Sprint naar content
Lectoraat van Duurzaamheid en circulariteit / Gezonde en inclusieve samenleving / Enabling technologies

Applied natural sciences

Applied natural sciences bestrijkt het brede gebied van technische natuurkunde, chemie, chemische technologie en life sciences. Binnen dit brede gebied richt het lectoraat Applied natural sciences zich op zeven onderzoeksthema's voor praktijkgericht en toegepast onderzoek.Over het lectoraat

De onderzoeksthema’s binnen Applied natural sciences zijn belangrijk voor het ons omringende werkveld. Een groep medewerkers zorgt voor de link tussen onderzoek en onderwijs. De onderzoeksprojecten gekoppeld aan deze onderzoeksthema's zijn veelal geënt op vraagstelling vanuit het ons omringende bedrijfsleven en worden uitgevoerd in samenwerking met de bedrijven, andere kennisinstellingen en het onderwijs. Bij alle onderzoeksprojecten, die vaak ook deels worden gefinancierd met behulp van subsidie (RAAK, Interreg, OP Zuid,) worden studenten ingezet in het kader van stage- en afstudeeropdrachten en andere projectvormen.


Lectoren

Foto van persoon

Dr. J.P.C. (Jan) Bernards

Lector Thin Films & Functional Materials
Foto van persoon

Dr. A.J.M. (Anne) Loonen

Lector Life Sciences
Foto van persoon

Dr. P. (Peter) Thüne

Lector Solar Fuels
Foto van persoon

Dr. J.P.H. (Joost) Schoeber

Lector Life Sciences

Laboratoria

In de labs is de benodigde state of the art apparatuur aanwezig voor het aanbrengen van materialen op het gebied van dunne-laag technologie, zoals inkjet- en plasmaprinten, sputteren, spincoaten, slotdye coaten en zeefdrukken. Daarnaast is er voor het meten en analyseren van materialen en de aangebrachte lagen analyse apparatuur aanwezig, zoals laagdiktemeters, rheometer, dynamic light scattering, contacthoekmeter, microscopie en een scanning electronen microscoop.

De biologische expertise van het laboratorium betreft met name een celkweek faciliteit en de mogelijkheden tot het uitvoeren van kwantitatieve PCRs. Daarnaast zijn biochemische analysetechnieken beschikbaar, zoals luminiscentie en fluorescentie gebaseerde microwell metingen.

Wij voeren ook experimenten uit in het Microfablab van de TU/e. We begeleiden onze studenten bij projecten waar gebruik wordt gemaakt van de faciliteiten van dit lab, zoals “soft lithography”.

Daarnaast hebben wij een laboratorium voor verwerking van polymeren door middel van extruderen, spuitgieten en 3D printen. Op het laatste vlak wordt ook samengewerkt met het Objex lab van Fontys. Voor analyse van kunststof producten is apparatuur aanwezig. Denk daarbij aan het bepalen van trek-, buig en druksterkte, slagvastheid van kunststoffen.

We zijn in het bezit van moderne klasse 1 geluidmeetapparatuur en software voor metingen in o.a. de bouwakoestiek, elektro-akoestiek, dosimetrie, audiometrie en trillingen. Daarnaast hebben we de beschikking over een nieuw aangeschafte hydrogenatie-/micro-reactor.

In de laboratoria kunnen ook verscheidene analytische technieken worden uitgevoerd, zoals HPLC, GC, GCMS, FTIR, UV-Vis, NMR. Bedrijven kunnen bij ons metingen (laten) uitvoeren via Servicelab. Voor een overzicht van de beschikbare apparatuur klik hier.

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Uitleg over het lectoraat

Applied Natural Sciences


Onderzoeksprojecten

 • Diagnostische knie testen

  In dit project werkten studenten, interdisciplinair, aan prototypes van een knie leermodel, tbv knie-testen voor artsen en fysiotherapeuten


  Status
  Lopend
 • EnergyEfficiency (EnEf)

  EnEF wordt in dit onderzoek op materiaalgebied gefocust op het toevoegen van functionaliteiten voor glas


  Status
  Lopend
 • ONS-BIO

  Dit project is gericht op het maken van een volwaardige demonstrator voor de detectie van biomarkers gebaseerd op de huidige MicroRingResonator (MRR) technologie.


  Status
  Lopend
 • Elegans: C. elegans als test organisme

  Dit project is er op gericht om een minuscuul wormpje (Caenorhabditis elegans) in te zetten als alternatief test systeem voor toxiciteit en/of farmaceutische effectiviteit


  Status
  Lopend
 • Funcy

  Dit onderzoeksproject bestaat uit het verbeteren van de oppervlaktekwaliteit van 3D geprinte objecten en integratie van elektronica in 3D geprinte structuren


  Status
  Lopend

Thin films & functional materials

Dunne lagen en functionele materialen worden toegepast in een breed scala aan toepassingen en producten. Voorbeelden van toepassingen zijn decoratieve coatings, lagen voor informatieopslag, easy-to-clean coatings, antimicrobiële coating en antireflectie coatings. Producten zoals IC’s, zonnecellen, displays en veel sensoren zouden zonder dunne lagen niet mogelijk zijn. Daarom zijn in onze regio veel bedrijven actief op dit gebied.

In het laboratorium van het lectoraat zijn verschillende dunne film technieken en meetmethoden aanwezig waarmee onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met het bedrijfsleven en andere kennisinstellingen. De afgelopen jaren is veel ervaring opgebouwd op het gebied van inkjetprinten, plasmaprinten, nanocoatings, easy-to-clean coatings, etc., met toepassingen voor o.a. geprinte elektronica en anti-reflectielagen.

Betrokken werkveld en kennisinstellingen: Holst Centre, TU/e, Domicro, Metafas, Surfix, Süss Microtech, OE-A, Saxion Hogeschool en Objexlab.


Onderzoeksprojecten van Thin films & functional materials


Apparatuur

Sfeerafbeelding Fontys

3D-printers Formlabs Vertex

Sfeerafbeelding Fontys

Barcoater en Slotdye coater - Coatema TS-01

Contacthoekmeter - Dataphysics Contact Angle Systems OCA

Contacthoekmeter - Dataphysics Contact Angle Systems OCA

Dynamic Light Scattering - deeltjesgrootte en zeta-potentiaal meter - Zetapals Brookhaven

Dynamic Light Scattering - deeltjesgrootte en zeta-potentiaal meter - Zetapals Brookhaven

Sfeerafbeelding Fontys

Reflectie Transmissie-tester - Eta-Optic

Sfeerafbeelding Fontys

Inkjetprinter -Pixdro Innophysics LP50

Sfeerafbeelding Fontys

Klimaatkast - Vötsch vc3

Sfeerafbeelding Fontys

Plasmaprinter - Pixdro Innophysics LP50

Microscoop-abs

Microscoop-abs

Sfeerafbeelding Fontys

Optische Microscoop - Olympus BX51

Sfeerafbeelding Fontys

Plasma-cleaner - Expanded Plasma cleaner PDC-002-CE

Sfeerafbeelding Fontys

Lasersnijder - Metaquip MQ5030-60W

Sfeerafbeelding Fontys

Profilometer - Ambios XP-1

Sfeerafbeelding Fontys

Glovebox - MBraun MB200B

Sfeerafbeelding Fontys

Reflectie Transmissie-tester - Eta-Optic_z

Sfeerafbeelding Fontys

Scanning Electron Microscope - Phenom Pharos

Sfeerafbeelding Fontys

Solar Fuels

Sfeerafbeelding Fontys

Zeefdrukker - ATMA AT-45-PA

Sfeerafbeelding Fontys

Rheometer - ThermoScientific Haake Mars 60

Sfeerafbeelding Fontys

Spincoater - KarlSuss RC13

Sfeerafbeelding Fontys

Sputteren - Leybold-Heraeus Z400

Sfeerafbeelding Fontys

Sputterunit - Emitech K550X

Sfeerafbeelding Fontys

Weerstand-meter_Jandel HM21

Sfeerafbeelding Fontys

Thermisch opdampen en sputteren - Leybold-Heraeus Z400


Contact

Foto van persoon

Dr. J.P.C. (Jan) Bernards

Lector Thin Films & Functional Materials


Energy for the future

Het doel van het onderzoekthema is om de relatie tussen fundamenteel onderzoek en praktijkgericht onderzoek veel beter te benutten en samen met MKB en grootbedrijven een innovatieversnelling te realiseren. Bovendien draagt de samenwerking bij aan de beschikbaarheid van goed opgeleid technisch talent: Solar Fuels is een inspirerende uitdaging die tot de verbeelding van de studenten spreekt.

In november vorig jaar tekenden Fontys en DIFFER een samenwerkingsovereenkomst. In het fundamenteel energieonderzoek bij DIFFER speelt de continue ontwikkeling van experimentele systemen en geavanceerde diagnostieken een belangrijke rol. Bij Fontys is ruime kennis en expertise op dit gebied voor handen. Daar spant men zich in om in langlopende onderzoekslijnen een inspirerende leeromgeving en expertiseportfolio voor hbo-professionals te realiseren.

Peter Thüne is expert op het gebied van thermische katalyse, materialen en surface science met een ruime en brede onderzoeksachtergrond. Thüne ziet zijn rol als lector als bruggenbouwer tussen de DIFFER onderzoeksgroepen en de Fontysstudenten.

Schone circulaire brandstoffen

Het is de uitdaging voor Solar Fuels om schone circulaire brandstoffen te maken uit duurzame energie en de hedendaagse ‘afvalstoffen’: water, koolstofdioxide en stikstof.

Met Solar Fuels breidt het lectoraat haar expertise op maatschappelijke ontwikkelingen in de transitie naar een duurzame samenleving uit. Klein- en grootschalige opslag en conversie van hernieuwbare energie zijn daarbij grote technologische uitdagingen.

Apparatuur

Sfeerafbeelding Fontys

Solar Fuels - fuel cell H-TEC

Sfeerafbeelding Fontys

Solar Fuels - fuel cell


Onderzoeksprojecten


Contact

Foto van persoon

Dr. P. (Peter) Thüne

Lector Solar Fuels
Foto van persoon

M.M. (Marcel) Brand

Docentonderzoeker

Polymers

Onderzoeksthema Polymers richt zich op de kunststoffen in een zo breed mogelijk opzicht. Binnen het onderzoekthema Polymers wordt gekeken naar de volledige keten van kunststoffen: produceren-analyseren-verwerken. Denk hierbij aan mogelijkheden op het gebied van het verwerken van polymeren (o.a. extruderen, spuitgieten, 3D printen), het gebruik van nieuwe materialen (o.a. additief toevoegingen, biopolymeren), het testen van de producten en natuurlijk wordt de recycling niet vergeten.

Fontys heeft, in samenwerking met het (regionale) bedrijfsleven, al verschillende onderzoekslijnen uitgezet op een aantal van deze gebieden en worden verder uitgewerkt en geoptimaliseerd.

De maatschappelijke relevantie is groot: polymeren zijn overal. Jaarlijks wordt er meer dan 300 miljoen ton kunststof wereldwijd geproduceerd. Het materiaal is een duurzaam materiaal, ze gaan lang mee, maar eenmaal in de natuur zijn ze moeilijk afbreekbaar. Ook daar wordt in dit onderzoeksthema naar gekeken. Biobased chemicals en biobased materialen is een van de onderzoekslijnen.

Het analyseren van kunststof materialen is voor bedrijven bij Fontys eveneens mogelijk. De mogelijke analyse apparatuur daartoe zijn er binnen het zogenaamde servicelab van Fontys Hogeschool TNW.

In het onderzoeksthema wordt samen met studenten en het bedrijfsleven gewerkt aan onderzoeken.

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

In het lab van Polymers

Bekijk wat we hier doen

Sfeerafbeelding Fontys

Overzicht lab Polymers

Sfeerafbeelding Fontys

Thermofisher HAAKE™ Rheomex PTW 16 Twin-Screw Extruder, l/d 40, om compounds te produceren.

Sfeerafbeelding Fontys

Zwick ZW10 trekbank die uit te rusten is in trek- druk- en buig-opstelling.

Sfeerafbeelding Fontys

3D printen: van filament extrusie, 3D printen tot aan het shredden van de 3D print modellen.

Sfeerafbeelding Fontys

Sumitomo 35 ton spuitgietmachine waarmee testsamples geproduceerd kunnen worden.

Sfeerafbeelding Fontys

Wij staan klaar.


Onderzoeksprojecten


Detection & measurement

Detection & Measurement bundelt en deelt expertise op het vlak van akoestische, optische en elektrische meetprincipes en de bijbehorende signaalverwerking.

We hebben informatie nodig om de wereld te kunnen begrijpen en te verbeteren. Informatie krijgen we door metingen te verrichten die meestal gebruik maken van fysische principes. Meten alleen levert geen begrip van de gemeten processen op: Een verzameling “data” wordt “kennis” op het moment dat aan deze verzameling een betekenis gegeven wordt. Dat is het eigenlijke doel van meten. Binnen Detection & Measurement werken we aan technieken om omgevings- en medische data te prepareren voor professionals en andere gebruikers. Hiervoor zijn meettechniek, signaalbewerking, modelvorming, statistische dataverwerking en data science nodig. Met deze technieken kunnen complexere parameters in de metingen gedetecteerd worden.

Op dit moment focust ons onderzoek zich op 4 hoofdthema’s:

1) Akoestiek
Voor een goede leefomgeving thuis, op het werk en in de buitenlucht, is kennis van geluid van belang. Samen met bedrijven zorgen we voor optimale kennis en kenniscirculatie op het gebied van Akoestiek. Detection & Measurement heeft de beschikking over een akoestische ruimte en een groot assortiment aan geluidmeetapparatuur.

2) Health
Het onderzoek op het vlak van gezondheid richt zich vooral op het zichtbaar maken van lichaamsfuncties. Denk aan sensoren om gedrag en de fysiologie van mensen te meten. We maken tastbare modellen (fantomen) om data van patiënten toegankelijk te maken voor professionals. Deze modellen worden ook gebruikt als leermodellen voor medici in opleiding. Beeldvormende technieken zijn bij het onderzoek van essentieel belang. Detection & Measurement maakt onder andere gebruik van de beeldvormende apparatuur en 3D printfaciliteiten binnen Fontys.

3) Optica/fotonica
Natuurkundige verschijnselen met licht (optica) en de interactie tussen fotonen en elektronen (fotonica) worden erg vaak gebruikt in meetprincipes. Met name spectrometrische en interferentiemethodes geven de mogelijkheid om kleine materie en kleine verschillen zichtbaar te maken. Maar ook vanuit het vak “verlichtingskunde” kunnen we arbo-aspecten van licht onderzoeken. Detection & Measurement heeft de beschikking over twee donkere kamers en vele opstellingen om te kunnen meten op grond van basisprincipes (spectrometrie, Michelson interferometrie, karakterisatie van laserbundels en glasvezels) en meer gevorderde principes (Fiber Bragg gratings, optical tweezers, foton-verstrengeling, Fabry-Perotinterferometrie, laservibrometer, etc.).  

Opdrachten worden vanwege de veelzijdigheid en complexiteit van optische opstellingen vaak tijdens een stage uitgevoerd.

4) Creative Physics
In het hoofdthema Creative Physics leert de student om creatief te ontwerpen op basis van fysische principes. De projecten zijn zo gekozen dan goed ondernemerschap noodzakelijk is omdat de concepten doorontwikkeld worden totdat ze daadwerkelijk op een festival of expositie staan.
Het lichtfestival “GLOW” is een drukbezocht jaarlijks terugkomend event in Eindhoven. Onze studenten leveren jaarlijks een bijdrage aan dit festival vanuit de optische en akoestische vakkennis. Het is een manier om de schoonheid van de natuurkundige principes te laten zien aan een breed publiek. Daarnaast leren onze studenten hier om ondernemerschap in hun onderzoek- en ontwerpprojecten te brengen. Het laat de klanten waar we onderzoek voor doen zien dat we inzetbaar zijn voor alle aspecten van innovatie, en ons niet beperken tot laboratoriumexperimenten.  


Onderzoeksprojecten


Life sciences


Als onderzoeksteam Life sciences houden we ons bezig met test development: opzetten van (targeted) moleculaire testen (DNA/RNA/eiwitten), waar mogelijk in een user friendly helpful device in samenwerking met andere lectoraten. We voeren praktijkgericht onderzoek uit in de volgende onderzoeksgebieden:

 • HPV en baarmoederhalskanker
 • Afvalwater screening voor pathogenen (voor epidemiologisch onderzoek)
 • POCT ontwikkeling voor infectieziekten (momenteel SOA’s)
 • Applied Biomedical Sciences & Engineering

Sfeerafbeelding Fontys

De medewerkers van het onderzoeksteam Life Sciences (onderste rij vlnr): Joost Schoeber, Juliëtte Schlaghecke, Ernst de Reeder en Anne Loonen (bovenste rij vlnr): Annelieke van Bergen, Paul Passarinho en Naomi van der Mooren.

Sustainable Development Goals

Het onderzoeksteam Life Sciences richt zicht op de volgende Sustainable Development Goals (SDG's):

Equipment

Sfeerafbeelding Fontys

Op de foto zie je ons state-of-the-art MDx analyse lab met alle soorten PCR systemen voor de detectie van veroorzakers van infectieziekten; van klassieke PCR, real-time PCR (verschillende systemen), isotherme PCR, tot aan digitale PCR en next-generation PCR.

Rondleiding Labs Life Sciences

Wil je weten over welke faciliteiten wij als onderzoeksgroep beschikken? Bekijk dan onderstaande video en krijg een indruk van de moleculaire labs van Life Sciences.

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.


Kennisteam

Foto van persoon

Dr. A.J.M. (Anne) Loonen

Lector Life Sciences

Foto van persoon

Dr. J.P.H. (Joost) Schoeber

Lector Life Sciences

Foto van persoon

Dr. P.A. (Paul) Passarinho

Docentonderzoeker Life Sciences: Genomics
Foto van persoon

E.G. (Ernst) de Reeder

Docentonderzoeker
Foto van persoon

J.M. (Juliëtte) Schlaghecke

Research technician
Foto van persoon

A.M.M. (Annelieke) van Bergen

Research technician
Foto van persoon

N. (Naomi) van der Mooren

Research technician

Onderzoeksprojecten


Contact

Foto van persoon

Dr. A.J.M. (Anne) Loonen

Lector Life Sciences
Foto van persoon

Dr. J.P.H. (Joost) Schoeber

Lector Life Sciences