26
juni
2018
|
19:40
Europe/Amsterdam

Acht hogescholen committeren zich aan VN-duurzaamheidsdoelen

Fontys mede-ondertekenaar SDG Charter

IMG_1061

Vandaag, 26 juni 2018, heeft Fontys in gezelschap van zeven andere hogescholen zijn handtekening gezet onder het SDG (Sustainable Development Goals) Charter. Dit gebeurde tijdens het SDGs in Motion Event dat plaatsvond bij Avans Hogeschool in Den Bosch. Met dit gezamenlijke initiatief beloven de acht hogescholen de in totaal 200.000 studenten ‘te bekwamen zodat ze de SDG’s (de VN-duurzaamheidsdoelen, red.) toe kunnen passen in hun toekomstige beroepspraktijk’. Met de ondertekening onderbouwt Fontys de keuze voor TEC for Society als richtinggevend zwaartepunt in onderwijs en onderzoek. TEC staat voor Technology, Entrepreneurship en Creativity.


VN-doelen
De 17 SDGs, die in 2015 unaniem door de 198 lidstaten van de Verenigde Naties (VN) zijn opgesteld en ondertekend, richten zich op maatschappelijke vraagstukken, waarbij economische groei, sociale inclusie en ecologische bescherming in evenwicht met elkaar nagestreefd worden. Het SDG Charter is een intentieverklaring die in 2015 als eerste door premier Rutte is ondertekend vanuit de gedachte dat Nederland zich committeert aan het behalen van de Sustainable Development Goals (SDGs). Onder meer bedrijven, kennisinstellingen, NGO’s, gemeenten en zorginstanties hebben deze charter inmiddels ondertekend.

Maatschappelijke taak
De ondertekening van het SDG Charter is voor Fontys een logische stap op de weg die met de keuze voor het zwaartepunt TEC for Society is ingeslagen. Met TEC-proof onderwijs en onderzoek volbrengt Fontys haar maatschappelijke verantwoordelijkheid: toegankelijk, laagdrempelig onderwijs bieden, studenten met de juiste kennis en vaardigheden (TEC-skills) naar de arbeidsmarkt ‘leiden’, en samen met het werkveld via praktijkgericht onderzoek innovatieve toepassingen ontwikkelen. Op deze manier draagt Fontys een steen bij aan het bereiken van de VN-doelen én aan haar eigen doel: talenten van studenten helpen ontplooien en hen op die manier ondersteunen bij hun zoektocht naar een betekenisvolle plek in de – mondiale - samenleving. Een samenleving met oog voor een duurzame toekomst.

Vijf onderzoeksthema’s
De komende jaren bepaalt het profilerende zwaartepunt TEC for Society grotendeels de koers van het onderzoek en onderwijs binnen Fontys – letterlijk op alle vakgebieden dus, van verpleegkunde tot rechten, en van toegepaste psychologie tot de lerarenopleidingen. En: in alle regio’s waarbinnen we opereren. Kort gezegd is TEC for Society de paraplu waaronder vijf onderzoeksthema’s binnen diverse instituten, lectoraten en kenniskringen van Fontys tot bloei komen. Die onderzoeksthema’s - waarin de drie elementen van TEC steeds weer terugkeren - zijn achtereenvolgens:

  • Hightech Systems & Materials
  • Health
  • Learning Society
  • Smart Society
  • Creative Economy.

TEC-skills
Omdat kennis en vaardigheden bijna naadloos in elkaar overgaan, staat TEC evengoed voor de vaardigheden waarover onze studenten beschikken als ze Fontys met een diploma verlaten. TEC-skills, met andere woorden. Deze TEC-skills staan voor een ‘gevoeligheid’ voor (maatschappelijke) innovatie, voor (willen) begrijpen op welke manier technologie kan helpen om vraagstukken op te lossen (technology!), voor durven experimenteren (entrepreneurship!), en voor co-creatie met verschillende disciplines (creativity!). Deze vaardigheden zijn nodig om een betekenisvolle plek op de arbeidsmarkt in te nemen en vormen een voorwaarde voor een succesvolle loopbaan in de 21e eeuw.