14
maart
2019
|
17:10
Europe/Amsterdam

Master Healthy Ageing Professional nu ook in het zuiden

Master Healthy Ageing Professional

De zorgkosten stijgen. Preventie en gezond leven worden daardoor steeds belangrijker. Dat vraagt om samenwerking tussen verschillende sectoren. De master Healthy Ageing Professional van Fontys leidt professionals op die daarvoor processen, producten en diensten kunnen ontwikkelen. Naast Groningen en Den Haag start deze actuele master vanaf september 2019 ook in het zuiden van het land bij Fontys.

We worden met zijn allen steeds ouder en willen dat in goede gezondheid doen. Niet alleen vanuit individueel welzijnsperspectief, maar ook vanuit het perspectief van beheersbaarheid van ons zorgstelsel. Het huidige zorgstelsel is gericht op zorg en ziekte, in plaats van op preventie en gezondheid. Om gezond ouder worden te ondersteunen en die verandering te bewerkstelligen is een intensieve samenwerking tussen de sectoren gezondheid, welzijn en sport nodig. Afgestudeerden van de master Healthy Ageing Professional vervullen de rol van kartrekker in deze verandering en kunnen samen met professionals uit andere sectoren slimme en creatieve processen, producten en diensten ontwikkelen.

Verandering
Het opnemen van de leefstijlcoach in het pakket van de zorgverzekering is een eerste landelijke aanpassing aan deze verandering. Op zich een mooie maatregel, maar onvoldoende om die verandering daadwerkelijk te bewerkstelligen. Het gaat om het bundelen van krachten uit verschillende sectoren. Een voorbeeld is het programma healthyLIFE in Sittard waarin de lokale overheid, zorgverzekeraars en beweegaanbieders verbonden zijn en samenwerken om gezond oud worden te bewerkstelligen. Dit wordt gecombineerd met onderzoek. De rol van de Healthy Ageing Professional is om dat proces te initiëren, de verbinding te maken en duurzame verandering teweeg te brengen.

Gedragsverandering
Kennis over gedragsverandering en gezond leven, in de brede zin van het woord, staan centraal in de opleiding. Daarnaast doen masterstudenten praktijkgericht onderzoek om oplossingen te kunnen aandragen voor vraagstukken uit het werkveld. De masterstudent leert het niveau van zijn eigen beroep en de eigen organisatie te overstijgen en veranderingen op het gebied van gezondheid te plaatsen in de complexe structuren en verbanden binnen onze samenleving. De master is bedoeld voor studenten die een bachelor hebben afgerond, of werkzaam zijn, in de sectoren gezondheidszorg, welzijn of sport.

Nu ook in het zuiden
Fontys biedt geïnteresseerden vanaf september 2019 de mogelijkheid om deze actuele en populaire masteropleiding bij Fontys in Eindhoven te gaan volgen. Daarvoor werkt Fontys samen met de Haagse Hogeschool en Hanzehogeschool Groningen waar dezelfde master al aangeboden wordt (Groningen) of gaat worden (Den Haag). De master wordt aangeboden in voltijd en in deeltijd.

Meer informatie over de master en open avonden vind je op de website.

Auteur: Ingrid Oonincx / Pieter Cornelissen