Sprint naar content

Pedagogisch Educatief Professional (Associate degree)

 • 2 jaar
 • Nederlands
 • Associate Degree
 • Deeltijd
Start september | Eindhoven, Tilburg, Sittard, 's-Hertogenbosch

Kom kennismaken

 • Open dagen
 • Ga (online) proefstuderen
 • En meer...

Heb jij een mbo-4 diploma en werk je in het pedagogisch educatieve werkveld zoals het onderwijs, de kinderopvang of de zorg? En zou je door willen groeien naar een andere functie zoals leraarondersteuner, pedagogisch coach, (VE) beleidsmedewerker of senior medewerker? Dan is de tweejarige opleiding Associate degree (Ad) Pedagogisch Educatief Professional iets voor jou!

Over de opleiding

Tijdens de Ad Pedagogisch Educatief Professional (Ad PEP) vergroot je je kennis en vaardigheden op het gebied van begeleiden en stimuleren van kinderen. Je leert een centrale rol als T-shaped professional te vervullen in een netwerk (van professionals en ouders) rondom een kind (0-14 jaar). Jouw eigen interesse en leerwensen staan centraal en vormen de route die je aflegt tijdens de opleiding. Je werkt –zowel zelfstandig als met studiegenoten – aan zelfgekozen praktijkkwesties die je op jouw eigen werkplek uitvoert. Hierdoor zorg jij voor een verdieping van de kwaliteit op jouw werkplek en inspireer jij met jouw input je collega’s in hun persoonlijke ontwikkeling.

Waarom de opleiding Pedagogisch Educatief Professional?

 • Je ontwikkelt een onderbouwde visie op jouw handelen
 • Je groeit uit tot een reflectieve professional
 • Je kunt je eigen accenten leggen die voor jou én je werkplek van belang zijn
 • In de samenwerking met andere professionals kun jij je verbindende rol pakken
 • Je draagt zorg voor een verdieping van de kwaliteit op de werkvloer en inspireert collega's

Bekijk hier ook ons andere aanbod.

 

Wat ga je leren?

Tijdens de opleiding vergroot je je kennis op het gebied van pedagogiek, ontwikkelingspsychologie, management en organisatie, onderwijskunde en vaardigheden gericht op samenwerken en communiceren met kinderen en ouders. Als student geef je zelf sturing aan jouw leerproces onder begeleiding van docenten en een netwerk van experts. Je leert:

 • Methodisch te werken met kinderen, ouders en collega’s
 • Reflecteren: kennis van jezelf als persoon en professional
 • Opvoedings- en ontwikkelingsvragen signaleren en hierin je eigen probleemoplossend vermogen te vergroten
 • Samenwerken en coachen binnen een team met diverse professionals en opvoeders
 

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

“Een kind begeleiden is maatwerk, geen kind is hetzelfde.”

Ingrid den Teuling, oud-student Ad Pedagogisch Educatief Professional
 

Hoe ziet je week eruit?

Tijdens een lesdag bieden we een wisselend programma aan. Je leert samen met medestudenten, volgt werkcolleges van docenten/experts uit het werkveld en gaat individueel aan de slag.

Daarnaast zul je thuis en op je eigen leerwerkplek bezig zijn met zelfstudie en het uitwerken van de producten. Dat kost je gemiddeld 8 uur per week.

Wanneer heb je les?

Den Bosch: woensdagochtend en -middag
Eindhoven: dinsdagmiddag en -avond
Sittard: donderdagochtend en -middag
Tilburg: woensdagmiddag en -avond

Werk(ervarings)plek

Het is belangrijk dat je bij de start van je studie een (betaalde of onbetaalde) werkplek hebt van minimaal 16 uur per week in het pedagogisch educatieve werkveld (bijvoorbeeld in een kindcentrum). Als student regel en zoek je de werk(ervarings)plek zelf. Mocht het niet lukken om een werk(ervarings)plek te vinden, dan kunnen wij je in contact brengen met mensen in het werkveld.

Studie, werk en privé

Het combineren van studie, werk en je thuissituatie kan een uitdaging zijn. De docenten coachen je daarom bij problemen, vragen, keuzes of andere zaken die je tegenkomt.

 
 

Toelatingseisen

 • Cultuur & Maatschappij
 • Economie & Maatschappij
 • Natuur & Gezondheid
 • Natuur & Techniek
 • Cultuur & Maatschappij
 • Economie & Maatschappij
 • Natuur & Gezondheid
 • Natuur & Techniek
  • Met een mbo-diploma (niveau 4) word je toegelaten tot deze hbo-opleiding.
  • De opleidingen Sociaal Werker, Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker, Pedagogisch Werker Kinderopvang, Maatschappelijke Zorg en Onderwijsassistent sluiten het beste aan.

Eén vak niet in jouw pakket? 
Heb je een havo- of vwo-diploma maar mis je een vak om aan de vooropleidingseisen te voldoen? Dan heb je bij Fontys de kans om alsnog te worden toegelaten bij de opleiding van jouw keuze door het behalen van een toelatingstoets.

Niet de juiste vooropleiding?  
Wil je starten met een Fontys-opleiding, maar heb je geen havo-, vwo- of mbo niveau 4-diploma en ben je 21 jaar of ouder? Dan kun je toelating aanvragen middels het toelatingsonderzoek 21+.   

Buitenlands diploma
Ben je in het bezit van een buitenlands diploma? Dan geldt als voorwaarde dat dit aan de Nederlandse normen voldoet. Daarnaast moet je over voldoende kennis van de Nederlandse taal beschikken. Neem contact met ons op om je diploma te laten waarderen. Contactgegevens vind je onderaan deze pagina.

 

Placeholder for Fontys video
"De Ad PEP is voor mij de juiste keuze geweest door de afwisseling tussen pedagogiek en didactiek. Doordat de opleiding relatief klein is, leer je snel je studiegenoten kennen en kun je makkelijk bij elkaar en de docenten terecht."
Lotte Erkelens

 

Opbouw

Uniek aan deze Associate degree is de inhoudelijke samenwerking van de hbo-opleidingen Pedagogiek en Pabo.

We leiden je breed op. In het eerste jaar van de opleiding wordt de inhoudelijke basis gelegd. Dit bestaat uit de volgende blokken:

 • Ik als professional
 • Mijn pedagogische beroepshouding
 • Mijn professionele bekwaamheid in de praktijk

Hoeveel uren per week ben je met je studie bezig?

 • 8 - 16 uur zelfstudie
 • 16 uur werken in de praktijk
 • 8 contacturen

Aan het einde van het eerste jaar van de opleiding kies je voor leerjaar 2 je keuzerichting. Je kunt kiezen uit Pedagogisch specialist en Educatief specialist. Het is belangrijk dat jouw werk(ervarings)plek aansluit bij de keuzerichting die je in leerjaar 2 volgt.

 • Coaching
 • Pedagogisch specialist of educatief specialist
 • Als PEP in de T-shaped-rol

Pedagogisch specialist

Als je kiest voor de keuzerichting Pedagogisch specialist, leer je om pedagogische stromingen te herkennen en te vertalen. Je onderzoekt het beleid van jouw organisatie en onderzoekt waar een verandering/aanpassing nodig is. Je implementeert dit nieuwe beleidsvoorstel en bewaakt de pedagogische kwaliteit. Je draagt bij aan en vervult een voorbeeldrol in het creëren van een veilig pedagogisch klimaat en een goede relatie met ouders, en coacht hierin collega’s. Je fungeert als aanspreekpunt voor en communiceert over pedagogische onderwerpen en (begeleidings)-vraagstukken.

Educatief specialist

Als je kiest voor de keuzerichting Educatief specialist, leer je om zelfstandig educatieve taken uit te voeren in het brede pedagogisch educatieve werkveld ter versterking van de educatieve functie. Binnen het (speciaal) basisonderwijs voer je zelfstandig ondersteunende taken uit in onderwijs en leerlingbegeleiding onder verantwoordelijkheid van een leraar. Je ondersteunt in de onderwijsvoorbereiding en kunt zelfstandig speel-/ leeractiviteiten ontwerpen, begeleiden en evalueren gericht op individuele kinderen en (kleine) groepen.

De Associate degree Pedagogisch Educatief Professional richt zich op een brede pedagogisch educatieve context. Tijdens de opleiding staan vier rollen centraal: reflectieve professional, pedagogisch educatief begeleider, coach en veranderaar. De student ontwikkelt zich in deze rollen om díe pedagogisch educatief professional te worden waar het werkveld (kinderopvang,

en (speciaal) basisonderwijs) behoefte aan heeft. Deze rollen worden concreet in functies als pedagogisch coach, senior pedagogisch medewerker, pedagogisch zorg coördinator, VE-coördinator en leraarondersteuner.

Als je klaar bent met de Ad PEP kun je:

 • De talentontwikkeling van ieder kind echt centraal zetten en een spilfunctie vervullen in het netwerk rond het kind.
 • Je collega’s coachen en begeleiden in hun professionele ontwikkeling.
 • Een verbinder zijn in de brede en diverse teams die werkzaam zijn in dit pedagogisch educatieve werkveld.
 • Zelfstandig vormgeven aan onderwijsarrangementen aan groepjes kinderen in samenwerking met de professionals in het werkveld en ouders. Je vervult hierin een spilfunctie.
Binnen de opleiding staan jouw behoeftes, mogelijkheden en interesses centraal. Je legt zelf accenten en brengt verdieping aan om de leeruitkomsten te behalen. Hierbij maak je gebruik van goede praktijkvoorbeelden, oefening en feedback, ontwikkel-, innovatie- en onderzoeksprojecten, medestudenten, collega’s en docenten, aangevuld met verdieping, reflectie en onderbouwing op de opleiding. Als student ben je echt eigenaar van je eigen leerproces. De docenten zullen jou hierin coachen.
 
 

Werk/werkervaringsplek

Je beschikt over een geschikte werk(ervarings)plek in het pedagogisch educatieve werkveld van tenminste 16 uur per week (bijv. in de setting van een kindcentrum, kinderopvang, basisonderwijs, speciaal onderwijs). Als je een geschikte werkplek hebt, dan vindt het werkervaringsleren op die eigen werkplek plaats. Als student zoek je de werk(ervarings)plek zelf. Mocht het niet lukken om een werk(ervarings)plek te vinden, neem contact op en waar mogelijk proberen wij je ondersteuning te bieden bij het zoeken van een geschikte (leer)werkplek. 

Aanvullende eisen werkervaringsplek

Aan een geschikte werkervaringsplek stellen we bepaalde voorwaarden. Dit is nodig omdat het leren op de werkervaringsplek een belangrijk onderdeel is van de opleiding en je voldoende begeleiding, vrijheid en kansen moet krijgen om je leeruitkomsten te kunnen behalen. Deze voorwaarden zijn:

 • Je wordt begeleid door een HBO geschoolde werkplekbegeleider
 • Je ontvangt feedback van collega’s en van je werkplekbegeleider op feedbackvragen die jij stelt
 • Je werkplek is passend binnen de keuzerichting waarvoor je in leerjaar 2 van de Ad PEP kiest (Pedagogisch specialist of Educatief specialist)

Na de opleiding

In de werkvelden van de kinderopvang, onderwijs en zorg wordt er steeds meer en vaker samengewerkt door professionals met verschillende expertises én uit de verschillende werkvelden. Na het afronden van je Ad PEP kun jij in de samenwerking in dit pedagogisch educatieve werkveld een belangrijke en essentiële rol vervullen. Je kunt denken aan de volgende functies:

 • Leraarondersteuner in het primair onderwijs
 • Pedagogisch beleidsmedewerker binnen de kinderopvang
 • Pedagogisch coach/VE-coach binnen de kinderopvang
 • Combinatiefunctie binnen een integraal kindcentrum (IKC)

Doorstuderen

Na het afronden van de Associate degree Pedagogisch Educatief Professional is het ook mogelijk in te stromen in de HBO-bachelors Pedagogiek, Leraar Pedagogiek of Pabo. Je stroomt in binnen de postpropedeuse van de opleiding en hebt dan nog 150 studiepunten te behalen. Doorstroom naar de opleidingen Pedagogiek en leraar Pedagogiek is mogelijk na het volgen van de keuzerichting Pedagogisch Specialist gedurende het tweede leerjaar van de Ad PEP-opleiding. Er zijn daarnaast geen andere voorwaarden voor doorstroom naar deze opleidingen.

Doorstroom naar de Pabo kan na het volgen van de keuzerichting Educatief Specialist gedurende het tweede leerjaar van de Ad PEP opleiding. Daarnaast dien je een aantal landelijke toetsen te behalen:
1. Behalen van de landelijke toetsen natuur en techniek, aardrijkskunde en geschiedenis zie voor informatie; www.goedvoorbereidnaardepabo.nl
2. Behalen van de Rekentoets, Wiscat met een minimale score van 120
3. Behalen van de Hogeschooltaaltoets op 3F niveau. De hogeschooltaaltoets wordt aangeboden tijdens de Ad PEP studie.

Bij doorstroom naar de Pabo krijg je vrijstelling van de propedeuse en Leerarrangement 5.

 

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Het mooie is dat mijn studie aansluit bij mijn baan. En andersom!

Oud-student Linda Peters

 

Agenda

Open avond Ad Pedagogisch Educatief Professional | Tilburg
05 jun 2024 18:00 - 20:30
Programma
Tijdens deze open avond vertellen we je alles over de opbouw en inhoud van onze Associate degree Pedagogisch Educatief Professional. Daarnaast gaan we in op de rollen die je kunt vervullen wanneer je de opleiding hebt afgerond. Natuurlijk is er ook ruimte om je vragen te stellen aan onze docenten en studenten.
Open avond Ad Pedagogisch Educatief Professional | Sittard
05 jun 2024 18:00 - 19:30
Programma
Tijdens deze open avond vertellen we je alles over de opbouw en inhoud van onze Associate degree Pedagogisch Educatief Professional. Daarnaast gaan we in op de rollen die je kunt vervullen wanneer je de opleiding hebt afgerond. Natuurlijk is er ook ruimte om je vragen te stellen aan onze docenten en studenten.
Open avond Ad Pedagogisch Educatief Professional | 's-Hertogenbosch
05 jun 2024 18:00 - 20:30
Programma
Tijdens deze open avond vertellen we je alles over de opbouw en inhoud van onze Associate degree Pedagogisch Educatief Professional. Daarnaast gaan we in op de rollen die je kunt vervullen wanneer je de opleiding hebt afgerond. Natuurlijk is er ook ruimte om je vragen te stellen aan onze docenten en studenten.
Open avond Ad Pedagogisch Educatief Professional | Eindhoven
05 jun 2024 18:00 - 20:30
Programma

Tijdens deze open avond vertellen we je alles over de opbouw en inhoud van onze Associate degree Pedagogisch Educatief Professional. Daarnaast gaan we in op de rollen die je kunt vervullen wanneer je de opleiding hebt afgerond. Natuurlijk is er ook ruimte om je vragen te stellen aan onze docenten en studenten.

Parkeren open avond

In verband met een groot Fontys event op campus Rachelsmolen is het 5 juni niet mogelijk te parkeren op deze locatie. Er is voldoende parkeergelegenheid op het TU/e terrein. Een uitrijkaart wordt bij binnenkomst uitgedeeld. De ingang van onze campus is dan alleen toegankelijk via de Kennedylaan.

Meer weten over de opleiding Ad Pedagogisch Educatief Professional

Wil je weten hoeveel collegegeld je moet betalen voor deze opleiding? Raadpleeg dan de collegegeldmeter. Op die pagina vind je ook alle informatie over:

 • Betaling collegegeld door je werkgever of een ander
 • Levenlangleren krediet
 • Beurzen voor leraren
 • Subsidieregeling tweede lerarenopleiding

Let op:Deze opleiding valt onder het domein Gedrag en Maatschappij en valt daarom niet binnen de regeling wettelijk collegegeld voor 2e studie.

Stap 1: Je meldt je - uiterlijk 31 augustus - aan via Studielink.
Raadpleeg regelmatig je berichten in je Studielink - dashboard.

Als je je hebt aangemeld, betekent dit nog niet dat je al bent ingeschreven. Je bent pas ingeschreven zodra je aan alle inschrijfvoorwaarden hebt voldaan.

Stap 2: Je mag de Studiekeuzecheck doen.
De Studiekeuzecheck voor bachelors en associate degrees in deeltijd en masters voltijd en deeltijd is niet verplicht. Wil je dit wel, dan kun je dat aangeven in Studielink.

De Studiekeuzecheck zorgt ervoor dat we je vanaf het begin begeleiding op maat kunnen bieden. Dat vergroot je kans op studiesucces. De studiekeuzecheck bestaat in ieder geval uit een digitale vragenlijst en een check-in gesprek met je opleiding. Tijdens het gesprek wordt het studiekeuzeadvies opgesteld en besproken. Uitgebreide informatie vind je op de Studiekeuzecheck, jouw check-in bij Fontys

Stap 3: je regelt de machtiging voor de betaling van je collegegeld. Een machtiging afgeven kan vanaf half mei in je Studielink-dashboard, je ontvangt hierover een e-mail.
De eerste incasso vindt plaats op of rond 25 september.  

Lees meer over je collegegeld.

Bespreek jouw persoonlijke situatie

Wil je jouw persoonlijke situatie bespreken? Maak dan een afspraak voor een telefonisch gesprek met één van onze docenten.

Persoonlijk gesprek aanvragen

App met student Jill

Stel Jill al je vragen over de sfeer, het contact met docenten en de combinatie werk & privé. Ze kan jou precies vertellen hoe zij het ervaart!

Stuur mij een appje

Contact met medewerker Kathelijne

Stel Kathelijne al je vragen over de opleiding. Je kunt contact met haar opnemen met zowel algemene als inhoudelijke vragen.

Whatsapp Kathelijne