18
november
2016
|
08:39
Europe/Amsterdam

Minister compenseert deel korting vanwege resultaten en ambities Fontys

Campus Eindhoven Studenten.jpg

Denk groter, zo luidt het motto van Fontys. Een motto dat ambitie uitspreekt. Op het gebied van studiesucces zette Fontys de afgelopen jaren die ambities om in concrete resultaten op het gebied van toegankelijkheid, diversiteit en persoonsgerichte aanpak van de studiekeuze. De cijfermatige ambities met betrekking tot studiesucces die Fontys in 2012 vastlegde in de prestatieafspraken, werden helaas niet verwezenlijkt. Reden voor minister Bussemaker om Fontys te korten op de overheidsbekostiging. Tegelijkertijd onderkent de minister de bovengenoemde resultaten en de aanpak van Fontys. Daarom investeert zij de helft van de korting terug in Fontys zodat wij verder kunnen bouwen aan toegankelijkheid en studiesucces.

Ambitie centraal

Ruim vier jaar geleden sprak het bestuur van Fontys de wens uit om het bachelorrendement, de voltijd bachelor studenten die zich na het eerste studiejaar herinschrijven en binnen 5 jaar een diploma halen, te verhogen naar 85 procent. Uiteindelijk kwam dat in 2015 uit op 61 procent. Daarmee presteert Fontys vergelijkbaar met andere grote hogescholen. Maar collegevoorzitter Nienke Meijer erkent dat het veel minder is dan wat werd geambieerd. “De ambities zijn hoog. Aan de andere kant: het heet niet voor niets prestatieafspraken. Fontys wil op prestaties worden afgerekend, niet op ambities.”

Volgens Meijer heeft Fontys er de afgelopen jaren alles aan gedaan om het eigen streven in praktijk te brengen. “Met de ambitie die we toen uitspraken, is niets mis. Ik vind ook dat we in Nederland meer moeten streven naar het durven uitspreken van ambitie, naar meer durven te experimenteren.”

Prestaties

Studiesucces was slechts één van de prestaties waarover destijds afspraken zijn gemaakt. De andere prestaties van Fontys mogen er zeker zijn: de studenttevredenheid ging omhoog, de onderwijskwaliteit ging omhoog en het aantal docenten met een masterdiploma steeg van 65% naar 79%.

In de rapportage aan de minister erkent en bevestigt de Reviewcommissie Hoger Onderwijs en Onderzoek dat Fontys hierin goede prestaties heeft geleverd. Ook in het gesprek naar aanleiding van die rapportage van het College van Bestuur met het ministerie van OCW, werd hiervoor waardering uitgesproken. Fontys kreeg complimenten voor de behaalde resultaten op het onderdeel studiesucces. Die waardering wordt nu dus omgezet in een halvering van de korting.

Fontys-voorzitter Meijer: "We vinden het natuurlijk jammer dat we gekort worden in budget, maar de compensatie en de complimenten van de minister zijn een mooie aanmoediging om ons beleid voort te zetten."

Grote stappen
Binnen de hele Fontys organisatie is flink geïnvesteerd in toegankelijkheid, diversiteit en persoonsgerichte begeleiding. Die investeringen zijn een direct gevolg van de ambitie om tot een hoger studiesucces te komen, en in bredere zin van het motto van Fontys om groter te willen denken.

Zo is er speciale aandacht voor de grote diversiteit aan studenten die zich bij Fontys aanmeldt: van prebachelors voor vluchtelingen tot hbo-keuzedelen voor mbo’ers of verkorte leerroutes voor vwo’ers (zie onderstaande graphic). En wordt er Fontys-breed flink ingezet op studiekeuze activiteiten en op personalisering en flexibilisering van het onderwijs: dit alles om ervoor te zorgen dat de juiste student op de juiste plaats terechtkomt en dat het talent van elke student maximaal wordt ontwikkeld.

 

Auteur: Jan Ligthart