Sprint naar content

Verschillen hbo en wo

Verschillen hbo en wo

Er zijn twee soorten bachelors: hbo (hoger beroepsonderwijs) en wo (wetenschappelijk onderwijs). De bachelordiploma’s van het hbo en de universiteit zijn gelijkwaardig, maar er zijn ook verschillen.

HBO WO
H = Hoe W = Waarom
Helder beroepsbeeld Beroep staat minder vast
Meer praktijk in je studie: praktijkgerichte opdrachten Meer theorie in je studie: theoretische opdrachten
Praktijkgericht onderzoek Wetenschappelijk onderzoek
Kennis gebruiken Kennis ontwikkelen
Gemiddeld studietempo Hoog studietempo
Stage is verplicht Stage is mogelijk
Meer groepsopdrachten en -projecten Meer individuele opdrachten
Veel contacturen op de school met je docenten en medestudenten Minder contacturen
Kleinere klassen Hoorcolleges in grote groepen
Meer begeleiding en gestructureerd aanbod van de studiestof Meer zelfstandigheid. Het zelf kunnen plannen en organiseren van je studie is belangrijk
Informeel contact met docenten Formeler contact met professoren en hoogleraren
Bachelor van 4 jaar, daarna de mogelijkheid om een master te gaan doen (1 of meerdere jaren) Bachelor van 3 jaar, master van 1 of 2 jaar