Sprint naar content

Zij-instroom docent vmbo profiel: Bouwen, Wonen en Interieur

 • 2 jaar
 • 05-09-2024
 • Eindhoven
 • € 0 (BTW vrijgesteld)
Ben jij een vakspecialist met talent om met jongeren om te gaan, en wil jij hen leren hoe de wereld van bouwen, wonen en interieur in elkaar zit? Behaal met het traject zij-instroom docent vmbo-profiel: Bouwen, Wonen en Interieur je bevoegdheid in dit beroepsgerichte profiel.

Over dit traject

Dat overstappen naar het onderwijs plotseling populair is, blijkt uit de cijfers. Dit heeft ertoe geleid dat er verschillende trajecten waaronder zij-instroom ontwikkeld zijn. Meer bekendheid en de roep om vmbo-(vak)docenten maakt dat momenteel meer mensen bewust kiezen voor deze opleiding. Velen kiezen nu via zij-instroom alsnog voor wat ze eigenlijk altijd al hadden willen doen, en stoppen hun energie in het opleiden van de vakspecialist van de toekomst.

Vmbo profiel Bouwen, Wonen & Interieur (BWI)

In het vmbo-onderwijs wordt gewerkt met beroepsgerichte profielen en hier is het programma Bouwen, Wonen en Interieur (BWI) er één van. In dit beroepsgerichte profiel komen bouwtechnieken, interieurbouw, onderhoud en beheer samen. Als vakspecialist met talent om met jongeren om te gaan, leer je hen hoe de wereld van bouw en interieur in elkaar zit. Dus gaat jouw hart ook sneller kloppen van techniek én kun je goed met jongeren overweg, dan kan dit het traject zijn voor jou!

 

Voor wie?

Als 'zij-instromer in het beroep' volg je een opleiding tot leraar in het vmbo-onderwijs. Tegelijkertijd doe je ervaring op in een school, waar je meteen lesgeeft. Om in aanmerking te komen moet je aan een aantal voorwaarden voldoen (zie ook: 'Praktische info')

 1. Je moet in het bezit zijn van een geschikte vooropleiding; je wordt toegelaten als zij-instromer in het beroep als je beschikt over een:

  • reeds eerder behaalde bevoegdheid voor het primair onderwijs (po)/voortgezet onderwijs (vo) en/of mbo en je wilt een tweede bevoegdheid behalen óf
  • afgeronde mbo niveau 4 opleiding, van toepassing indien je een bevoegdheid wilt behalen voor de technische beroepen (BWI, PIE en M&T)
 2. Je hebt het geschiktheidsonderzoek zij-instroom succesvol afgerond;
 3. Je kunt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) overleggen die geen bijzonderheden bevat;
 4. Je bent werkzaam in het onderwijs. Je hebt een school die voornemens is jou in dienst te nemen voor tenminste 0,4 fte of je bent reeds in dienst van een school;

Daarnaast gelden de volgende eisen:

 • Je geeft minimaal 8 lessen per week in het vak waarin je de bevoegdheid wilt behalen én
 • Je blijft voor de duur van het traject minimaal 8 lessen per week geven in het beoogde vak én
 • Je bent de afgelopen twee jaar niet ingeschreven geweest bij een lerarenopleiding die je zonder een diploma hebt verlaten, voor het vak waarvoor een geschiktheidsonderzoek wordt aangevraagd.
 

 

Inhoud en opbouw

Het scholingstraject bestaat uit een pedagogisch-didactische module en drie vakinhoudelijke modules, te weten Bouwen Wonen en Interieur (BWI).
Sfeerafbeelding Fontys

De beroepspraktijk, -competenties en loopbaanoriëntatie en -begeleiding lopen als een rode draad door het gehele programma.

Instroom mogelijkheden
Omdat het traject flexibel ingericht is, kun je je als zij-instromer altijd aanmelden en in overleg start je direct in eerstvolgende semester.

Branche- en materiaalkennis bouw
Binnen deze scholingseenheid wordt in technologische context aandacht besteed aan technieken op de bouwplaats. Hierbij komt zowel de theorie als praktijk aan de orde. Er wordt gewerkt aan kennis van de branche door het uitnodigen van gastdocenten met verschillende expertises. Dit onderdeel draagt bij aan jouw vaardigheden ten aanzien van je loopbaanoriëntatie.

Integratie project bouw
Je gaat aan de slag met het ontwerpen van een uitdagend project voor de leerlingen. De bedoeling is dat de disciplines uit minimaal vier profielmodules samenkomen, waarbij zelfs vakoverstijgende disciplines betrokken kunnen worden. Dit project wordt uiteindelijk in de realistische context toegepast.

Funderende vakken bouw
Bij deze scholingseenheid wordt de vertaling van wiskundige kennis met de realistische praktijk geïntegreerd. Naast wiskundige kennis is ook het gebruik van een 2D en 3D CAD-softwareprogramma, én het gebruik van een digitale leeromgeving ingebouwd in de opdrachten.

Vakbekwaamheid bouw
(praktische vaardigheden)
Je gaat werken met verschillende thema’s die gebruikelijk zijn bij de ruwe bouwplaats-technieken, zoals opgaand metselwerk, stelwerkzaamheden en geveltimmerwerk. De praktische vaardigheden die passen bij het profielmodule Bouwproces & bouwvoorbereiding, en bouwen vanaf de fundering, worden bij deze scholingseenheid geoefend.

Innovatieproject LOB wonen Deco & Design Je gaat aan de slag met het ontwerpen van een digitaal product. Hierin komen de leerlingen van het vmbo intensief in aanraking met de branche van onderhoud en beheer, en decoratie en design. Er wordt veel aandacht besteed aan de aankomende digitale innovaties in het onderwijs.

Vakbekwaamheid wonen Deco & Design Je gaat aan de slag met het bewerken en verwerken van decoratieve en beschermingstechnieken. Met werken met gereedschappen en materialen die gebruikelijk zijn binnen de decoratie- en designbranche. Je gaat ook bij verschillende bedrijven binnen de branche een bezoek brengen. Funderende vakken wonen Deco & Design Hierbij besteden we aandacht aan de basis van scheikunde. Bij de toetsing van deze scholingseenheid wordt van je verwacht dat je scheikundige kennis kunt vertalen in een concrete casus. Branche- en Materiaalkennis wonen Deco & Design Er wordt van je verwacht dat je kennis en vaardigheden ten aanzien van technisch tekenen, technologische- en materialenkennis toepast, en verschillende software programmatuur kunt gebruiken ten behoeve van een concrete casus.

Praktijk project Interieurbouw Je gaat door middel van een methodische ontwerpcyclus een verbetering of nieuw interieurelement ontwerpen, fabriceren en verbeteren. In het praktijkproject worden de vaardigheden toegepast die je geleerd hebt bij het onderdeel vakbekwaamheid. Vakbekwaamheid Interieurbouw (praktische vaardigheden) Je gaat aan de slag met vaktechnische vaardigheden die je nodig hebt om les te kunnen geven aan vmbo-leerlingen binnen het domein van interieurbouw. Je houdt hier rekening met de hedendaagse technieken en methoden. ‘Augmented’ toepassingen en CNC-verwerking zijn onderdeel van de bijeenkomsten. We gaan bij dit onderdeel ook gebruik maken van een digitale leeromgeving die BWI-eigen is.

Funderende vakken Interieurbouw Binnen deze scholingseenheid wordt verwacht dat je kennis en vaardigheden toepast ten aanzien van ontwerpen/ontwerpcriteria, en technische berekeningen kunt maken. Ook dat je technisch tekenen en materialenkennis toepast om (een deel van) het vereiste interieurelement voor een ruimte in een woning te (kunnen) ontwerpen.

Branche- en Materiaalkennis Interieurbouw Bij deze scholingseenheid krijg je technologische kennis van materialen en machines die nodig is binnen de interieurbouwbranche. De digitale voorbereiding bij interieurbouw vindt meestal digitaal plaats. Hier wordt dan ook uitvoerig aandacht aan besteed. Hetzelfde geldt voor branchekennis; er wordt aandacht besteed in de vorm van gastdocenten met verschillende expertise. Dit onderdeel draagt bij aan jouw vaardigheden ten aanzien van jouw loopbaanoriëntatie.

 
 

Agenda

Er zijn op dit moment geen activiteiten gepland voor deze opleiding. Wil je toch graag langskomen of heb je een vraag? Neem dan contact met ons op.


Praktische info

Niveau
Zij-instroom traject
Startmoment(en)
05-09-2024
Kosten
De totale kosten van het traject zijn afhankelijk van je persoonlijke scholingsaanbod.
studieduur:
≤ 2 jaar

In het geschiktheidsonderzoek wordt vastgesteld of je geschikt bent om als zij-instromer (verder) te worden opgeleid. Er moet worden vastgesteld:

 1. of je in staat bent om, onder begeleiding van de school, per augustus/september of februari als leraar vmbo-onderwijs te functioneren;
 2. in hoeverre je al aan de vereiste leeruitkomsten voldoet en in welke leeruitkomsten je je tijdens de scholing van maximaal 2 jaar (verder) moet bekwamen;

Gedurende de periode ter voorbereiding op het geschiktheidsonderzoek is het voldoende als je bent aangesteld als stagiair. Het geschiktheidsonderzoek van PTH kent de volgende toetsmix:

 • een assessmentdossier bestaande uit: je CV (diploma’s, certificaten, relevante cursussen); een zelfbeoordeling op de vereiste leeruitkomsten; bewijsstukken in de vorm van beroepsproducten en bijbehorende feedback en referenties door experts;
 • een performance assessment op de eigen leerwerkplek, afgenomen door twee assessoren;
 • een criterium gericht interview. Beide assessoren gaan met je in gesprek over hun bevindingen voortkomend uit de beoordeling van jouw assessmentdossier en de observatie van je performance assessment.

Wanneer je door de lerarenopleiding voldoende geschikt bent bevonden om direct voor de klas te staan, ontvang je een geschiktheidsverklaring. Je sluit met je school een begeleidingsovereenkomst af en je krijgt dan van je school een aanstelling van maximaal twee jaar en binnen deze periode moet je je volledige bevoegdheid halen. Op de site van het ministerie van Onderwijs: ‘Hoe kan ik als zij-instromer lesgeven in het onderwijs?’ vind je alle informatie.

Je kunt  bij de Pedagogisch Technische Hogeschool (PTH) in overleg op verschillende momenten starten met scholings- en begeleidingsaanbod op maat.

Uniek bij de Pedagogisch Technische Hogeschool (PTH) is dat het scholingsaanbod zoveel als mogelijk wordt afgestemd op jouw persoonlijke leerbehoefte en mogelijkheden. Samen met je coach bepaal je je eigen, optimale leerroute.

Binnen dit flexibele onderwijs schuif je aan bij het onderwijsaanbod dat je nodig hebt.

Je voert je opdrachten zoveel mogelijk uit op jouw werkplek, waarbij je begeleiding krijgt van een vakdocent van Fontys en een begeleider van je school. Zo leer je precies wat er nodig is in jouw situatie. En in maximaal 2 jaar haal jij zo je lesbevoegdheid!

De onderwijsinstelling is verantwoordelijk voor de kosten van je scholing. Zij kunnen hiervoor een subsidie aanvragen bij DUO. De subsidie is over het algemeen ruim, en dekt ook kosten van het geschiktheids- en  het bekwaamheidsonderzoek.

De totale kosten van het traject zijn afhankelijk van je persoonlijke scholingsaanbod.

Werkgevers kunnen, onder bepaalde voorwaarden, een zij-instroomsubsidie krijgen voor een on(der)bevoegde leraar. Het ministerie van OCW beslist elk jaar opnieuw of er subsidie voor zij-instroom beschikbaar is.

Op de website van DUO staat meer info over de regeling en is deze subsidie aan te vragen.

 
 

Aanmelden

De studieduur ≤ 2 jaar. Voor aanmeldingen geldt dat geschiktheidsonderzoeken dienen te worden ingepland. Instroom of start in overleg.

aanmelden
 

Locatie en contact