13
juli
2017
|
16:23
Europe/Amsterdam

Studenten nemen touwtjes in handen bij Centrum Eigen Regie

cer-fhmg

Tijdens de werkveldconferentie “Persoonsgerichtheid in de praktijk” van 29 juni, georganiseerd door het lectoraat Persoonsgericht Praktijkvoering van Fontys Hogeschool Mens en Gezondheid, presenteerden studenten, betrokken bij het kersverse Centrum Eigen Regie, hun projecten. Hun posterpresentaties maakten indruk op de aanwezigen tijdens het event.

‘Je eigen regie nemen’: Deze trend tekent zich duidelijk af in een veranderende samenleving. Uit onderzoek blijkt dat het positief bijdraagt aan het herstel en welzijn van mensen. Maar hoe doe je dat? En hoe kun je als professionals met verschillende achtergronden de cliënt ondersteunen om de touwtjes zelf in handen te houden? Wat betekent dat voor leren en opleiden?

Gemeenschappelijke vragen
Dit zijn gemeenschappelijke vragen die al langer leefden bij studenten en docenten van een aantal zorg- en welzijnsopleidingen van Fontys en die nu gebundeld zijn in het Centrum Eigen Regie. Het Centrum streeft naar langdurige samenwerkingsverbanden, om in co-creatie met de beroepspraktijk interprofessioneel leren en innoveren te bevorderen ten aanzien van eigen regie.

Vanuit het Centrum Eigen Regie vinden er onder andere onderzoeken plaats in de beroepspraktijk, bijvoorbeeld in afstudeerprojecten, waarin ‘eigen regie’, in allerlei vormen, het hoofdthema is.

Tegenstrijdige signalen
Bij Vitalis gingen Claudia Bloks (Fysiotherapie), Ogi Babić (Toegepaste Psychologie), Sanne van Mieghem en Inge van Boekel (beiden Verpleegkunde) aan de slag met eigen regie in het revalidatieproces vanuit interprofessioneel samenwerken.

Rondom een patiënt bevinden zich diverse professionals die vaak hun eigen criteria en richtlijnen hanteren. De fysiotherapeut kan adviseren om meer te oefenen met lopen, terwijl de verpleegkundige wellicht vanuit zijn expertise adviseert om dit (nog) te vermijden. “Hoe kun je verwachten dat patiënten op de revalidatieafdeling de eigen regie over hun revalidatieproces nemen als de professionals zulke tegenstrijdige signalen uitzenden?”, vragen Claudia, Ogi, Sanne en Inge zich af nu hun afstudeeronderzoek is afgerond.

Verschillende criteria
Ook constateerden de studenten dat vanuit hun ‘eigen’ opleidingen verschillende criteria gehanteerd werden wat de samenwerking bemoeilijkte. Als samenwerking tijdens de opleiding al obstakels opwerpt, dan kun je je voorstellen dat er in het ‘echte’ werk nog veel werk aan de winkel is. “De feedback van de studenten heeft in ieder geval opgeleverd dat er een betere afstemming komt en dat opleidingen minder als eilandjes opereren”, aldus Hélène van den Nieuwenhoff, die als docent en afstudeercoördinator vanaf de start betrokken is bij het centrum.

Oprechte aandacht
Twee andere studenten - Marsja Repkes en Lotte Keijzers - hebben rondom ‘eigen regie’ een afstudeerproject afgerond op een geriatrieafdeling in het Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis. Eigen regie nemen is niet altijd vanzelfsprekend op zo’n afdeling. Ze concludeerden dat oudere patiënten vlug een afhankelijke rol aannemen en pas na dagen aangeven wat ze echt belangrijk vinden.

Verpleegkundigen zouden wat hen betreft meer initiatief moeten nemen om met deze patiënten in gesprek te gaan. “Oprechte aandacht is cruciaal in dit proces”. Daarnaast krijgen patiënten te maken met meerdere professionals die allemaal hun eigen doelstellingen en methodes hebben. Hoe verwarrend werkt dit wel niet?

Belangrijke spil
Nog veel winst te behalen dus. Uit beide onderzoeken komen aanbevelingen voort die weer input leveren voor vervolgprojecten door nieuwe studenten. “Het Centrum Eigen regie is hierin een belangrijke spil waar, in samenwerking met de beroepspraktijk, nieuwe onderzoeksopdrachten ontstaan en waar nieuwe inzichten terug het onderwijs in gebracht kunnen worden.” aldus Alja Bosch, docent van de opleiding toegepaste psychologie en HRM. Zo gaat er in het nieuwe collegejaar een nieuw onderzoekstraject van start rondom eigen regie van cliënten en hun naasten in de CVA-ketenzorg in Eindhoven.

Wil je meer weten over het Centrum Eigen Regie? Neem contact op met één van de medewerkers:

  • Bienke Janssen: bienke.janssen@fontys.nl

  • Ellen van der Lubbe-Verhaegh: e.verhaegh@fontys.nl

  • Alja Bosch: a.bosch@fontys.nl

  • Hélène van den Nieuwenhoff: h.vandennieuwenhoff@fontys.nl

  • Kazimier Helfenrath: k.helfenrath@fontys.nl

Bij het Centrum Eigen Regie zijn (nu) de volgende opleidingen betrokken: verpleegkunde, toegepaste gerontologie, toegepaste psychologie, hrm en de paramedisch opleidingen.