Sprint naar content

Aanmelders


 

  De aanmelding moet vóór 1 mei via Studielink worden ingediend. Hiervoor heb je een geldige DigiD nodig. Studenten die in het buitenland wonen kunnen via Studielink zonder DigiD aanmelden. Het aanvragen van een nieuwe DigiD duurt 5 werkdagen.

  Studenten kunnen zich voor meerdere opleidingen Journalistiek aanmelden. Ook studenten die zich in een eerder studiejaar voor een opleiding Journalistiek (met of zonder loting) hebben ingeschreven kunnen zich opnieuw voor Journalistiek inschrijven. Er bestaat geen wettelijke regeling om deze studenten te weigeren.

  Iedereen met minimaal en havo of mbo4-diploma is toelaatbaar ongeacht zijn/haar vakkenpakket. Fontys deficiëntietoetsen (bijvoorbeeld wiskunde) zijn voor ons niet van toepassing.

  Studenten die niet voldoen aan de vooropleidingseis van havo, vwo of mbo4 kunnen als ze vóór 1 oktober in het jaar dat ze met de studie starten 21 jaar of ouder zijn deelnemen aan een toelatingsexamen. De kosten zijn € 150,-.

  Studenten die bij vooropleiding colloquium doctum (21+toets) invullen, ontvangen automatisch na aanmelding een mail van ons met informatie hierover. De toets uitslag blijft 2 jaar geldig. Dezelfde toets uitslag kan gebruikt worden voor toelating bij een aantal andere Fontys opleidingen.

  Iedereen waarvan het diploma niet digitaal geverifieerd kan worden, moet een gewaarmerkte kopie van hun diploma en cijferlijst opsturen naar Fontys of bij ons inleveren. Ze ontvangen van ons een mail als dat voor hen van toepassing is. Een gewaarmerkte kopie is een kopie voorzien van een originele stempel en handtekening van de gevolgde opleiding. Dit moet per post worden aangeleverd. Een scan van een gewaarmerkte kopie is onvoldoende
  Alle buitenlandse diploma’s worden door Fontys en/of Nuffic (landelijk instituut buitenlandse diplomawaardering) gecontroleerd. De student ontvangt na zijn aanmelding hierover een mail waarin deze procedure staat uitgelegd. Dit traject kan wel 6 tot 10 weken in beslag nemen.
  Met de propedeuse van een van deze hogescholen (Ede, Utrecht, Zwolle) kan een student in een hoger jaar worden toegelaten.
  Studenten met bijvoorbeeld een afgerond getuigschrift of propedeuse van een andere hbo-opleiding kunnen bij de start van de studie via de examencommissie vrijstellingen aanvragen. Dit kan nooit vooraf!

  Studenten kunnen via de website van Fontys via de collegegeldmeter zelf berekenen hoeveel collegegeld ze moeten betalen. Het collegegeld is voor iedereen verschillend en hangt af van wat een student aan studies gevolgd en afgerond heeft.

  • Halvering collegegeld: Studenten die voor het eerst ingeschreven staan aan een Hbo-opleiding betalen het eerste leerjaar bij Fontys Journalistiek de helft van het collegegeld.
  • Betaling collegegeld: Studenten krijgen medio mei via Studielink bericht hoe ze het collegegeld kunnen betalen. Dit staat bij de zogenaamde “to-do-lijst”. Daarna kunnen alle studenten die aan de Studiekeuzecheck hebben deelgenomen, aan de diplomaeis voldoen en hun betaling hebben geregeld door dienst Studentenvoorzieningen worden ingeschreven
   Voor alle vragen hoe een student zich aan moet melden, zaken moet wijzigen en/of toevoegen bestaat de 'Studielink Vraagbaak'. Hier wordt, nadat je een categorie hebt gekozen of een zoekopdracht hebt gegeven, stap voor stap uitgelegd hoe een student iets kan regelen.
   Een student vraagt voor een tweede studie zelf via Studielink een bewijs van betaald collegegeld aan.