Sprint naar content

Stoppen in je eerste jaar

Als je uiterlijk op 1 februari - in het eerste jaar waarin je studiefinanciering voor het hoger
onderwijs ontvangt - je studiefinanciering stop zet, hoef jij de (aanvullende) beurs
en het studentenreisproduct niet terug te betalen.

Een rentedragende lening moet wel terugbetaald worden. De maanden die je tot februari hebt ontvangen, tellen wel mee als verbruikte maanden studiefinanciering. Je kunt ze dus niet
opnieuw opnemen wanneer je op een later moment weer gaat studeren en je recht op studiefinanciering heractiveert. Meer informatie hierover is te vinden op de website van DUO.