Sprint naar content

Ontwikkeltraject Bruggenbouwers

 • 1 maand
 • 03-10-2024
 • Eindhoven
 • € 1.275 (BTW vrijgesteld)
Onderwijs en beroepspraktijk werken steeds intensiever samen om maatschappelijke uitdagingen aan te gaan. Samen leren en ontwikkelen is hierbij essentieel. Deze samenwerking vraagt om bruggenbouwers. Dit zijn mensen en organisaties die met elkaar verbinden en gezamenlijk leren en ontwikkelen bevorderen.

Ontwikkeltraject Bruggenbouwers

Bruggenbouwers (boundary spanners) hebben een sleutelpositie in het ontwikkelen van samenwerkingen tussen onderwijs en beroepspraktijk zoals hybride leeromgevingen en professionele werkplaatsen. Een veelzijdige rol die zich moeilijk laat definiëren en waarin organisaties niet altijd bewust voorzien in ondersteuning en ontwikkeling. Zo begeven bruggenbouwers zich over de grenzen van organisaties, handelen politiek bewust en strategisch en stimuleren onderzoek en kennisdeling. Het vraagt om de nodige kennis, ervaring en persoonlijke eigenschappen om hun vaardigheden in de praktijk te kunnen brengen. In dit ontwikkeltraject krijg je meer inzicht in deze veelzijdige rol en hoe je deze beter of anders kunt invullen. Daarnaast wissel je actief kennis en ervaringen uit met experts, onderzoekers en professionals van andere organisaties.

Deze cursus

 • geeft je inzicht welke vaardigheden jij al inzet en waar jij je nog op kan ontwikkelen
 • ga je aan de slag met schaduwen van een boegbeeld 'bruggenbouwer' via een stappenplan
 • geeft je meer inzicht in jouw professionele identiteit en interorganisatorisch samenwerken via theorie en reflectie
 • geeft je handvatten gebaseerd op onderzoek om jouw samenwerking te bevorderen
 • biedt je inzicht in jouw netwerk en hoe hierin jouw rol beter of anders ingezet kan worden
 • inspireert je om jouw rol en samenwerking kunnen belichten vanuit andere perspectieven.

 

Voor wie?

Dit ontwikkeltraject is geschikt voor Fontys- en werkveldcollega’s die de rol van bruggenbouwer, verbinder, makelaar, projectleider, lecturer practioner, accountmanager, eenhoorn of de 'dinges' hebben in samenwerkingen en hybride leeromgevingen zoals een professionele werkplaats, living lab of andere vergelijkbare vormen.

 

Placeholder for Fontys video
Je krijgt vele diverse ervaringen mee doordat je kan uitwisselende met professionals van hele andere praktijken.'
Coördinator crossborder lab Fontys International Business School Venlo

 

Inhoud en opbouw

 • Vijfdaags ontwikkeltraject
 • Lesdag: donderdag
 • Lestijden: 13:00 tot 17:00 uur
 • Gegeven door zeer ervaren en professionele docentonderzoekers
 • Studiebelasting bedraagt 20 uur en 8 zelfstudie uren
 • Inclusief koffie, thee en een versnapering
 • Locatie Fontys Sport en Bewegen te Eindhoven
 • Kostprijs € 1275,-

In dit ontwikkeltraject krijg je inzicht in het profiel van de bruggenbouwer en wordt er gewerkt aan diverse vaardigheden passend bij deze rol. Na een kennismaking om elkaar en elkaars leeromgevingen beter te leren kennen start het programma vanuit jouw rol als bruggenbouwer en zoomt verder uit naar de organisatie, het netwerk en de samenwerking. Je maakt kennis met andere professionals van verschillende organisaties die dezelfde rol uitvoeren waarbij er veel ruimte is om ervaringen met elkaar uit te wisselen. Tot slot ga je in dialoog met een Fontys bestuurder over toekomstig beleid voor deze rol. Zo hopen we te bouwen aan een community van bruggenbouwers die elkaar ontmoeten en zich samen verder ontwikkelen in deze rol.

Sessie 1 - Kennismaking
- Leren kennen van deelnemers, de facilitators en elkaars praktijk en theorie over de rol van bruggenbouwers;
- Toelichting op eindopdracht 'schaduwen van een boegbeeld';
- Ontwikkelvraag bespreken en koppelen aan een opdracht.

Sessie 2 - Mijn rol als bruggenbouwer
- Professionele identiteit als basis voor jouw (rol) ontwikkeling;
- Korte dialoog en reflectiesessies op jouw rol;
- Toelichting op onderzoeksmethodiek van schaduwen (voor de eindopdracht).

Sessie 3 - Mijn rol in de samenwerking
Het thema tijdens deze sessie is interorganisatorisch samenwerken via leeromgevingen met tools die de samenwerking ondersteunen zoals het 'Ontwikkelinstrument - Lerend Onderzoekend Samenwerken' en 'Commons'.

Sessie 4 - Mijn rol in het systeem
- Netwerken en ecosystemen vanuit strategisch en innovatiemanagement perspectief;
- Theoretische handvatten vanuit aliantiemanagement;
- Interactieve werkvormen om inzicht te krijgen in jouw netwerk en de bruggenbouwers hierin.

Sessie 5 - Mijn rol in de toekomst?
- Persoonlijke reflectie op het ontwikkeltraject via een eindpresentatie van de schaduwopdracht;
- Community event Bruggenbouwers waarvoor je iemand mag uitnodigen vanuit jouw samenwerking. Tevens sluiten deelnemers uit andere trajecten aan;
- Netwerkborrel.

De cursus bestaat voor 50% uit theorie en 50% uit workshops en werkvormen.
De cursus bestaat uit 5 x 4 contacturen = 20 lesuren en circa 8 zelfstudie uren.

Dr. Sofie Moresi - programmaleider Wendbare Professionals (Strategisch innovatieprogramma van Fontys) waarbij we professionals ondersteunen in hun ontwikkeling. Binnen Fontys hanteren we 8 rollen waaronder de verbinder (bruggenbouwer). Binnen het programma en samen met het KC Leven Lang Ontwikkelen doet zij ook onderzoek naar deze rol. Hiervoor heeft zij onderzoek gedaan naar learning communities binnen diverse strategische projecten van Fontys. Ook was zij samen met Jeroen Bovens grondlegger en coordinator van de strategische partnerships Sportkunde van Fontys Sport en Bewegen.

Jeroen Bovens
- facilitator Onderzoek en Innovatie bij het Lectoraat Move to Be waar hij het team van lectoren en onderzoekers ondersteunt met onderzoeksprojecten. Daarnaast is hij 1 dag in de week actief als senior onderzoeker bij het lectoraat Professionele Werkplaatsen waar hij onderzoek doet naar samenwerkingen en de rol van de bruggenbouwer hierin.

Nard van den Langenberg - is programmamanager van de ZorgInnovatieCentra en netwerken bij Fontys Hogeschool Mens en Gezondheid. Hij heeft belangstelling in de wijze waarop samenwerkingen over de muren van de eigen organisatie vormgegeven worden en hoe deze te faciliteren. Hij doet onderzoek naar de rol van Bruggenbouwer en doet onderzoek naar de leermethode Schaduwen. 

Gastlessen door:

Dr. Yvonne Kirkels - docent-onderzoeker bij Lectoraat Industrial Engineering en Entrepeneurship. Zij ontwikkelt, coördineert en doceert strategie & innovatiemanagement en onderzoeksmethoden in challenge-based onderwijs. Innovatie en de toenemende mate van samenwerking in ecosystemen hebben haar ertoe gebracht de rol van knooppunten en bruggenbouwers in deze processen nader te onderzoeken. (Strategische) allianties, adoptie- & mediatie processen, sociale netwerken, open supply chains en het MKB in de hightech sector zijn haar expertisegebieden.

Dennis Arts
- werkt op Fontys Sporthogeschool als docent-onderzoeker in het lectoraat Move to Be en is bezig met een promotietraject aan de Technische Universiteit Eindhoven. Tijdens dit promotietraject heeft hij een tool ontwikkeld waarmee hij een aantal aspecten van interdisciplinaire samenwerking heeft onderzocht. Deze tool bleek niet alleen geschikt te zijn als ‘research prototype’ maar is doorontwikkeld tot een volledige online stand-alone tool genaamd COMMONS. COMMONS is een online spel waarbij inzicht, kennis en expertise met elkaar gedeeld worden en waarbij spelers tot een gezamenlijk gedeelde oplossing moeten komen. Door COMMONS ontstaat er een oplossing die deelnemers afzonderlijk niet kunnen bedenken. Het geheel is meer dan de som der delen. Een methodiek die perfect past in de toolbox van een Bruggenbouwer.

Dr. Marielle Taks
- is onderwijskundige en expert curriculumontwikkeling bij Fontys Mens en Gezondheid. Tevens is zij ook senior-onderzoeker bij het Lectoraat Professionele Werkplaatsen. Daar trekt zij de projecten van de bruggenbouwers en is zij expert op ontwerpgericht onderzoek. Eerder was zij ook programmaleider bij het strategische innovatieprogramma Hybride Leeromgevingen en consultant onderwijsinnovatie binnen Fontys.

Heb je alle dagen actief deelgenomen aan deze cursus en heb je de ontwikkelinterventie en eindpresentatie voldoende afgesloten dan ontvang je een bewijs van deelname voor deze cursus.
 
 

Meerwaarde

Bruggenbouwers (verbinders) hebben een sleutelpositie in het ontwikkelen van leeromgevingen en in het verbinden van mensen en organisaties. Zo begeven bruggenbouwers zich over de grenzen van organisaties, handelen politiek bewust en strategisch en stimuleren onderzoek en kennisdeling. Het vraagt om de nodige kennis, ervaring en persoonlijke eigenschappen om hun vaardigheden in de praktijk te kunnen brengen. Dit ontwikkeltraject is een mix van kennis, onderzoek, dialoog en reflectie. Jouw ontwikkelvraag (waarop wil jij je nog ontwikkelen in jouw rol) staat centraal in het traject en loopt dan ook als een rode draad door het traject heen: Hierdoor word je in staat gesteld om het geleerde meteen te betrekken op jouw eigen samenwerking.

Waarom deze cursus:

 • Een praktijkgericht traject met inbreng van persoonlijke ontwikkelvraag (casuistiek)
 • Concrete handvatten (gebaseerd op onderzoek) om rol beter in te vullen en om je samenwerking te bevorderen
 • Veel ruimte voor ontmoeting, ervaringen te delen en reflectie
 • Werken aan toepasbare en passende vaardigheden
 • Leren van elkaars leeromgevingen en contexten
 • Persoonlijke aandacht gekoppeld aan schaduwopdracht
 • Met inhoudelijke sessies verzorgd door Fontys experts of onderzoekers
 • Ingang naar bruggenbouwerscommunity en follow up events
 • Netwerk verbreden via traject en community


 
Placeholder for Fontys video
'We dagen je uit om in en uit te zoomen vanuit je rol en samenwerking en doen dit enerzijds door theorie maar ook vooral via actieve werkvormen en in dialoog met elkaar'.
Dr. Sofie Moresi programmaleider Wendbare Professional en senior onderzoeker KC Leven Lang Ontwikkelen

 

Praktische info

Niveau
Cursus
Kosten
€ 1.275(BTW vrijgesteld)
Lesplaats(en)
Eindhoven
Lesdagen en -tijd
Donderdag 03/10, 10/10, 31/10, 14/11 en 28/11 van 13:00 tot 17:00 uur
Startmoment(en)
03-10-2024
Studiebelasting
20 lesuren en 8 zelfstudie uren
Wil je graag meer weten of heb je vragen over deze cursus? Of heb je interesse in deze cursus als incompany cursus? Stuur dan een mail naar Margje Moonen, zij beantwoordt je mail zo snel mogelijk.

Bekijk hier of dat je in aanmerking komt voor een lening, beurs of andere subsidie regelingen.

 

 

Aanmelden

Hieronder vind je de startdatum van deze cursus of opleiding en kun je je aanmelden.

Startdata


Wordt hier geen startdatum en aanmeldknop getoond?
Dan is aanmelden op dit moment (nog) niet mogelijk.
Neem gerust contact met ons op voor meer informatie over de cursus/opleiding. We helpen je graag verder!
Alle contactgegevens vind je onderaan deze pagina.