Sprint naar content

Onderwijsondersteuner Consumptieve Techniek (Associate degree)

 • 2 jaar
 • Nederlands
 • Associate Degree
 • Deeltijd
Start februari en september | Eindhoven

Kom kennismaken

 • Open dagen
 • Meeloopdagen
 • En meer...

Wil jij als ervaren food-professional binnen de horeca en bakkerij jouw vakkennis inzetten in het onderwijs? Vind je het leuk om leerlingen te begeleiden en trainen onder begeleiding van een docent? Wil jij jouw kennis & kunde met een nieuwe generatie food-professionals delen? Dan is de Associate degree Onderwijsondersteuner Consumptieve Techniek bij Fontys in Eindhoven de plek voor jou!

Over de opleiding

De Associate degree Onderwijsondersteuner Consumptieve Techniek leidt je op tot onderwijsondersteuner die de docent kan ondersteunen in vso praktijkonderwijs, vmbo en mbo binnen de horeca en bakkerij. Samen met een studiecoach stippel je jouw leertraject uit. Je route is afhankelijk van wat je al weet, kan, doet en wilt.

Waarom de opleiding Onderwijsondersteuner Consumptieve Techniek?

 • Je stippelt je eigen leertraject uit
 • Je werkt stapsgewijs aan je didactische bekwaamheid
 • Vanaf de eerste onderwijsperiode sta je al voor de klas
 • Februari-instroom mogelijk

 

Wat ga je leren?

Je analyseert het werkproces in jouw vak en bedenkt welke kennis en vaardigheden jouw studenten of leerlingen nodig hebben. Omdat het jouw rol is om de docent te ondersteunen, kijk je vooral naar het praktische deel. Je leert welke (werk)vormen wel of niet werken. Hoe ondersteun je een docent in de les, hoe geef je leerlingen feedback, hoe zorg je dat iedereen mee kan komen? Daar kom je stapsgewijs in de praktijk achter.

 • We behandelen voedingsmiddelenleer, dranktechnologie, levensmiddelentechnologie, pedagogiek en didactiek
 • Je leert vaktechnieken en -innovaties didactisch te vertalen naar onderwijsactiviteiten voor het (v)mbo
 • Je past pedagogisch handelen toe in het beroepsonderwijs (vmbo en mbo)
 

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Studente Leraar Consumptieve Techniek vertelt haar verhaal

Trinke van Es
 

Hoe ziet je week eruit?

De indeling van de week is afhankelijk van je leertraject. Afhankelijk van jouw eigen keuze bepaal je in welke mate je je studie flexibel inricht en dit bespreek je samen met je studiecoach.  

Een studiejaar bestaat uit vier perioden/ twee semesters. Elke bijeenkomst is er ruimte voor interactie om leerervaringen te delen.

 • Eén dag in de week is er van 9:00 uur - 17:00 uur een online of fysieke bijeenkomst
 • Een studiejaar bestaat uit vier perioden / twee semesters
 • Voor deze opleiding is het van belang dat je beschikt over een passende stage / leer- / werkplek
 
 

Toelatingseisen

Havo/Vwo

Alle pakketten mogelijk

Mbo-niveau 4

Een relevante mbo-4 opleiding of voldoende score voor de 21+ toets.

Sterk aanbevolen eis:

Praktijkervaring binnen de horeca of bakkerijsector.

Er is altijd eerst een persoonlijk intakegesprek. Daarin kijken we naar jouw mogelijkheden.

Beschik je niet over de vereiste diploma's?

Beschik je niet over de vereiste diploma's, maar heb je via cursussen of door werkervaring wel havo- of mbo-niveau 4 bereikt, dan kan de 21+ toets uitkomst bieden. Om deze toets te maken moet je tenminste 21 jaar zijn.

Twijfel je of je aan de toelatingseisen kunt voldoen? Bel dan alvast met Bureau Onderwijs, tel: 08850 78577. Voor meer informatie over de opleiding zie ook de contactpagina.

 

Placeholder for Fontys video
“Ik vind het heel leuk om met jonge mensen om te gaan. Dat houdt je jong en ik vind hun visie op de toekomst fascinerend.”
Liselotte van Schaijk, instructeur bediening Koning Willem II College

 

Opbouw

Omdat de studie flexibel is vormgegeven maak je samen met je studiecoach je eigen keuzes hoe je door de opleiding wilt gaan, in welk tempo en welke volgorde en dit leggen we vast in een overeenkomst. In het eerste leerjaar bepaal je dus zelf welke modules je wilt gaan volgen. Per jaar bepaal je de keuzes van je modules.  Binnen de opleiding toon je aan dat je pedagogisch en didactisch bekwaam bent in alledaagse taken (lessen voorbereiden, uitvoeren, begeleiden, evalueren en beoordelen, voortgang monitoren en feedback geven) en in jaartaken (programma maken, bijstellen, verbeteren, afstemmen op leerlingen en evalueren).

Deze opleiding is flexibel ingericht. Je bepaalt met je studiecoach je eigen tempo en leertraject. Gemiddeld genomen doen studenten twee jaar over de opleiding. 

Deze opleiding sluit naadloos aan op de bacheloropleiding Leraar Consumptieve Techniek. Je start dan in het derde jaar van de opleiding, waardoor je na twee jaar je bachelor kunt behalen.

Om een bekwame leraar consumptieve techniek te worden ontwikkel jij je in een viertal bekwaamheden: 

 • Vakinhoudelijk bekwaam
 • Vakdidactisch bekwaam
 • Pedagogisch bekwaam
 • Professioneel bekwaam

De studieduur is afhankelijk van je voorkennis, ervaring en studietempo. Niet alleen vrijstellingen leveren mogelijkheden op om je studie te versnellen of de studielast te beperken. Ook relevante ervaringen en kennis, die niet meteen in een vrijstelling zijn omgezet, zorgen voor minder studielast.  

De gemiddelde, wekelijkse studiebelasting is:

 • Een lesdag (ongeveer 8 uur)
 • Halve dag stage (ongeveer 4 tot 6 uur)
 • Zelfstudie (ongeveer 10 tot 12 uur)
 
 

Werk/stage

Al vanaf het begin van je Associate degree werk je of loop je stage in het onderwijs. Door ervaring op te doen leer je het meest over de dagelijkse praktijk van het onderwijs. Al reflecterend en onderzoekend ontwikkel jij jezelf tot een goede docent. Tijdens je werk of stage breng je theorie en praktijk samen. 

Baanmogelijkheden

 • Onderwijsondersteuner consumptieve techniek in het vso praktijkonderwijs
 • Onderwijsondersteuner voor het vmbo-profiel horeca, bakkerij en recreatie
 • Onderwijsondersteuner in het mbo voor de profielen kok, gastheer/vrouw of bakker
 • Doorstuderen in de bachelor Leraar Consumptieve Techniek
 

 

Agenda

Er zijn op dit moment geen activiteiten gepland voor deze opleiding. Wil je toch graag langskomen of heb je een vraag? Neem dan contact met ons op.

Meer weten over de opleiding Ad Onderwijsondersteuner Consumptieve Techniek

Wil je graag een gesprek met iemand van de deeltijdopleiding Onderwijsondersteuner Technisch Beroepsonderwijs (Associate Degree)? Dat kan. Je kunt hiervoor contact opnemen met Esther van de Burgt, docent van de opleiding consumptieve technieken: e.vandeburgt@fontys.nl of tel: 06 - 28 36 66 33.

Wil je weten hoeveel collegegeld je dient te betalen voor deze opleiding? Raadpleeg dan de collegegeldmeter. Hier staat ook meer informatie over betaling collegegeld door je werkgever of een ander.

Lees meer over subsidieregelingen:

- Leven Lang Leren Krediet

- Beurzen voor leraren

- Subsidieregeling tweede lerarenopleiding

  Stap 1: Je meldt je - uiterlijk 31 augustus - aan via Studielink.
  Raadpleeg regelmatig je berichten in je Studielink - dashboard.

  Als je je hebt aangemeld, betekent dit nog niet dat je al bent ingeschreven. Je bent pas ingeschreven zodra je aan alle inschrijfvoorwaarden hebt voldaan.

  Stap 2: Je mag de Studiekeuzecheck doen.
  De Studiekeuzecheck voor bachelors en associate degrees in deeltijd en masters voltijd en deeltijd is niet verplicht. Wil je dit wel, dan kun je dat aangeven in Studielink.

  De Studiekeuzecheck zorgt ervoor dat we je vanaf het begin begeleiding op maat kunnen bieden. Dat vergroot je kans op studiesucces. De studiekeuzecheck bestaat in ieder geval uit een digitale vragenlijst en een check-in gesprek met je opleiding. Tijdens het gesprek wordt het studiekeuzeadvies opgesteld en besproken. Uitgebreide informatie vind je op de Studiekeuzecheck, jouw check-in bij Fontys

  Stap 3: je regelt de machtiging voor de betaling van je collegegeld. Een machtiging afgeven kan vanaf half mei in je Studielink-dashboard, je ontvangt hierover een e-mail.
  De eerste incasso vindt plaats op of rond 25 september.  

  Lees meer over je collegegeld.

   

  Locaties en contact