Sprint naar content

Practitioner Gedrag

 • 10 maanden
 • 25-09-2024
 • 's-Hertogenbosch
 • € 2.950 (BTW vrijgesteld)
Niveau
Cursus
Kosten
€ 2.950 (BTW vrijgesteld)
Studieduur
10 maanden
Startmoment(en)
25-09-2024

In deze practitioner gedrag versterk je jouw kennis en expertise rondom de begeleiding van leerlingen met speciale onderwijsbehoeften op het gebied van gedrag.

Over deze cursus

Bij de Practitioner Gedrag wordt het accent gelegd op een praktische vertaling van die kennis en expertise naar jouw praktijk.

Sinds de wet Passend Onderwijs signaleren leraren dat er meer van hen gevraagd wordt op het gebied van gedragsbegeleiding. Het onderwijs vraagt van leraren dat ze optimale ontwikkelingskansen bieden aan alle leerlingen met zeer uiteenlopende (ortho)pedagogische vragen. Soms zijn de vragen rondom gedrag meer complex en vraagt dit om meer kennis en expertise.

 

Voor wie?

Deze cursus is bedoeld voor leraren (s)bo, so en (s)vo en mbo, leerlingondersteuners, intern begeleiders, ambulant begeleiders, voor professionals met een eigen praktijk, voor leerlingbegeleiding en overige (onderwijs)professionals die zich willen richten op gespecialiseerde ondersteuning van leerlingen met extra onderwijsbehoeften op het gebied van gedrag.

 

Placeholder for Fontys video
‘Ik zeg altijd: gedrag is een boodschap, en het is aan jullie om iets met die boodschap te gaan doen.’

Irma van den Berg-Plasmeijer
Cursusleider Practitioner Gedrag

Lees hier het hele verhaal

 

Inhoud

In deze cursus leer je gedrag te signaleren, analyseren en interpreteren. Je leert breed te kijken naar gedrag om zo de onderliggende ontwikkelingsvragen beter te begrijpen.

Vanuit opgebouwde kennis en relevante praktijkgerichte literatuur, leer je hoe je kunt komen tot onderbouwde interventies op het gebied van gedrag in jouw praktijk..

Introductiebijeenkomst: één dag introductie op:
Introductie en opzet van de practitioner
Gedrag en passend onderwijs
Basisondersteuning gedrag
Meer gelaagdheid, gedrag en begeleiding
Samenwerken aan gedrag (kind, ouders, school, ketenpartners)
Hoorrecht van de leerling: voicing

Thema 1: Preventief werken aan gedrag
Sociaal leren: besef van jezelf en van de ander, zelfmanagement, relaties hanteren, keuzes maken.
Waarderen van psychische diversiteit
Werken vanuit basisbehoeften van leerlingen/studenten
Emotioneel leren: versterken van welbevinden, zelfkennis en veerkracht, mindset
Taakgedrag en motivatie

Thema 2: speciale begeleiding van gedrag:
Planmatig werken rondom gedrag
Gedrag waarnemen, analyseren en interventies ontwerpen
Executieve functies in relatie tot gedrag
Onderwijs- zorgarrangementen
Specifieke interventies zoals gedragsfunctie-analyse

Thema 3: begeleiding druk/ hyperactief gedrag (2 bijeenkomsten van een dagdeel)
Druk gedrag, ADHD, ADD
Begeleiding van druk en hyperactief gedrag in het onderwijs

Thema 4: begeleiding autisme (2 bijeenkomsten van een dagdeel)
Autismespectrumstoornissen
Begeleiding van leerlingen met autisme in het onderwijs

Thema 5: begeleiding angst en somberheid (2 bijeenkomsten van een dagdeel)
Angst, depressie en dwang
Begeleiding van leerlingen met angst, dwang en/of depressie in de school
 • De Practitoner Gedrag bestaat uit een introductiedag en 14 bijeenkomsten van één dagdeel
 • Elk thema wordt in 2 tot 4 bijeenkomsten uitgediept
 • De Practitioner Gedrag wordt afgesloten met drie praktische opdrachten
Je bent werkzaam in, of gerelateerd aan, het onderwijs en beschikt over een hbo-denk- en -werkniveau. Je hebt tijdens de opleiding de mogelijkheid om opdrachten in de praktijk uit te voeren. Je staat open voor het samenwerken en leren met andere
professionals.

Deze cursus wordt afgesloten met een bewijs van deelname en vermelding van het aantal studiebelastingsuren (SBU).

Mocht je na deze practitioner de Master Educational Needs willen volgen, dan kun je afgeronde opdrachten evt. meenemen naar het portfolio van deze studie.

 
 

Meerwaarde

Als je de Practitioner Gedrag volgt, ontwikkel je expertise en vaardigheden om praktijkgerichte interventies te ontwerpen. Deze praktijkgerichte interventies zijn helpend voor zowel leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, op het gebied van gedrag, alsook voor de ontwikkelkansen van sociaal-emotionele ontwikkeling van alle leerlingen.

 
Placeholder for Fontys video
Je leert breed te kijken naar gedrag om zo de onderliggende ontwikkelingsvragen beter te begrijpen.

 

Praktische info

Niveau
Cursus
Kosten
€ 2.950(BTW vrijgesteld)
Studieduur
10 maanden
Startmoment(en)
25-09-2024

Wil je graag meer weten van deze cursus? Dan kun je contact opnemen met Irma van den Berg.

T: (06) 48 45 43 71

E: i.vandenbergplasmeijer@fontys.nl

De kosten voor deze cursus of opleiding vind je hierboven bij de Opleidingsfeiten.

Subsidie, lening of beurs?

Er zijn diverse mogelijkheden om voor je studie gebruik te kunnen maken van een lening, (zij-instroom) subsidie, een beurs en/of van belastingvoordeel. Ontdek hier alle tegemoetkomingen en subsidies.

Heb je een specifieke leervraag voor jouw school of organisatie? Fontys biedt op maat gemaakte trajecten aan die zijn afgestemd op jouw scholingsbehoeften. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te ontdekken.

   

   

  Aanmelden

  Hieronder vind je de startdatum van deze cursus of opleiding en kun je je aanmelden.

  Startdata


  Wordt hier geen startdatum en aanmeldknop getoond?
  En heb je wel interesse in deze cursus? Stuur dan een mail naar osovp@fontys.nl.