05
november
2019
|
10:19
Europe/Amsterdam

Openbaar college: Met technologie meer mens?

opvoedenindedigitalewereld093def-444768

Word je straks verzorgd door een kille zorgrobot in plaats van een aardige verpleegkundige? Is het prettig als je koelkast aan je vraagt hoe je dag was? Technologische ontwikkelingen kunnen mensen angst aanjagen, maar er zijn ook toepassingen waarin technologie juist zorgt voor meer geluk en minder eenzaamheid. Fontyslectoren Eveline Wouters en Mark de Graaf gaan in een openbaar college in op dit veelzijdige onderwerp. Dit college is op 26 november van 19.30 tot 21.00 uur in Eindhoven. Toegang is gratis. Wel eerst even aanmelden.

In de nabije toekomst neemt de omvang van chronische en complexe gezondheidsproblematiek toe, terwijl mensen met zorgvragen steeds langer thuis blijven wonen. Technologie kan daarbij ondersteunend zijn. Om technologie op een verantwoorde wijze te kunnen toepassen, is het volgens Eveline Wouters, lector Health Innovations & Technology bij Fontys Paramedische Hogeschool van groot belang om technologische innovatie te verbinden met sociale innovatie.

Wouters onderzoekt met haar lectoraat wat er nodig is om technologie daadwerkelijk te laten bijdragen aan een gezonde samenleving. In het openbaar college zal ze voorbeelden geven van technologie in zorg en welzijn die het maatschappelijk meedoen bevorderen. Tegelijkertijd tonen die voorbeelden aan dat het lastig is om het leven en werken in de zorg- en welzijnssector aan te passen aan die ontwikkelingen. Bovendien moeten we er volgens de lector ook alert op zijn dat technologie niet tot uitsluiting van bepaalde groepen leidt.

Menselijke technologie
Het lectoraat van Mark de Graaf (Interaction Design aan Fontys Hogeschool ICT) onderzoekt hoe de relatie kan worden vormgegeven tussen de mens - die eigenlijk nog steeds geboren wordt als jager-verzamelaar - en de complexe, hoogtechnologische wereld waarin wij leven. Belangrijke technologieën zijn kunstmatige intelligentie, natuurlijke spraak en technologieën die emoties herkennen. Toepassingsgebieden zijn bijvoorbeeld cultuur, entertainment, onderwijs en gezondheidszorg, maar ook de omgang met robots.

In het openbaar college zal De Graaf in het licht van de genoemde opkomende technologieën een toekomst schetsen die de wereld juist weer menselijker maakt, waarbij technologie gevoel gaat krijgen en echt gaat samenwerken en samenleven met mensen, op een manier die mensen in hun kracht zet. Hij zal ook ingaan op de risico’s die daarbij komen kijken en de keuzes die we daarin als samenleving kunnen maken.

Wie, wat en waar? 
Fontys for Society – Openbaar college door Eveline Wouters en Mark de Graaf
Dinsdag 26 november 2019.
Van 19.30 tot 21.00 uur. Inloop 19.00 uur.
Locatie: Fontysgebouw TQ-5, STRIJP-T, Eindhoven.
Toegang gratis, maar vooraf aanmelden is verplicht via dit aanmeldformulier.

Fontys for Society
In de hedendaagse wereld ben je nooit uitgeleerd. Een leven lang nieuwsgierig blijven, is dan ook geen keuze meer, maar een must. Fontys is als kennispartner actief in de regio om de professionals van de toekomst op te leiden. We willen onze kennis niet alleen delen met onze studenten, maar ook met jou. In toegankelijke openbare colleges gaan onze docenten, studenten en lectoren in op actuele ontwikkelingen en thema’s. Dat levert je niet alleen kennis en informatie op, maar ook verrassende inzichten.