Sprint naar content

Het programma Docentprofessionalisering

Samen ontwikkelen naar wendbare professionals.

"De wendbaarheid van docenten en leidinggevenden vergroten, zodat zij makkelijker kunnen anticiperen op ontwikkelingen die de onderwijskwaliteit bevorderen." Die doelstelling willen we bereiken door te werken aan vindbaarheid & zichtbaarheid van de professionaliseringsmogelijkheden binnen Fontys, meer eigenaarschap en bewustwording bij leidinggevenden, en professionaliseringmogelijkheden die passen bij de behoeften.

Dit resulteert in drie projecten: 1. Platform & Community, 2. Consultancy, 3. Learning & development.

Programmamanager Sofie Moresi geeft in een kennisclip uitgebreidere uitleg over deze drie projecten binnen het programma. Ook worden de drie projecten op deze pagina nog wat uitgebreider toegelicht.

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Sofie Moresi

Kennisclip Docentprofessionalisering

Platform & Community

Het project Platform & Community focust op meer zichtbaarheid en vindbaarheid rondom docentprofessionalisering. We bouwen aan een online platform met een overzicht van alle leerinterventies en professionaliseringsmogelijkheden. Daarnaast starten we een of meerdere communities op rondom de zes rollen van de wendbare professional. Uiteindelijk is het totale aanbod rondom professionalisering voor alle medewerkers binnen Fontys gebundeld en goed vindbaar en zichtbaar.​ Én kunnen docenten elkaar vinden en op een laagdrempelige manier en kunnen samen leren, ontwikkelen en innoveren rondom de rollen van de wendbare professional. Waar nodig en mogelijk samen met studenten en het werkveld.

meer weten?

Consultancy

Consultants vanuit P&O ondersteunen de veranderopgave van ontwikkelen naar wendbare professionals en faciliteren leidinggevenden in het succesvol realiseren hiervan. Zij beschikken o.a over een toolkit met met middelen, zoals een Strategisch Personeels Ontwikkelingstraject (SPO), verandertools, coachingsvaardigheden en kennis en ervaring bij andere Fontys instituten. Docentprofessionalisering heeft een duidelijke link met de onderwijsvisie en de strategie van het instituut. De consultants gaan graag het gesprek aan over wat de onderwijsvisie en strategie van jouw instituut betekent voor de toekomstige rollen van docenten. Een SPO kan belangrijke informatie geven over de professionaliseringsbehoefte van het instituut. Het hele traject van onderwijsvisie tot de vraag welke professionalisering belangrijk is en welke verandering daarvoor noodzakelijk is kan, ondersteunen we graag. Daarnaast bieden de P&O consultants coaching om als leidinggevende je rol te kunnen pakken in veranderprocessen.

meer weten?

Learning & development

Het veranderen naar zes nieuwe rollen heeft impact op de kennis, houding en vaardigheden die hierbij nodig zijn; omgaan met nieuwe onderwijsvormen en technologieën, meer coachend werken, netwerken, samenwerken in teams en in hybride leeromgevingen, leren van en met elkaar, de herijking van de professionele identiteit, etc. Daarom ontwikkelen we professionaliseringsmogelijkheden voor docenten, gericht op hun veranderende rol en aansluitend bij de behoefte van de docent én de organisatie. De focus ligt op de ontwikkeling van leerinterventies of het uitbreiden van bestaande professionaliseringsmogelijkheden voor de drie rollen co-creator, coach en lerende, samenwerkende professional. Dit in verband met de richting die de kwaliteitsafspraken geven op het thema Docentprofessionalisering en de focus van andere strategische onderwijsinnovatieprogramma’s waarbij professionalisering ook altijd een onderdeel is. Waar mogelijk maken we verbinding met andere strategische programma’s, instituten en diensten om in te kunnen spelen op de complexe vraagstukken in het kader van wendbare professionals.

meer weten?