Sprint naar content

Toetsdeskundige (Professional Master)

 • 2 jaar
 • Nederlands
 • Master
 • Deeltijd
Start september | Tilburg

Kom kennismaken

 • Open dagen
 • En meer...

Is kwaliteit van beoordelen en toetsen een belangrijk aandachtspunt in jouw onderwijs-, branche- of examenorganisatie? Wil jij de professional worden die een deskundige rol vervult om in (complexe) organisaties de toets- en beoordelingspraktijk te innoveren en te verbeteren? Dan is de tweejarige deeltijdmaster Toetsdeskundige in Tilburg de opleiding voor jou.

Over de opleiding

Met de masteropleiding Toetsdeskundige word je dé professional, die de kartrekker is om in (complexe) organisaties de toets- en beoordelingspraktijk te innoveren en te verbeteren. Hierbij werk je probleemoplossend vanuit een ontwerp-, ontwikkel-, advies- en onderzoeksperspectief, in multidisciplinaire teams. 

In de opleiding word je begeleid bij de ontwikkeling van kennis en vaardigheden m.b.t. toetsen en beoordelen.  

Waarom de opleiding Master Toetsdeskundige?

 • Toetsvraagstukken in de (eigen) beroepscontext vormen het uitgangspunt voor beroepsproducten die je maakt.
 • Tijdens de opleiding geef je dus al een kwaliteitsimpuls aan je (onderwijs)praktijk.
 • Je bepaalt je eigen leerroute door een vrije keuze voor de invulling van beroepsproducten.
 • Je bent in staat om te adviseren bij nieuwe of complexe toets- en beoordelingsgerelateerde problemen en vraagstukken.

 

Wat ga je leren?

De tweejarige deeltijdmaster Toestdeskundige in Tilburg is opgebouwd vanuit leeruitkomsten, waarin vaardigheden, visie en kennis centraal staan. Je krijgt tijdens expertsessies inhoudelijke verdieping in zes thema's: oriëntatie op het toetslandschap, systematisch ontwerpen van toetsen, de balans tussen leren en toetsen, toegepaste testtheorie, accountability en technology-enhanced assessment. Deze sessies worden verzorgd door experts vanuit verschillende onderwijs- en examenorganisaties. Met behulp van beroepsproducten en kennistoetsen toon je je kennis en vaardigheden aan in een portfolio.

 • Inhoudelijke thema’s komen afwisselend aan bod, om optimaal aan te sluiten bij wat jij in je praktijk tegenkomt;
 • Toetsing is gebaseerd op principes van programmatisch toetsen. Jouw ontwikkeling ten opzichte van de leeruitkomsten staat hierbij centraal;
 • Coaching en intervisie ondersteunen jouw leerproces;
 • Je medestudenten komen uit allerlei beroepscontexten en sectoren.
 

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Harry (masterstudent) over de master Toetsdeskundige

 

Hoe ziet je week eruit?

De tweejarige deeltijdmaster bestaat uit 60 ec's. De verhouding tussen zelfstudie en contacttijd is 80:20. Een studiejaar bestaat
uit ongeveer 18 bijeenkomsten op een woensdag; hiermee houden we zo veel mogelijk rekening met de diverse onderwijsvakanties. Een collegedag start om 10:00 uur en duurt tot 18:00 uur.

 • Eenvoudig met werk & privé te combineren door de compacte contacttijd;
 • Studietaken tijdens je zelfstudie: o.a. literatuuronderzoek, gesprekken in de eigen organisatie, schrijven en ontwikkelen van beroepsproducten, zoals een toetsontwerp, advies, onderzoek of professionaliseringsactiviteit.
 
 
Om toegelaten te worden tot de opleiding, beschik je over een afgeronde hbo- of wo-bacheloropleiding. Daarnaast ben je bij voorkeur werkzaam bij een onderwijs- of examenorganisatie, waarbij kwaliteit van toetsen en beoordelen een grote rol speelt. Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal (leesvaardigheid) en hebt een gedegen kennis van wiskunde (statistiek). Met een intakeportfolio en eventueel een aanvullend intakegesprek beoordelen we je toelaatbaarheid en motivatie voor de opleiding.
 

Placeholder for Fontys video
Docenten motiveren je om kritisch na te denken, dat heeft mij enorm geprikkeld."
Carla Alblas, student

Lees hier het verhaal van student Carla >>

 

Opbouw

In de deeltijdmaster Toetsdeskundige in Tilburg worden zes inhoudelijke thema’s aangeboden, verdeeld in een psychometrische en edumetrische lijn. Binnen deze twee lijnen wisselen de inhoudelijke thema’s elkaar af. De ontwikkeling van de studenten wordt ondersteund met een vaardighedenlijn, coaching en intervisie. De studenten van de master Toetsdeskundige vormen samen een professionele leergemeenschap (PLG). Binnen deze PLG ontwikkelen de studenten zich gezamenlijk tot zelfstandige professionals.

Nieuwsgierig naar de inhoud van de thema's? Lees dan snel verder. 

Edumetrische lijn

Tijdens dit thema wordt het toetslandschap in kaart gebracht. We kijken naar de kenmerkende aspecten van toetsing in Nederland in het algemeen en specifiek voor de verschillende sectoren en branches (po, vo, mbo, hbo, wo en de particuliere sector). Actuele ontwikkelingen, het maatschappelijk debat en ethiek van toetsing komen naar voren. Vervolgens gaan we na wat de rol en positie van de toetsdeskundige hierbij is. Dit thema is een oriënterend thema, waarbij verschillende onderwerpen aan bod komen die in de volgende thema’s uitgediept worden.  
Binnen dit thema worden toetsprogramma’s geëvalueerd. Daarbij wordt gekeken naar constructive alignment, de formatieve en summatieve functie van toetsen, en de rol van feedback in relatie tot leren, motivatie en leergedrag Tevens is er tijdens dit thema aandacht voor het vormen van een visie op toetsen en veranderprocessen.
De laatste jaren worden examens en toetsresultaten steeds vaker gebruikt om scholen te beoordelen, als onderdeel van accountability systemen in het onderwijs. Het thema Accountability gaat over de evaluatie en borging van de kwaliteit van toetsing. We gaan in op het toetsbeleid en de juridische, organisatorische en wettelijke aspecten van toetsing. We behandelen verschillende (toezicht)kaders, ten behoeve van externe legitimering en toezicht. Daarnaast wordt stilgestaan bij de consequenties van actuele ontwikkelingen en innovaties op het gebied van toetsing voor accountability en kwaliteitsborging.

Psychometrische lijn

Onder educational assessment (EA) verstaan we alle doelgerichte en systematische pogingen om informatie te verzamelen, ten behoeve van het nemen van beslissingen over onderwijsdeelnemers, onderwijsprogramma’s of onderwijsbeleid. In het thema richten we ons vooral op het nemen van beslissingen over onderwijsdeelnemers met het oog op selectie, plaatsing, voortgang en certificering/diplomering. Het nemen van deugdelijke beslissingen hierover vereist dat assessmentscores betrouwbaar en valide zijn. De kans daarop neemt toe als assessmentinstrumenten systematisch ontworpen worden op basis van wetenschappelijk of proefondervindelijk verkregen inzichten. In het thema komen alle belangrijke elementen van dergelijke ontwerpprocedures aan de orde. 
In dit thema besteden we aandacht aan de vraag waar psychometrische modellen voor dienen en hoe ze een bijdrage kunnen leveren in de toetsconstructie en -beoordeling. De klassieke testtheorie en itemresponstheorie worden behandeld. Verder gaan we in op verschillende methodieken om de standaardsetting te bepalen. Tot slot maken we kennis met de itembank als de gereedschapskist om, op basis van itemkenmerken, selecties te maken voor toetssamenstellingen. 
In dit thema gaan we in op het gebruik en de implementatie van technologie bij toetsen. Onderwerpen die hierbij aan bod komen zijn veranderingen als gevolg van technologieontwikkeling, innovatieve itemvormen, game-based assessment, digitale toetsgeletterdheid, automatische itemconstructie en samenstellen van toetsen, scoring van open vragen, digitaal toetsbeleid en veiligheid. We kijken naar de manier waarop informatietechnologie kan bijdragen aan toetskwaliteit. Specifieke aandachtspunten bij digitaal toetsen worden behandeld, zoals plagiaat.

OER en studiegids

Benieuwd naar meer informatie over de inhoud, toetsing en begeleiding van en tijdens de opleiding? Je leest hierover meer in het regelement van de Onderwijs- en examenregeling (OER). 

Wil je weten welke vakken je allemaal volgt tijdens de opleiding, bij welke bekwaamheden welke vakken horen, hoe deze vakken eruitzien en hoeveel studiepunten je hiervoor kan krijgen? Bekijk de studiegids.

 
 

Werk/stage

Tijdens je opleiding werk je middels beroepsproducten aan bestaande toetsvraagstukken in de (eigen) beroepscontext. Al tijdens de opleiding geef jij een kwaliteitsimpuls aan je (onderwijs)praktijk. Doordat je samenwerkingen aangaat krijg je daarnaast ook inzicht in (de vraagstukken van) andere (onderwijs)sectoren. Ook worden er praktijkvraagstukken ingebracht (uit andere organisaties) waar je als student aan kan werken om je verder te verbreden/verdiepen. Op deze manier ben je voorbereid op een rol van toetsdeskundige in de organisatie waar je bent, maar kun je ook in andere contexten deze rol vervullen.Na de opleiding kun je gaan werken als:

 • Toetsdeskundige bij onderwijskundige afdelingen in het hoger onderwijs;
 • Toetsdeskundige bij beleidsafdelingen of (toets)expertiseteams in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs;
 • Toetsdeskundige bij examenafdelingen in de private sector, (zoals examenleveranciers);
 • Toetsdeskundige bij de toezichthoudende en beoordelende organisaties.
 

 

Agenda

Open avond Master Toetsdeskundige | Tilburg
05 jun 2024 18:00 - 20:30
Programma
Kom een kijkje nemen bij de Master Toetsdeskundige. Tijdens onze open avond in Tilburg tussen 18:00 en 20:30 uur ontdek je wat wij jou te bieden hebben. Wat kun je verwachten?

• Ontmoet onze bevlogen docenten, die je kunnen informeren over de opleiding, het vakgebied en de kansen op de arbeidsmarkt.
• Laat je rondleiden door ons gebouw, zodat je een idee krijgt van waar je gaat studeren.
• Stel al je vragen en ontvang persoonlijk advies op maat.

We kijken ernaar uit je te verwelkomen op 5 juni!

Meer weten over de opleiding Master Toetsdeskundige

Wil je graag een gesprek met iemand over de Master Toetsdeskundige in Tilburg? Dat kan!

 • Voor vakinhoudelijke vragen over de opleiding en vrijstellingen, stuur dan een e-mail naar Academic directors Kelly Beekman en Tamara van Schilt-Mol en/of de opleidingscoördinator Judith Koppelman via info-mtd@fontys.nl.

Wil je weten hoeveel collegegeld je dient te betalen voor deze opleiding? Raadpleeg dan de collegegeldmeter. Hier staat ook meer informatie over betaling collegegeld door je werkgever of een ander.

Lees meer over subsidieregelingen:

- Leven Lang Leren Krediet

- Beurzen voor leraren

- Subsidieregeling tweede lerarenopleiding

  Stap 1: Je meldt je - uiterlijk 31 augustus - aan via Studielink.
  Raadpleeg regelmatig je berichten in je Studielink - dashboard.

  Als je je hebt aangemeld, betekent dit nog niet dat je al bent ingeschreven. Je bent pas ingeschreven zodra je aan alle inschrijfvoorwaarden hebt voldaan.

  Stap 2: Je mag de Studiekeuzecheck doen.
  De Studiekeuzecheck voor bachelors en associate degrees in deeltijd en masters voltijd en deeltijd is niet verplicht. Wil je dit wel, dan kun je dat aangeven in Studielink.

  De Studiekeuzecheck zorgt ervoor dat we je vanaf het begin begeleiding op maat kunnen bieden. Dat vergroot je kans op studiesucces. De studiekeuzecheck bestaat in ieder geval uit een digitale vragenlijst en een check-in gesprek met je opleiding. Tijdens het gesprek wordt het studiekeuzeadvies opgesteld en besproken. Uitgebreide informatie vind je op de Studiekeuzecheck, jouw check-in bij Fontys

  Stap 3: je regelt de machtiging voor de betaling van je collegegeld. Een machtiging afgeven kan vanaf half mei in je Studielink-dashboard, je ontvangt hierover een e-mail.
  De eerste incasso vindt plaats op of rond 25 september.  

  Lees meer over je collegegeld.

  Bij Fontys kun je kiezen uit een aantal educatieve masteropleidingen om je kennis te verdiepen of verbreden. Bekijk het complete overzicht van alle masteropleidingen.

   

   

  Locaties en contact

  Tilburg

  Prof. Goossenslaan 1, Gebouw P1
  0885074288
  studentzakenflot@fontys.nl
  0641622446
  Facebook
  Instagram
  LinkedIn
  Academic directors Kelly Beekman, Tamara van Schilt-Mol en opleidingscoördinator Judith Koppelman
   info-mtd@fontys.nl