Sprint naar content

Social Work (deeltijd)

 • 4 jaar
 • Nederlands
 • Hbo-bachelor
 • Deeltijd
Start september | Eindhoven

Kom kennismaken

 • Open dagen

Wil jij je verder ontwikkelen als professional of ben je toe aan een nieuwe uitdaging? Kies dan voor Social Work in deeltijd! Denk je graag in creatieve oplossingen? We dagen je uit om vanuit verschillende kanten naar maatschappelijke vraagstukken te kijken. Je leert de beste ondersteuning te geven aan mensen die zich (tijdelijk) in een kwetsbare situatie bevinden.

Over de opleiding

Je wilt doorgroeien en je verder ontwikkelen als sociale verbinder die mensen optimaal ondersteunt bij het vinden van hun eigen weg in de samenleving. Met een ‘warm hart’ en een ‘koel hoofd’. Met je warme hart heb je aandacht voor het welzijn van anderen. Tegelijkertijd houd je je hoofd koel, zodat je ingewikkelde situaties binnen zorg en welzijn goed kunt ontrafelen. De deeltijdopleiding Social Work richt zich zoveel mogelijk op jouw situatie in de praktijk. Zo ontwikkel je jezelf tot de professional die je graag wilt zijn!  

Waarom de opleiding Social Work?

 • Betrokken en enthousiaste docenten die dicht bij het werkveld staan  
 • Uitdagend onderwijs gebaseerd op actuele maatschappelijke vraagstukken
 • Brede basis voor je carrière als social worker
 • De ruimte jezelf verder te ontwikkelen vanuit de (eigen) beroepspraktijk

Benieuwd wat de deeltijdopleiding Social Work precies inhoudt? Onze docent Lonneke vertelt je er graag meer over in dit filmpje.

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

 

Wat ga je leren?

Ons onderwijs daagt je uit jouw visie opnieuw te bekijken en ter discussie te stellen op basis van nieuwe perspectieven en inzichten. Je ontdekt hoe je mensen op een creatieve wijze kunt ondersteunen. Dat leer je bijvoorbeeld bij de Real Life Challenges: je gaat direct aan de slag met actuele vraagstukken uit het werkveld. Zelfstandig én met je medestudenten. 

 • Jezelf verwonderen, vragen stellen en zelf op zoek naar antwoorden 
 • Vakken als psychologie, sociologie, recht en filosofie
 • Leren in de praktijk: veel praktijkervaring opdoen
 • Breed afstuderen of specialiseren als GGZ-agoog of Jeugdzorgwerker

 Fontys for society

Gezond en gelukkig ouder worden in De Genderhof en de Genderbeemd

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

 

Hoe ziet je week eruit?

Je hebt één dag in de week les. Voor het schooljaar 2023 - 2024 is dat de donderdag van 9.00 tot 17.30 uur. 

Je volgt lessen met ongeveer 30 studenten en trainingen en sb-lessen (studiebegeleiding) met maximaal 15 studenten. Je besteedt daarnaast zo’n 16 uur per week aan zelfstudie.   

Bovendien werk je minimaal 16 uur per week in de praktijk (betaald of onbetaald). Je hebt een door ons goedgekeurde praktijkplaats binnen het sociaal-agogische werkveld nodig bij de start van je studie.

 
 

Toelatingseisen

 • Cultuur & Maatschappij
 • Economie & Maatschappij
 • Natuur & Gezondheid
 • Natuur & Techniek
 • Cultuur & Maatschappij
 • Economie & Maatschappij
 • Natuur & Gezondheid
 • Natuur & Techniek
 • Met een mbo-diploma (niveau 4) word je toegelaten tot deze hbo-opleiding.

Met een associate degree diploma (niveau 5) word je toegelaten tot deze bacheloropleiding.

Met een afgeronde associate degree Ervaringsdeskundige in zorg en welzijn kun je zelfs instromen in jaar 3 van deze bacheloropleiding Social Work. Je hoeft in dat geval nog maar 120 studiepunten van de bachelor te halen om ook je bachelordiploma te bemachtigen.

Eén vak niet in jouw pakket? 
Heb je een havo- of vwo-diploma maar mis je een vak om aan de vooropleidingseisen te voldoen? Dan heb je bij Fontys de kans om alsnog te worden toegelaten bij de opleiding van jouw keuze door het behalen van een toelatingstoets.

Niet de juiste vooropleiding?  
Wil je starten met een Fontys-opleiding, maar heb je geen havo-, vwo- of mbo niveau 4-diploma en ben je 21 jaar of ouder? Dan kun je toelating aanvragen middels het toelatingsonderzoek 21+.   

Buitenlands diploma
Ben je in het bezit van een buitenlands diploma? Dan geldt als voorwaarde dat dit aan de Nederlandse normen voldoet. Daarnaast moet je over voldoende kennis van de Nederlandse taal beschikken. Neem contact met ons op om je diploma te laten waarderen. Contactgegevens vind je onderaan deze pagina.

Praktijk
De toegangseis is dat je een relevante en een door de opleiding goedgekeurde werkplek hebt (betaald of onbetaald) voor minimaal 16 uur per week. De ingangseis voor het tweede studiejaar is dat je een goedgekeurde praktijkplaats hebt voor minimaal 20 uur per week.

Instroom hoger leerjaar
Met een propedeutisch getuigschrift van de onderstaande opleidingen krijg je vrijstelling voor het eerste jaar en kun je in het tweede leerjaar starten.  

Als je in een hoger leerjaar wilt starten, neem je contact op met de instroomcoördinator om te bekijken wat mogelijk is. Mail dan naar FSS-expertinstroom@fontys.nl.   

 • Hbo CMV  
 • Hbo MWD  
 • Hbo SPH  
 • Hbo Pedagogiek  
 • Hbo Sociale Studies/Social Work  
 • Wo Pedagogiek  
 • Wo Psychologie  
 • Wo Algemene Sociale Wetenschappen  
 

 

Opbouw

In het eerste jaar van Social Work bestaan je weken uit de volgende verdeling:    

 • 8 uur theorie en vaardigheden  
 • 16 uur zelfstudie  
 • 16 uur praktijk  

Je legt een brede basis. Je krijgt theorievakken zoals psychologie, sociologie, recht en filosofie. Je volgt Real Life Challenge onderwijs: brede en uitdagende beroepsvraagstukken die je vanuit je beroepspraktijk inbrengt en koppelt aan kennis, houding en vaardigheden. Daarnaast werk je minimaal 16 uur per week in de praktijk.

In het tweede jaar van Social Work bouw je voort op het eerste jaar. Je krijgt vakken als ethiek, het voorkomen van huiselijk geweld, outreachend werken en motiverende gespreksvoering. Je werkt vanaf dit jaar minimaal 20 uur per week binnen het sociale domein.  

In het eerste semester (halfjaar) van het derde jaar krijg je breed onderwijs, in het tweede semester volg je een verdiepingsprogramma.  

Dit programma is gericht op een van de drie afstudeerrichtingen passend bij jouw praktijk:   

 • GGZ Professional  
 • Jeugdzorgwerker  
 • Community Development (breed opgeleid)  

Na het volgen van een volledige afstudeerrichting kun je je laten registreren bij het beroepsregister. Mocht je tijdens je studie van praktijk switchen dan is het ook mogelijk om de bijbehorende afstudeerrichting te kiezen. Het vierde jaar word je uitgedaagd tot innoveren. Je sluit je opleiding af met een praktijkgericht afstudeeronderzoek.

Afstudeerrichting GGZ Professional 

De GGZ Professional biedt contextuele hulpverlening, wat betekent dat de GGZ Professional cliënten behandelt, ondersteunt en begeleidt in de dynamiek tussen individu en samenleving bij het herstellen van een psychische aandoening en het (weer) integreren in de samenleving (COOAB, 2003).   
De afstudeerrichting GGZ Professional bereidt je voor om te gaan werken binnen de GGZ, verslavingszorg, maatschappelijke opvang of justitie. De afstudeerrichting is volgens de richtlijnen van de hbo GGZ Professional samen met het werkveld ontwikkeld. Deze richting is landelijk geaccrediteerd en leidt op tot een door het CONO-erkend certificaat GGZ Professional.   
  
Focus GGZ Professional  

De GGZ Professional richt zich op het herstel van mensen met een psychiatrische stoornis en op hen te helpen hun plaats in de samenleving zo goed als mogelijk weer in te nemen. Hierbij moet gerichte ondersteuning geboden worden in de dynamiek tussen individu en omgeving. De professional heeft voornamelijk een taak bij het versterken van de krachten van mensen zelf. Hij/zij coacht mensen in het hervinden van de balans tussen daadkracht en draaglast.   
Kenmerkend is dat de Professional gericht is op het gezonde deel van de mens (CONO GGZ, 2008). Je specialiseert je in een van de werkvelden van de GGZ Professional door het volgen van het lesprogramma, het opdoen van ervaring in de praktijk en praktijkgericht onderzoek.   
  
Thema’s en vakken  
Thema's die aan bod komen zijn onder andere herstelondersteunende zorg, verbindende gesprekstechnieken en systeemgericht werken. Je krijgt vakken zoals motiverende gespreksvoering, outreachend werken, cognitieve therapie, rehabilitatie en werken in een gedwongen kader.  

Afstudeerrichting Jeugdzorgwerker 

Op basis van het landelijk profiel Jeugdzorgwerker is de afstudeerrichting Jeugdzorgwerker ontwikkeld. Wil je in het werkveld ‘Jeugd’ gaan werken dan is dit profiel van belang voor je ‘registratie Jeugdzorgwerker’. Een van de eisen daarvoor is het volgen van het uitstroomprofiel Jeugdzorgwerker, bestaande uit een minor, jaarstage en afstudeeronderzoek rondom de doelgroep en het werkveld jeugd.  
Het begrip ‘Jeugd’ verwijst naar kinderen en jongeren van 0-23 jaar en hun opvoeders. In het uitstroomprofiel leer je de doelgroep en het werkveld kennen, methodieken en relevante theorieën. Je leert werken met jongeren, ouders en gezinnen in diverse settings (b.v. thuis bij de cliënt, in de wijk of een residentiële instelling).  
  
Thema’s, vakken en vaardigheden  
Hoofdthema’s zijn onder andere de normale en afwijkende ontwikkeling, het voorkomen van huiselijk geweld, gedwongen kader en trends in de jeugdzorg en diversiteit. Zo kun jij je zowel qua kennis, houding als vaardigheden ontwikkelen en specialiseren tot een beginnend jeugdzorgwerker. 

Afstudeerrichting brede Bachelor of Social Work 

Je kunt er ook voor kiezen om 'breed' af te studeren. Je kiest dan in jaar 3 en 4 verschillende elementen uit de afstudeerrichtingen van de opleiding. Het volgen van een externe minor behoort ook tot de mogelijkheden. Je creëert zo je eigen pad en volgt op die manier de afstudeerrichting 'brede' Bachelor of Social Work.

Online les

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

 
 

Werk/stage

Werkplek tijdens je opleiding  
Voordat je start aan de opleiding beschik je over een relevante - en een door de opleiding goedgekeurde - werkplek (betaald of onbetaald) voor minimaal 16 uur per week. Vanaf het tweede jaar ga minimaal 20 uur per week in de praktijk van het sociale domein aan de slag.  

Na je opleiding  
Na het afronden van de opleiding Social Work mag je de internationaal erkende titel ‘Bachelor of Social Work’ dragen en kun je je laten registreren in het Beroepsregister.  

Met de kennis die je tijdens je studie opdoet en de vaardigheden die je leert, ben je nóg beter in staat om vorm en inhoud te geven aan de veranderingen in het sociaal-agogisch werkveld. Hiermee vergroot je je kansen op de arbeidsmarkt aanzienlijk. Er is vooral behoefte aan ondernemende professionals op hbo-niveau die:   

 • in staat zijn kwalitatief goede zorg te verlenen;  
 • creatief en ondernemend om kunnen gaan met dalende overheidsbudgetten;  
 • het vergroten van de zelfredzaamheid van mensen als uitgangspunt nemen.  
 

 

Agenda

Open avond
5 juni 2024
Programma

Docenten en studenten vertellen je alle ins en outs over de opleiding. Er is volop gelegenheid voor het stellen van vragen. We gaan graag met jou in gesprek.

Meer weten over de opleiding Social Work

Wil je weten hoeveel collegegeld je dient te betalen voor deze opleiding? Raadpleeg dan de collegegeldmeter. Hier staat ook meer informatie over betaling collegegeld door je werkgever of een ander.

Lees meer over subsidieregelingen:

- Leven Lang Leren Krediet

- Beurzen voor leraren

- Subsidieregeling tweede lerarenopleiding

  Stap 1: Je meldt je - uiterlijk 31 augustus - aan via Studielink.
  Raadpleeg regelmatig je berichten in je Studielink - dashboard.

  Als je je hebt aangemeld, betekent dit nog niet dat je al bent ingeschreven. Je bent pas ingeschreven zodra je aan alle inschrijfvoorwaarden hebt voldaan.

  Stap 2: Je mag de Studiekeuzecheck doen.
  De Studiekeuzecheck voor bachelors en associate degrees in deeltijd en masters voltijd en deeltijd is niet verplicht. Wil je dit wel, dan kun je dat aangeven in Studielink.

  De Studiekeuzecheck zorgt ervoor dat we je vanaf het begin begeleiding op maat kunnen bieden. Dat vergroot je kans op studiesucces. De studiekeuzecheck bestaat in ieder geval uit een digitale vragenlijst en een check-in gesprek met je opleiding. Tijdens het gesprek wordt het studiekeuzeadvies opgesteld en besproken. Uitgebreide informatie vind je op de Studiekeuzecheck, jouw check-in bij Fontys

  Stap 3: je regelt de machtiging voor de betaling van je collegegeld. Een machtiging afgeven kan vanaf half mei in je Studielink-dashboard, je ontvangt hierover een e-mail.
  De eerste incasso vindt plaats op of rond 25 september.  

  Lees meer over je collegegeld.

   

  Locaties en contact

  Contact met Dian, opleidingscoördinator

  Stel mij al je vragen over de deeltijdopleiding Social Work. Ik sta maandag t/m donderdag van 9:00 tot 17:00 voor je klaar. Je kan me mailen of whatsappen.

  via mail via Whatsapp