Sprint naar content

Aansluiting, Oriëntatie & Matching

Aansluiting, Oriëntatie & Matching

Netwerk mbo

Vanuit Fontys werken we op diverse manieren samen met partners in het mbo aan een soepele doorstroom van mbo naar hbo. Met een viertal mbo-instellingen heeft Fontys een convenant afgesloten gericht op intensieve samenwerking en een hechte relatie op meerdere vlakken. Daarnaast zijn we onderdeel van een netwerk van mbo-instellingen en hbo-instellingen in de hele Fontys regio. In dit netwerk staat kennisdeling en informatie-uitwisseling centraal met betrekking tot succesvolle doorstroom.

Doorstroom-events
Om op alle niveaus blijvende aandacht te vragen voor duurzame samenwerking met het mbo en het thema aansluiting, worden er in de regio’s Tilburg, Eindhoven en Limburg doorstroom-events georganiseerd. Deze events zijn mede ingegeven door de uitdagingen waarvoor het beroepsonderwijs de komende jaren staat en de gezamenlijke ambities die hier een antwoord op kunnen geven.