Sprint naar content

Kunst & Creatie

 • Start september en februari
 • Nederlands
 • 30 ECTS
 • 5 maanden
Tilburg
Ontdek jij jezelf in de maker? Eerst doen dan denken. In de minor Kunst & Creatie ga je (kunst) maken. Met je lichaam, stem, camera, pen en papier, decor, laptop en mensen. Je denkt niet eerst een concept uit, je kiest deze minor voor het experiment. Via het maken ontdek je wat je inspireert, wat je belangrijk vindt en hoe je in het leven staat.

Over de minor

Inspirerende docenten nemen je mee in de diversiteit van de kunsten. Elke docent heeft zijn eigen expertise. Zo krijg je les in beeld van een beeldend kunstenaar/fotograaf, performance van een theatermaker en kan je kiezen om te schrijven onder leiding van een schrijver of het maken van een expositie onder leiding van een filosoof.

Waarom de minor Kunst en Creatie?

 • alle ruimte om te experimenteren in een veilige omgeving
 • Fontys Academy of the Arts is dé broedplaats voor creatief talent
 • alle kunstdisciplines onder één dak in het centrum van Makerstad Tilburg
 

Meer over de minor

Gedurende de lessen trek je er veel op uit, je gaat naar musea, het theater maar bijvoorbeeld ook naar een dierenpark. De inspiraties die je daar op doet gebruik je in de lessen voor je eigen werk.

In de lessen toon je wekelijks experimenten. Je maakt onder leiding van de docenten, met je klas en dan weer alleen. Je krijgt heldere kaders aangeboden waarbinnen je vrij mag maken. Zo zijn er opdrachten waarvoor je de stad in gaat, op zoek gaat naar je favoriete muziek, iemand interviewt of je juist in stilte terugtrekt met een notitieboek. In de lessen staat het proces en het uitproberen centraal. Je hoeft van tevoren niet te weten, wat je gaandeweg ontdekt.

We vinden het belangrijk om in verbinding te staan met elkaar en dus heb je relatief veel contacturen, namelijk 3 dagen in de week, 5 maanden lang. Doordat de docenten veel aandacht besteden aan het creëren van een veilige omgeving ontstaat er al snel een sterke band met je groep.

Voor deze minor hoef je geen boeken aan te schaffen. Wel kun je tot maximaal €150 kwijt zijn aan bijvoorbeeld het bezoeken van exposities of optredens.

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

 
 

 

 

Opbouw

Van een levend kunstwerk tot spoken word en van een guerrilla-actie tot aan een sociaal experiment. Het is allemaal performance. Maar performance is nog veel meer. Het is een interactief werk waar de toeschouwer onderdeel van is. Daarmee bevindt het zich op de grens van verschillende disciplines.

In dit project draait het om de verbinding tussen vorm en inhoud. Je leert hoe je een boodschap (inhoud) overbrengt met behulp van je lichaam, ruimte, materiaal, geluid, taal, licht en andere beeldende middelen (vorm). Je krijgt inzicht in het creatieve proces waardoor je skills ontwikkelt die je, in welk vakgebied dan ook, verder helpen.

Met hulp van de docent ontdek je welke maakvormen er zijn en hoe je de juiste vindt voor de boodschap die je wilt overbrengen. Daarnaast begeleidt de docent het groepsproces door het geven van opdrachten, het stellen van vragen, het aanreiken van voorbeelden en vooral door denken om te zetten in doen. Je experimenteert, beweegt, denkt na, leert jezelf kennen en past dit vervolgens toe door het maken van een performance.

Tijdens dit proces werk je samen met andere studenten uit allerlei disciplines en creëer je verschillende soorten (groeps)performances. Aan de hand van jouw persoonlijke leervraag ga je aan de slag. Je wordt uitgedaagd om te kijken buiten de grenzen van je eigen kennis en kunde. In groepsverband reflecteer je vervolgens op de gemaakte performances, om zo te leren van elkaar en elkaars werk. Dit project is daarmee één grote ontdekkingstocht van de mogelijkheden die performance art in zich heeft.

Beeldende kunst, en met name hedendaagse kunst, geeft te denken over van alles en nog wat. In die zin kun je die werken dan ook gerust ‘denkbeelden’ noemen. Ze thematiseren onze belevingen van bijvoorbeeld: duurzaamheid, vrijheid, identiteit, geluk etc. etc. Die beelden zijn dan ook voorbeelden van de denkwijze van de kunstenaar en van degene die de tentoonstelling heeft gemaakt waar die werken in te zien zijn.

In deze cursus gaan we onderzoeken wat kunstenaars en musea aan ons denken te bieden hebben op allerlei gebied. Daarbij gaan we ook in op klassiek filosofische vragen zoals: ‘Wat is kunst?’, en ‘Bestaat er zoiets als slechte smaak?’, maar ook vragen als ‘Wat is een museum?’ en ‘Kan een kunstwerk eigenlijk wel bestaan zonder toeschouwer?’ Regelmatig gaan we daarbij ook op museumbezoek (De Pont in Tilburg, Musea in Den Bosch en Voorlinden in Wassenaar).

Na het (praktische) onderzoek, maak je een voorstel voor een volstrekt unieke expositie: je creëert je eigen museum van kunstbeelden die denkbeelden blijken te zijn.

In ieder mens zitten verhalen, gedichten, bijzondere gedachten. Maar hoe schrijf je die op? Hoe krijg je ze uit je hoofd op papier of scherm?

Dat leer je in dit keuzevak. Je krijgt de basis basisprincipes en de fijnere kneepjes van het schrijven, maar je denkt ook na over het waarom van een verhaal, een gedicht. Waarom wil ik dit vertellen? Wat is mijn boodschap, mijn bedoeling?

Je werkt deze hele minor aan een lang stuk van jezelf of een aantal gedichten, en krijgt daar lesstof bij die aansluit bij je behoeften. Via opdrachten leer je alles in je omgeving als bron te beschouwen en als materiaal te hanteren. We gaan een paar keer op excursie, naar festivals waar veel aandacht is voor spoken, voor discussie over waar het met de wereld naartoe moet of juist over één gedicht.

Aan het eind van minor heb je eigen verhaal geschreven, misschien wel jouw eerste, of een reeks gedichten of een diepgravend essay. Je hebt in elk geval heel veel geleerd over schrijven.

Wat heb je nodig om iets te creëren waarin jij de regie hebt? Waar loop je tegenaan als jij beslist waar het over mag gaan, en de gebruikelijke (schoolse) kaders (heel even) verdwijnen? Voor wie maak je dit werk dan? Welke media heb jij nodig om jouw verhaal over te dragen? Wat wordt de boodschap?

Jouw proces staat in dit vak centraal. Vanuit het gemaakte werk bekijken en bespreken we samen met je klasgenoten uit de groep waar jouw proces je naartoe leidt. Aan het einde van het semester presenteer jij je eindwerk aan de door jou gekozen doelgroep.

 

 
Aan deze minor zijn geen specifieke toelatingseisen verbonden.
Mocht je reeds een creatieve major hebben gedaan, zoals Autonome Beeldende Kunst; ben je dan bewust van het feit dat het instapniveau, met name op vrijdag, waarschijnlijk onder je eigen niveau ligt en dat je dus verantwoordelijkheid moet kunnen dragen voor je eigen groeiproces. De docent, Marcel de Buck, begeleidt je hierin.
 

 

Aanmelden voor deze minor

Februari

Aanmeldperiode voor minor die start in februari loopt van 1 juli 2023 t/m 15 december 2023.

September

Vanaf 1 februari 2024 (00:00) kun je je aanmelden voor de minors die starten in september 2024. De inschrijfperiode hiervoor sluit uiterlijk op 1 juli 2024.

Let op: Minors kunnen een numerus fixus instellen, waarbij de inschrijving sluit als de minor vol zit, dus zorg dat je jouw keuze op tijd maakt!


  Om te kunnen deelnemen aan de minor moet de student:

  • De propedeuse behaald hebben of;
  • Toestemming hebben van de examencommissie van zijn opleiding.

  (let op! onderste link verwijzen naar minor op kiesopmaat)

   
   

  Praktische info

  Heb jij al nagedacht over je minorkeuze? Wil je jezelf verder in je vak verdiepen, of juist iets totaal anders doen? Je minorkeuze kan best lastig zijn. Het belangrijkste is dat je iets kiest dat écht bij jou past. Zo kun je jezelf onderscheiden van anderen en je studie nog persoonlijker maken. Maar hoe kies je dan? En waaruit kun je kiezen?  

  (Online) minor voorlichtingsweek
  Om je te helpen met je keuze organiseren we een (online) minor voorlichtingsweek in november. Tijdens deze voorlichtingen kom je meer te weten over de inhoud van de minoren en kun je eventuele vragen stellen. Vanaf oktober kan je je hier inschrijven voor de voorlichtingsweek.  

  Er zijn op dit moment geen activiteiten gepland voor deze opleiding. Wil je toch graag langskomen of heb je een vraag? Neem dan contact met ons op.

  De voertaal van deze minor is Nederlands.