Sprint naar content

Afgerond

Onderstaande experimenten afgerond metl met ondersteuning van EdTech:

Doel: Accreditatie panelleden voor de opleiding Communicatie een extra beleving meegeven in het bekijken van informatie van en over de opleiding. Door een interactieve laag toe te voegen, krijgen ze informatie op een andere manier tot zich en kunnen ze de accreditatie op een andere manier beleven. Daarnaast willen we testen of deze technologie toekomst heeft om verder in te zetten voor onderwijs doeleinden met studenten. Studenten kunnen informatie op verschillende manieren (interactief) presenteren en communiceren, deze tool faciliteert dit. Dit biedt mogelijk perspectieven voor nieuwe manieren van onderwijs verzorgen. In dit experiment willen we testen hoe zo’n software ingezet kan worden, hoe goed deze werkt, hoe eenvoudig een Augmented Reality 'space' is op te zetten en hoe het wordt beleefd door de panelleden.

Hier kun je de afspraken rondom de opzet van het experiment downloaden. De resultaten van het experiment kun je hier downloaden.

VIEW FECTAR

Dit idee heeft als doel om studenten extra te begeleiden. Studenten van met name de opleiding FHICT maar ook andere opleidingen, die last hebben van stress, burn out, keuze stress, faalangst, etc…. willen we een vierdaags programma aanbieden om beter weerbaar te zijn tegen persoonlijke tegenslagen. Doel van de training is om studenten in hun kracht te zetten.

Hier kun je de afspraken rondom de opzet van het experiment downloaden.

VIEW HEARTMATH

Dit idee heeft als doel om met behulp van VR 1 a 2 studenten met VR-bril aangevuld met 3 a 4 studenten in coachende rol achter een groot scherm laten participeren in een 3D escape room. Opdracht(en) in de escaperoom kunnen flexibel en op maat worden gekoppeld aan onderwijsinhoud van desbetreffende opleiding.
De escaperoom wordt hiermee als middel ingezet als soort van "(kennis)toets" in een activerende vorm waarbij het leerrendement van een groep studenten wordt vergroot. Taxonomie van Bloom, Toepassen/Analyseren. Kan de reeds bestaande escaperoom gemakkelijk worden aangepast, zodat deze gemakkelijk is in te zetten voor andere vakken of moet er een nieuwe gemaakt worden??

Hier kun je de afspraken rondom de opzet van het experiment downloaden. De resultaten van het experiment kun je hier downloaden.

VIEW VR ESCAPE ROOM

In het experiment willen we voortborduren op het promotieonderzoek van Hanneke Theelen. In dit onderzoek stond het gebruik van 360 graden video's bij het simuleren van klassensimulaties centraal. Het onderzoek richtte zich op leraren in opleiding. Door de 360 graden klassensimulaties konden studenten een beter beeld krijgen van wat zij kunnen verwachten in de onderwijspraktijk en kunnen zij zodoende hun handelingsrepertoire uitbreiden. Ook worden ze hierbij virtueel getraind om beter om te kunnen gaan met ordeverstoringen met als resultaat dat hun spanning om les te geven wordt verminderd. Ze oefenen als het ware in een veilige omgeving!

Hier kun je de afspraken rondom de opzet van het experiment downloaden.

VIEW PRESENTATIONS2GO

Dit idee heeft als doel om ervaringen op te doen in het werken en leren in virtuele werelden, Microsoft Mesh in het bijzonder. Microsoft streeft ernaar om Mesh in 2022 aan MS Teams toe te voegen. Voor verschillende doeleinden zien we als Fontys nu al mogelijkheden met Microsoft Mesh:
- Online virtuele vergaderingen en/of interactieve werksessies.
- Onderwijssituaties met studenten, van presenteren tot aan activerende spel- en werkvormen.
- PR en wervingsdoeleinden zoals online open dagen en proefstudeerdagen.

Hier kun je de afspraken rondom de opzet van het experiment downloaden.

VIEW MESH

We werken binnen FHICT met een groep van acht ICT en Business student die samen om een platform genaamd Findum te maken die studenten binnen Fontys aan elkaar kan koppelen.


Wat is Findum?
Findum is een platform waarop studenten elkaar vinden om te helpen met (school)opdrachten. Denk aan een journalistiek student die zijn werk op een mooie website wilt laten zien maar zelf niet weet hoe hij een website moet maken, dan zou het ideaal zijn als hij een ict student kan vragen om hem te helpen met een website. Of een ict student die de teksten op zijn website wil laten controleren door een communicatie student. Of aan een journalist student die een column wilt schrijven over social media en door middel van Findum een interview met een marketing student kan regelen. Ook kan Fontys zo hun studenten een basis netwerk mee geven, in plaats van alleen een diploma, na het afstuderen. Dit zorgt er ook voor dat Fontys een ‘organisch geheel’ wordt in plaats van een groep individuele studenten.

Hier kun je de afspraken rondom de opzet van het experiment downloaden.

VIEW FINDUM

We voeren een experiment uit het EnLighted een tool die gebruikt kan worden ter ondersteuning van technisch onderwijs, zoals wiskunde, scheikunde en natuurkunde.

Hier kun je de afspraken rondom de opzet van het experiment downloaden. De resultaten van het experiment kun je hier downloaden.

VIEW ENLIGHTED

Er is een experiment gedaan met een eindpresentatie van communicatie studenten, dat was zeer succesvol, Frame is een digitale ontmoetingsruimte. We willen graag onderzoeken of dit breder ontwikkeld kan worden, denk hierbij aan: - Een news room voor FHJournalistiek - Een interview box voor FHTM - Een inloopspreekuur ruimte voor medewerkers - De technische mogelijkheden/grenzen verkennen met FHICT (nu kunnen er bijvoorbeeld maximaal 20 deelnemers in een sessie).

Hier kun je de afspraken rondom de opzet van het experiment downloaden. De resultaten van het experiment kun je hier downloaden.

OPEN FRAME

We willen kijken of Drone technologie ingezet kan worden in het klaslokaal. In een synchrone onderwijssituatie zit een begeleider of een groep medestudenten in een andere ruimte en kan via een beeldscherm of een FPV-bril de les observeren doordat de klassensituatie vanuit het perspectief van de docent live wordt gestreamd (first person view). Het voordeel van deze technologie is dat men een levensechte onderwijssituatie kan ervaren vanuit het gezichtspunt van de onderwijsgevende door gebruik te maken van een 4k minicamera met zender en deze in een FPV-bril te projecteren. De opgenomen les kan in een leergemeenschap bekeken, geanalyseerd en geëvalueerd worden op basis van een lesson study methodiek.

Hier kun je de afspraken rondom de opzet van het experiment downloaden. De evaluatie met alle resultaten kun je hier downloaden.

VIEW FPV TECHNOLOGIE

Als je mensen vraagt wat ze het belangrijkst vinden in hun leven, dan is het antwoord vaak gezondheid. Ook in opleidingsplannen, beroepsprofielen en beleidsstukken op het gebied van Zorg & Welzijn krijgt de focus op gezondheid als doel en uitkomst van zorg steeds meer aandacht. Maar de omslag naar het denken in gezondheid binnen het onderwijs komt maar mondjesmaat van de grond. Want, wat is gezondheid eigenlijk en hoe maak je het meetbaar? Met dit experiment gaan we de app van Bettery binnen Mens en Gezondheid testen.

Hier kun je de afspraken rondom de opzet van het experiment downloaden. De evaluatie van het experiment kun je hier vinden.

VIEW BETTERY

Matchingssysteem voor initiatieven (bv. Externe partner projecten, onderzoeken, etc) aan studenten en coaches in het onderwijs. Doelen: Ontwikkeling MOOC voor het matchingssysteem (voor de onboarding van iedere docent, student en partner die wil participeren). Instituutsspecifieke matchingscriteria opvoeren (competenties, kennis, vaardigheden en attitudes). Verschillende soorten initiatieven kunnen opvoeren (bv. partnerprojecten, lectoraats onderzoeksvragen). Het kunnen matchen van projecten aan leertrajecten van studenten. En iInstituut-onafhankelijk werkende matchings oplossing.

Hier kun je de afspraken rondom de opzet van het experiment downloaden. De resultaten van het experiment kun je hier downloaden.

VIEW TUS

Wij zijn ervan overtuigd dat Fontys geen verzameling losse studenten is, maar een levende, ademende gemeenschap. Toch blijft de aandacht van student en docent hangen binnen de muren van het eigen instituut en is het interdisciplinair uitvoeren van onderwijsprojecten nog altijd lastig. Veel studenten kijken niet veel verder dan de eigen opleiding of eigen kleine kring medestudenten om mee samen te werken. En dat terwijl er een gigantisch netwerk van verschillende studenten beschikbaar is. Daarom komen wij met een systeem dat deze studenten op een laagdrempelige, toegankelijke en inspirerende manier aan elkaar kan koppelen. Zodat studenten en docenten op basis van hun project binnen Fontys kunnen zoeken naar leden voor het ideale team. Zo ontstaat verbinding en kunnen we pas echt zeggen: Wij zijn ... Fontys.

OPEN CLEANBEAT

Dit idee heeft als doel om educatie op school en de stagepraktijk (interdisciplinair en transmuraal) te verbinden via het experimenteren met de slimme bril in (praktijk)opleidings scenario’s en -toepassingen. Begeleiding van studenten in zorgsituaties staat onder druk door personeelstekorten. Dit is extra zichtbaar nu fysiek ontmoeten is vervangen door digitaal ontmoeten, via bijvoorbeeld Microsoft Teams. Kenmerkend voor dit middel is dat het vaak óver werkprocessen gaat waarin we niet gezamenlijk deelnemen áán een werkproces, zoals zorgverlening. De bestaande kloof tussen binnen- en buitenschools onderwijs, de ‘education practice gap’, lijkt hiermee eerder groter dan kleiner geworden.

Hier kun je de afspraken rondom de opzet van het experiment downloaden.

VIEW VUZIX

We developed EdTech with students from FHICT. Such as Study tracker with a graduation + (startup) student. With open students, work is being done on a SRL AI detector supported by research from a teacher. Wifi attendance by the Deltas and Canvas Enhancement personal courses by Open Inno students / iCop.