Sprint naar content

Kosten en betaling

Hier vind je alle praktische informatie over het regelen van je collegegeld en betalingsopties.

In het hoger onderwijs betaal je elk jaar collegegeld. Collegegeldtarieven kunnen variëren. Dit is afhankelijk van factoren als nationaliteit, een tweede opleiding en de opleiding die je wilt gaan volgen of al volgt.


Voor de meeste opleidingen geldt het wettelijk vastgestelde collegegeld, maar in een aantal situaties is sprake van instellingscollegegeld. Dat is bijvoorbeeld het geval bij een tweede bachelor- of masteropleiding of als je uit een land komt dat geen onderdeel is van de Europese Economische Ruimte (EER). De hoogte van het instellingscollegegeld wordt vastgesteld door het College van Bestuur en varieert per opleiding of per groep studenten.

Bepaal met behulp van de collegegeldmeter welke collegegeldtarief voor jou van toepassing is:

Met behulp van de collegegeldmeter kun je bepalen welk collegegeldtarief voor jou van toepassing. De bedragen die genoemd worden in de collegegeldmeter gelden voor het gehele studiejaar (12 maanden). Start je tussentijds of in februari, dan betaal je alleen voor het aantal maanden dat je in het betreffende studiejaar ingeschreven bent.

naar collegegeldmeter studiejaar 2023-2024 naar collegegeldmeter studiejaar 2024-2025

Aan de informatie en tarieven in de collegegeldmeter kunnen geen rechten worden ontleend.

Hoe betaal je je collegegeld?

Het collegegeld betaal je via een digitale (incasso)machtiging, ineens of in termijnen (via Fontys). Op of rond 15 mei kun je je betaalgegevens invullen via Studielink.


Meer informatie over het invoeren van je betaalgegevens in Studielink kan je vinden op info.studielink.nl. Daarnaast is veel informatie te vinden in de Studielink VRAAGbaak – sectie betaalgegevens.


Na bevestiging vindt de eerste incasso plaats op of rond 25 september.

Kosten post bachelor opleiding of cursus

De specifieke kosten voor een post bachelor opleiding of cursus vind je op de informatiepagina van de cursus of opleiding van je keuze. Je ontvangt voor de kosten een factuur die je voor de start van je opleiding moet betalen.

Subsidieregelingen

Zo voordelig mogelijk studeren? Bekijk dan van welke subsidiemogelijkheden jij gebruik kunt maken en hoe je dat het beste kunt doen.