Sprint naar content

Subsidieregelingen voor leren en ontwikkelen

Een leven lang ontwikkelen wordt door de overheid met verschillende subsidies en regelingen gestimuleerd. Dat maakt een combinatie van leren en werken aantrekkelijker voor zowel werkgevers als werknemers. We geven hieronder een aantal regelingen weer. Deze lijst is echter niet uitputtend. Ook regionaal zijn er regelingen, bijvoorbeeld via het UWV.

Nieuw: STAP: persoonlijk ontwikkelbudget 

Vanaf 1 maart 2022 kunnen burgers gebruik maken van het STAP-budget
Het STAP-budget is een stimulans voor loopbaanontwikkeling en betere inzetbaarheid op de arbeidsmarkt. Het bestaat uit een persoonlijk leer- en ontwikkelbudget van jaarlijks maximaal 1000 euro. Werkgevers kunnen werknemers attenderen op deze nieuwe regeling. Als werkgever kun je ervoor kiezen de aanvullende kosten voor je rekening te nemen. 

SLIM-regeling  

Subsidieregeling voor mkb-ondernemingen in het algemeen en voor grootbedrijven in de landbouw-, horeca- of recreatiesector, gericht op het stimuleren van leren en ontwikkelen in het bedrijf.

Tel mee met Taal  

Werkgevers, maar bijvoorbeeld ook maatschappelijke organisaties kunnen subsidie aanvragen voor activiteiten gericht op het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid.  

Subsidie zij-instroom docenten 

Onderwijsinstellingen kunnen subsidie ontvangen om mensen aan te nemen en in staat te stellen om via een zij-instroomtraject binnen twee jaar een onderwijsbevoegdheid te halen.

Subsidieregeling Praktijkleren 

Bedrijven en instellingen die een praktijk- of werkleerplaats aanbieden, kunnen in aanmerking komen voor de Subsidieregeling praktijkleren. De voorwaarden verschillen per onderwijscategorie. 

Regelingen voor werknemers 

Er zijn ook stimuleringsregelingen voor scholing en ontwikkeling die werknemers zelf kunnen aanvragen. Bijvoorbeeld de Lerarenbeurs en Levenlanglerenkrediet.