Sprint naar content

Docent Dans - Dansmaker

 • 4 jaar
 • Nederlands
 • Hbo-bachelor
 • Voltijd
Tilburg

Agenda

 • Open dagen
 • Meeloopdagen
 • En meer...

Kunstenaarschap wordt bepaald door een proces van leren. Heb jij idealen, hou je van kunst, ben jij authentiek? Wil jij jezelf ontwikkelen als docent, als maker en als performer? Ben jij nieuwsgierig hoe je dans van betekenis kan laten zijn in de maatschappij? Bij de opleiding Docent Dans kun jij je talent verder ontwikkelen tot een veelzijdig docent, maker, performer die anderen inspireert om in beweging te komen.

Over de opleiding

Wij zijn een dynamische en actuele opleiding. Jouw persoonlijke artistieke ontwikkeling staat centraal. Ons onderwijs is ervaringsgericht: wat je leert pas je meteen toe in de praktijk. Binnen ons onderwijswerken wij samen met andere kunstdisciplines zoals muziek, theater en beeldend. Daarnaast wordt intensief samengewerkt met partners uit jouw toekomstige werkveld. Je bouwt tijdens je studie dus al een netwerk op voor later.

Waarom opleiding docent dans?

 • De opleiding is gebaseerd op talentgericht projectonderwijs. In de projecten werk je met je medestudenten samen met het werkveld en word je gecoacht door de docenten.
 • We gaan uit van de beroepsrollen performer, maker en docent. Binnen onze opleiding zijn dit drie gelijkwaardige onderdelen.
 • Je leert een eigen visie op dans te ontwikkelen.
 • Wij werken en leren van en met elkaar. Wij geven geen cijfers, wij geven feedback. Persoonlijke coaching is een essentieel onderdeel tijdens de opleiding.
 • Er is ‘vrije ruimte’ om je eigen initiatieven vorm te geven
 • We zitten met vier kunstvak(docent)opleidingen onder één dak: dans, muziek, theater en beeldend. Interdisciplinair ontmoeten en werken is onderdeel van onze opleiding.

 

Wat ga je leren?

Door het veelzijdige studieprogramma ontwikkel jij je tot een authentieke, eigenzinnige en bevlogen docent dans. Je leert experimenteren, innoveren en outside the box denken. Je ontwikkelt een eigen stijl die je graag deelt met anderen. Op de opleiding leer je:

 • feedback om te zetten in persoonlijke ontwikkeling
 • je eigen talent optimaal creatief en innoverend te ontplooien
 • vanuit jouw eigen visie jouw leerproces vorm te geven
 • andere kunstdisciplines als beeldend, muziek en theater toe te passen in je beroep als docent.
 
Saskia Neuen, student docent Dans, zegt:

Saskia Neuen, student

"Je leert groter en anders denken. Je krijgt de kans om te groeien en je als individu te ontwikkelen tot maker, danser en docent."
 

Hoe ziet je week eruit?

Het onderwijsaanbod is divers. Wij werken vanuit de beroepsrollen docent, maker, performer. Binnen de opleiding krijg je een grote variatie aan fysieke (dans) trainingen en expertiselessen. Je doet kennis op, ontwikkelt vaardigheden, je gaat samenwerken in diverse werkveldsituaties en met verschillende doelgroepen. Je krijgt creatieve vakken, leert (praktijk)onderzoek te doen, eigen werk te creëren en lessen en projecten te ontwikkelen en uit te voeren vanuit ondernemerschap.

 

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Jeugddansproductie module Dansmaker

Vanuit de module Dansmaker werken de eerstejaarsstudenten met een choreograaf om samen een jeugddansproductie te creëren waarmee ze gedurende drie weken op tournee gaan langs scholen voor primair onderwijs. Naar aanleiding van de voorstelling verzorgen de studenten workshops en voorafgaand ontvangen de leerkrachten een lesbrief zodat ze alvast het thema kunnen introduceren.

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

 

Toelatingseisen

Cultuur & Maatschappij

Direct instroombaar

Economie & Maatschappij

Direct instroombaar

Natuur & Gezondheid

Direct instroombaar

Natuur & Techniek

Direct instroombaar

Cultuur & Maatschappij

Direct instroombaar

Economie & Maatschappij

Direct instroombaar

Natuur & Gezondheid

Direct instroombaar

Natuur & Techniek

Direct instroombaar

Mbo

Met een mbo-diploma (niveau 4) word je toegelaten tot deze hbo-opleiding.

Buitenlands diploma
Heb je een buitenlands diploma? Dan moet deze aan de Nederlandse normen voldoen. Wanneer je wordt toegelaten, vragen we gewaarmerkte kopieën van je diploma en cijferlijst op, zodat wij het diploma kunnen laten waarderen. Wil je dit eerder laten doen, neem dan contact met ons op. Daarnaast heb je voldoende kennis van de Nederlandse taal nodig. Hiervoor vragen we om een bewijs van NT2 Programma II. Heb je een Belgisch diploma (Vlaams), dan voldoe je automatisch aan de taaleis.

Niet de juiste vooropleiding?
Heb je niet de juiste vooropleiding en ben je 21 jaar of ouder, dan is het mogelijk om een 21+ toelatingsonderzoek te doen. Deze leeftijdsgrens (21+) geldt voor Art, Communication and Design en de Educatieopleidingen. Voor de overige (Performing) opleidingen geldt dat je het 21+ toelatingsonderzoek mag doen als je 17 jaar of ouder bent op het moment dat de opleiding start.
Uiteraard moet je daarnaast nog toelatingsexamen/auditie doen.  Audities

  • Voor de voltijdopleiding Docent Dans doe je auditie. De audities vinden plaats bij Fontys Academy of the Arts aan het Zwijsenplein 1 in Tilburg.
  • Je kunt je alleen inschrijven voor een auditie als je in het eindexamenjaar zit van havo, vwo of mbo-dans óf al een havo- of vwo-opleiding of mbo-dansopleiding hebt afgerond.
  • Bij het inschrijven voor een auditie is het verplicht om je pasfoto te uploaden. Deze foto wordt door de auditiecommissie gebruikt om je te kunnen herkennen en te beoordelen.

  De auditie bestaat uit drie onderdelen.
  Onderdeel 1: Tijdens het eerste onderdeel beoordelen we je fysieke en creatieve vaardigheden. Open staan voor nieuwe ervaringen, authenticiteit en een nieuwsgierige en onderzoekende houding zijn hierin kernwoorden. Als je deze vaardigheden in voldoende mate hebt aangetoond dan nodigen we je graag uit voor het tweede onderdeel.
  Onderdeel 2: In dit onderdeel staat verdieping van het voorgaande centraal. Je gaat deze dag creëren, met en van elkaar leren, onderzoeken, durf en lef tonen in het maken van keuzes en kennismaken met interdisciplinair werken.
  Onderdeel 3: Een medisch onderzoek maakt deel uit van het auditieproces. Dit onderzoek wordt afgenomen door de aan de opleiding verbonden sportarts. Als de uitkomst van het medisch onderzoek positief is ben je aangenomen.


  Data van de audities

  1e ronde: donderdag 11 of vrijdag 12 april 2024 van 08.30 tot 17.00 uur (je maakt een keuze uit 1 van deze 2 dagen)

  2e ronde: zaterdag 13 april 2024 van 08.30 tot 17.00 uur (indien je door bent na de 1e ronde)

  3e ronde: diverse data waarop je kunt inschrijven via een intekenlijst tijdens de 2e ronde (indien je door bent na de 2e ronde)


  Terugkomdag

  Deze vindt plaats op donderdag 18 april 2024 als afsluiting van de toelatingsprocedure. Dit is een gezamenlijke dag met alle kandidaten die zijn aangenomen. Deze datum is een onderdeel van het auditietraject en daarom is aanwezigheid noodzakelijk.


  Na-auditie

  Op zaterdag 1 juni 2024 zal er een na-auditie plaatsvinden van 08.30 tot 17.00 uur.


  Indien je bent aangenomen heb je het recht om met de opleiding te starten in studiejaar 2024-2025.

  Het aantal plaatsen voor de audities is beperkt. Uitnodigingen voor deelname worden verzonden in volgorde van binnenkomst van aanmelding. Inschrijven voor audities is mogelijk vanaf 1 december 2023.


  Aan de audities zijn geen kosten verbonden.

  Deadlines

  1. Aanmelding Studielink 25 mei 2024

  Om deel te nemen aan de toelatingen bij de opleiding Docent Dans moet je je aanmelden via Studielink. Dit kan al vanaf 1 oktober. Nadat je je hebt aangemeld in Studielink, ontvang je vanaf 1 december binnen 2 werkdagen een e-mail van FAA-admission@fontys.nl met een link naar je persoonlijk dossier in Portal Plus. De uiterste aanmeldingsdatum in Studielink is 25 mei 2024.

  2. Thuisopdrachten 29 mei 2024

  Wat verder in het aanmeldproces wordt er aan je gevraagd om een profielfoto en een opleidingsvragenformulier in te leveren. Deze thuisopdrachten kun je uiterlijk 29 mei 2024 indienen. Na het inleveren van de thuisopdrachten ontvang je een uitnodiging voor de toelatingen.

    

   Placeholder for Fontys video
   Van en met elkaar leren is een essentieel onderdeel in de opleiding Docent Dans"
    

   Opbouw

   Het eerste jaar bestaat uit drie intensieve projecten die worden aangeboden vanuit performerschap, docentschap en makerschap. Je gaat kennismaken met diverse werkvelden, culturele instellingen en gezelschappen. Je persoonlijke talentontwikkeling staat centraal. Je werkt samen in een leergemeenschap. Je krijgt les van docenten die ook werkzaam zijn als performer, docent en maker in het werkveld.

   In het tweede en derde jaar ligt het accent op ervarend leren, artistieke ontwikkeling, verdieping en signatuur. Dit wordt zichtbaar in jouw eigen werk (lesgeven, onderwijs ontwikkelen, maken en uitvoeren) dat je in samenwerking met het werkveld gaat uitvoeren.

   Je dansontwikkeling krijgt vorm in diverse lessen met een veelzijdig bewegingsaanbod. Je ontwikkelt pedagogische en didactische vaardigheden en krijgt lessen in o.a. kunst- en cultuureducatie, dansgeschiedenis, ontwikkelingspsychologie, muziek en anatomie. 

   Je onderzoekt je talent en neemt zelf initiatieven. Het derde jaar ga jij vanuit je ondernemerschap een aantal projecten ontwikkelen en initiëren. Dit doe je individueel en ook in samenwerking met anderen. Deze projecten voer je uit vanuit de verschillende beroepsrollen (docent, maker, performer ondernemer, en ontwikkelaar) en in een werkveld naar keuze. Dat kan bijvoorbeeld zijn bij een educatieve of culturele instelling, het reguliere onderwijs of community-art (maatschappelijke en sociale projecten). Een andere mogelijkheid is dat je je project richt op een internationale en/of interculturele uitwisseling.

   Naast deze projecten ga je praktijkervaring opdoen en andere initiatieven ontplooien vanuit je “vrije ruimte”. Deze “vrije ruimte” geeft de mogelijkheid om eigen initiatieven vorm te geven aan de hand van jouw leervragen. Jij bepaalt dus deels zelf je onderwijsroute. Hierbij zijn er vele mogelijkheden, afhankelijk van hoe jij jezelf verder wilt ontplooien.

   Samen leren is je blik verbreden. Leren van en met elkaar is een essentieel onderdeel van onze opleiding. In het kader hiervan neem je deel aan interactieve en interdisciplinaire projecten. Door die activiteiten en het delen van ervaringen krijg je inzicht in de ontwikkeling die jij als student doormaakt.

   In het vierde jaar van de opleiding volgt de integratie van jouw rollen als docent, ontwikkelaar, dansmaker, performer en ondernemer. Er is bijna volledige zelfsturing met ruimte voor het verwerven van een eigen stijl door middel van verdieping en praktijkonderzoek. Je werkt vanuit je persoonlijke profilering zes maanden in het (internationale) werkveld op een werkervaringsplek waar je je eigen onderwijsvisie formuleert en ook onderzoek doet dat gekoppeld is aan je persoonlijke profilering.
   Gedurende de hele opleiding krijg je dagelijks een breed aanbod van trainingen en diverse dansstijlen en danstechnieken. Daarnaast biedt elk project workshops en trainingen die het performerschap, makerschap en docentschap ondersteunen (expertiselessen).
    
    

   Na je opleiding

   In de vier jaar van de opleiding heb je je kunnen ontwikkelen tot een veelzijdig docent die kan werken in diverse richtingen en kunstvakken, in verschillende onderdelen van het werkveld en met diverse doelgroepen.

   Je bent een docent, dansmaker en performer die experimenteert, innoveert en outsidethebox kan denken. Je werkt samen met verschillende partners in het brede werkveld van een kunstvakdocent.

   Je kunt aan de slag in het onderwijs, bij kunstcentra, dansscholen en jeugddansgezelschappen, community-art als:

   • vakdocent dans
   • educatief medewerker
   • kunstvakdocent en CKV-docent
   • performer en maker
   • onderwijs- en projectontwikkelaar

   Na de opleiding mag je de titel “Bachelor Dance in Education” voeren en heb je een eerstegraads lesbevoegdheid.

    

   Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

   Alumnus Margot Kerstens, docent dans / dansmaker / performer

   “Je krijgt de ruimte om je eigen visie te ontwikkelen en de richting te kiezen die bij je past als kunstenaar.”

    

   Agenda

   Meld je hier aan voor één van onze activiteiten. Zo weet je zeker of dit de opleiding voor jou is! Bekijk bijvoorbeeld een voorlichting vanuit huis of meld je aan voor een Open dag op de campus. Wat je ook kiest, hopelijk zien we je snel.

   Open Dag
   2 november 2024
   Programma

   Heb jij al een paar opleidingen in gedachten? Fijn! Dan is het tijd voor de volgende stap. Bezoek onze open dag en kom sfeer proeven, want of het écht klikt merk je het beste op onze campus. Onze studenten en docenten leiden je met plezier rond.

   Onze open dag is op 2 november, 2024.

   Wil jij erbij zijn? Laat je gegevens achter en krijg als eerste bericht.

   Meer weten over de opleiding Docent Dans

   Wil je weten hoeveel collegegeld je moet betalen voor deze opleiding? Ga dan naar de collegegeldmeter.
   Houd naast je collegegeld ook rekening met kosten voor introductie, boeken, readers, excursies en computer.   
   Op DUO kun je zien of je recht hebt op studiefinanciering of een studenten-reisproduct voor je OV-chipkaart. 

   Aanvullende kosten
   Naast het collegegeld, boeken, readers en een laptop moet je ook rekenen op kosten van:

   • eventueel een voortraject
   • werkweek
   • opleidingsbijdrage
   • medisch onderzoek
   • fit blijven is belangrijk: reken ook op kosten voor een fitnessabonnement bij een sportschool

   Kosten fysiotherapeutische begeleiding
   De opleiding werkt samen met een Sport Medisch Centrum. In het auditietraject krijg je een uitgebreide sportmedische keuring door een sportarts. Een groot deel van de zorgverzekeraars vergoedt deze keuring. Je ontvangt een nota die je zelf bij de zorgverzekeraar kunt indienen.

   Op gezette tijden is er een (sport)fysiotherapeut aanwezig in het gebouw. Als je hiervoor verzekerd bent, zijn de kosten voor je verzekeraar.

   Aanmelden bij Fontys Academy of the Arts

   Aanmeldproces

   Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.


   Voor alle opleidingen van Fontys Hogeschool voor de Kunsten geldt dat je eerst toelating moet doen. Je aanmelding bestaat daarom uit twee stappen.

   Je maakt eerst (éénmalig) een account aan bij Studielink.
   Heb je een Nederlands woonadres? Dan heb je hiervoor je DigiD nodig (aanvraag nieuwe DigiD kan 5 werkdagen duren). Heb je (nog) geen Nederlands woonadres, dan kun je zelf een Studielink account aanmaken. Zodra je bent ingelogd controleer je je persoons- en vooropleidingsgegevens of vul je deze in. 
   Let op! Zorg voor een actief e-mailadres. Bevestig altijd je gegevens.

   Je volgende actie is het indienen van een verzoek tot inschrijving.
   Kies voor ‘nieuwe inschrijving toevoegen’ en volg de stappen. Kies als startdatum: 1 september 2024.

   2. Meld je aan voor de toelating

   Twee werkdagen nadat je in Studielink een verzoek tot inschrijving hebt toegevoegd, krijg je een e-mail van faa-admission@fontys.nl met hierin een link naar je persoonlijke dossier voor de toelating

   Let op! Dit is een andere e-mail dan die je na 1 dag van no-reply@fontys.nl ontvangt (met daarin je PCN nummer en wachtwoord om in te kunnen loggen op de Fontysportal). Bewaar deze e-mail ook goed!

   Geen e-mail(s) ontvangen? Controleer dan je ongewenste e-mail (spam ) en voeg ons als veilige afzender toe aan je adresboek. Zodra je het aanmeldformulier hebt ingevuld en bevestigd, krijg je een ontvangstbevestiging.