden gebruikt voor de ontwikkeling van multifunctionele coatings die zullen bijdragen aan efficiënt gebruik van zonne-energie in bijvoorbeeld broeikassen en woonhuizen.

Projectdoelstelling

Een van de mogelijkheden is het gebruik van thermochroom coatings. Binnen het EnEf project is er bij het lectoraat Applied Natural Sciences een thermochrome vanadium(IV)oxide coating op borosilicaatglas aangebracht met behulp van de slot-die coater. Deze thermochrome coating wordt onderzocht omdat deze gebruikt kan worden om passief warmte te reguleren waardoor energie bespaard kan worden bij airconditioning en verwarming. Dit komt doordat vanadium(IV)oxide veranderd van kristalstructuur bij 68°C, waardoor deze van infrarood transparant naar infrarood blokkerend schakelt.

De aangebracht coating in bijgaande figuur heeft een visuele transmissie van ongeveer 60%. Verder schakelt de coating bij 68°C, wat overeenkomt met de literatuur waarde van vanadium(IV)oxide in zijn zuivere vorm. In de grafiek wordt de transmissie van de coating bij 20°C weergegeven met de blauwe lijn. De rode lijn geeft de transmissie van de coating bij 80°C weer.

Daarnaast zijn voor onderwijs- en demonstratiedoeleinden coatings onderzocht die aangebracht kunnen worden op een beker via hydrodipping. Bijgaande foto is van een beker met een paarse coating die naar roze veranderd als de beker wordt gevuld met warm water. 

Sfeerafbeelding Fontys
Sfeerafbeelding Fontys

Partners

NanoHouse; Zuyd Hogeschool; Kriya Materials; TNO; Universiteit Hasselt; Universiteit Gent; Enzypep en Syncom.

Subsidieverstrekker

Sfeerafbeelding Fontys

Contact

Foto van persoon

Dr. J.P.C. (Jan) Bernards

Lector Thin Films & Functional Materials