Sprint naar content

Master Sport- en Bewegingsonderwijs deeltijd

 • 2 jaar
 • Nederlands
 • Master
 • Deeltijd
Start september | Eindhoven

Kom kennismaken

 • Open dagen

Ben jij leraar LO of groepsleerkracht met een bevoegdheid voor bewegingsonderwijs? Ben je toe aan verdere verdieping in je vak? Wil jij nog meer impact maken en jongeren stimuleren voor een actieve levensstijl? Het curriculum op je school een goed onderbouwde update geven? Dan is de masteropleiding Sport en Bewegingsonderwijs echt jouw ding! Jij draagt bij aan het vernieuwen van jouw vak(gebied) en stimuleert leerlingen nog meer om te bewegen.

Breng het sport- en bewegingsonderwijs naar een hoger niveau! 

Het vak lichamelijke opvoeding, of bewegingsonderwijs, wil jeugd bekwaam maken voor een levenslang actieve leefstijl. Als docent LO en vakdocent draag je hieraan bij, maar wil je wellicht nóg meer impact maken. In deze master doe je de kennis en kunde op om de (eigen) LO-omgeving te innoveren en verbeteren. De master Sport- en Bewegingsonderwijs legt het accent op het beïnvloeden van gedrag, het verbinden van school, sport en omgeving en op curriculumvernieuwing binnen de Lichamelijke Opvoeding. Je bent hierna in staat om goed onderbouwd praktijkveranderingen door te voeren en je collega's daarbij mee te nemen.

Waarom de master Sport- en Bewegingsonderwijs?

 • Evidence-based: weloverwogen beslissingen nemen op basis van het best beschikbare bewijs;
 • Les in een modern gebouw dat sport, bewegen en educatie uitstraalt;
 • Kleinschalige opleiding met een persoonlijke sfeer;
 • Altijd actueel en innovatief onderwijs.

 

Vernieuw je curriculum en verbind school, sport en omgeving.

In de master Sport- en Bewegingsonderwijs leer je bewegingsgedrag beïnvloeden, je leert over onderwijs- en sportbeleid, het verbinden van school, sport en omgeving en om het curriculum van jouw school evidence based te vernieuwen. Je bent hierna in staat om goed onderbouwd praktijk veranderingen door te voeren en je collega's daarin mee te nemen.

 • Je volgt modules over curriculumvernieuwing, gedragsverandering en beleid met die kennis kun je je LO-omgeving verbeteren.
 • Je leert onderzoeksvaardigheden. Zo krijg je een onderbouwd kritische houding!
 • Je werkt aan opdrachten en onderzoek op je eigen werkplek. Welke veranderingen wil jij graag doorvoeren?
 

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

 

Hoe ziet je week eruit?

Je combineert studeren en werken. Je leert theorie en vaardigheden tijdens modules en doet daarnaast aan zelfstudie. Ook werk je aan opdrachten op je eigen werkplek. Je krijgt begeleiding van ervaren docenten die zelf onderzoek doen binnen het bewegingsonderwijs. Inclusief de lesdag (vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur) besteed je zo’n 20 uur per week aan je studie. Alle docenten van de opleiding zijn gepromoveerd en doen onderzoek op het gebied van de LO, sport, en/of het onderwijs. Ze geven kleinschalige colleges en verschillende vormen van begeleid werken. Op de lesdag heb je veel interactie met medestudenten, die allemaal hun eigen ervaring meebrengen.

 
 

Toelatingseisen

Toelating is alleen mogelijk bij een afgeronde verwante hbo of wo bachelor en een intake-gesprek.

Voor toelating tot Master Sport- en Bewegingsonderwijs heb je een van de volgende diploma's nodig:

 • Bachelor Leraar Lichamelijke Opvoeding;
 • Bachelor Lerarenopleiding Basisonderwijs (Pabo) met bevoegdheid voor het Bewegingsonderwijs.

Je dient een werkplek te hebben die zich leent voor het uitvoeren van opdrachten. Dit houdt in dat er op de werkplek sprake moet zijn van het ontwikkelen, aanbieden en/of uitvoeren van sport- en beweegprogramma’s. Ook is een voldoende beheersing van het Engels (leesvaardigheid) en Nederlands (schrijfvaardigheid) nodig. Onderdeel van de toelating is daarom een adviserend toelatingsgesprek.

Er zijn 30 plaatsen beschikbaar. Plaatsing gaat op volgorde van inschrijving in Studielink.

Verder is het voor een succesvolle afronding van de master Sport- en Bewegingsonderwijs belangrijk, dat je werksituatie zich leent voor het uitvoeren van opdrachten en praktijkonderzoek.

 

Placeholder for Fontys video
"De master heet 'Sport- en Bewegingsonderwijs'; ik ben met name gefocust op het onderwijskundige aspect"
Thijs, opleidingsdocent ALO, HBO

 

Opbouw

De inhoud van de Master Sport- en Bewegingsonderwijs bestaat uit 2 delen:

 • Modules waarin onderwerpen als (praktijk-)onderzoeksvaardigheden, sport- en onderwijsbeleid, bewegen en gezondheid, gedragsverandering en curriculumvernieuwing centraal staan. Elke module sluit je af met een of meerdere toetsen. Dit zijn meestal schriftelijke producten.
 • Het afstudeerdeel in de vorm van een praktijkonderzoek in een authentieke beroepssituatie, inclusief een verslaglegging daarvan in de vorm van een masterthesis. 

In jaar 1 volg je de volgende modules:

 • Onderzoeksvaardigheden (11 studiepunten)
 • Curriculumvernieuwing (7 studiepunten)
 • School, Sport en Maatschappij (5 studiepunten)
 • Beïnvloeden van bewegingsgedrag (7 studiepunten)

In jaar 2 volg je de volgende modules:

 • Persoonlijk Leiderschap (5 studiepunten)
 • Masterthesis onderzoeksplan (10 studiepunten)
 • Masterthesis (15 studiepunten)

Het tweede jaar van je masteropleiding bestaat dus grotendeels uit afstuderen; een praktisch gedeelte in de vorm van een praktijk-onderzoek inclusief een verslaglegging daarvan in de vorm van een masterthesis. 

De meeste studenten voeren de opdracht uit bij hun eigen werkgever. De tijdsplanning van deze periode is, op enkele terugkombijeenkomsten na, daarom individueler in te richten. Tijdens het gehele afstudeertraject kun je mogelijke problemen die je tegenkomt altijd bespreken met de afstudeerbegeleider(s) van je masteropleiding. 

Onze docenten komen allemaal uit het onderzoekswerkveld van sport en bewegen. Ze zijn bovendien allen gepromoveerd aan een universiteit, en hebben uitgebreide onderwijservaring. Ze kunnen je daardoor prima begeleiden bij de opdrachten en de eventuele vragen of problemen die je daarbij tegenkomt. 
 
 

Praktijk

Het belang van masteropgeleide leraren voor de kwaliteit van het vakgebied, wordt steeds meer gezien.

Als afgestudeerde master Sport- en Bewegingsonderwijs richt jij je op het verhogen van de kwaliteit van LO/bewegingsonderwijs en het professionaliseren van de beroepsgroep. Je bent in staat op een ander niveau naar je werkzaamheden te kijken. Dit leidt tot een verbetering van je dagelijks functioneren, en niet zelden ook tot een stap in je carrière.De afgestudeerde master Sport- en Bewegingsonderwijs zal dan ook vooral werkzaam zijn op scholen als gymleraar of docent LO, maar ook als:

 • Vaksectievoorzitter LO
 • Coördinator van buurtsportcoaches/combinatiefunctionarissen
 • Beleidsmedewerker bij een gemeente
 • Projectmanager bij een commerciële sportaanbieder
 

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Studenten en alumni maken impact tijden en na de master

Hieronder delen alumni hun ervaringen over de master Sport- en Bewegingsonderwijs. En daarnaast geven ze aan hoe zij impact maken in het werkveld.

Placeholder for Fontys video
Freek, LO-docent in het Tweetalig Voortgezet Onderwijs en student aan de master Sport- en Bewegingsonderwijs
"De Master is een verdiepingsslag op praktijkgerichte vraagstukken met onder andere toespitsing op beleid, curriculum vernieuwing en hoe het beweeggedrag van leerlingen te beïnvloeden is."

Placeholder for Fontys video
Jade
“De opleiding brengt mij enorm veel op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. Ik heb een kritischere blik gekregen en kan beter onderbouwen waarom ik iets doe.”

Jennifer maakt impact

"Ik was heel blij dat we de module curriculumontwikkeling mogen uitvoeren op school, want hier in de banken zitten is niet echt iets voor leerkrachten LO. Het was heel fijn om eerst dingen op papier te zetten en daarna in de weer te zijn met de leerlingen. Dan weet je hoe het voelt om echt aan de slag te gaan, dingen aan te passen, nog eens uit te proberen en ermee bezig te zijn."

Jennifer had ook haar collega’s geïnterviewd en zij geven aan om ook mee te werken aan het verbeteren van het onderwijs. Jennifer haar collega's zijn nu al heel ge-engageert en ze willen er ook echt meer over weten hoe het allemaal beter kan. Jade heeft gemerkt - door de opleiding - dat de organisatie waar zij werkzaam is al jaren hetzelfde doen en het eigenlijk veel beter kan. "Mijn collega’s delen deze mening. Ik vind het fijn om te weten dat ik die collega’s nu al mee heb ondanks dat ik pas de halve opleiding gedaan heb."

Sfeerafbeelding Fontys

Robbert maakt impact

"Ik ben werkzaam als docent lichamelijke opvoeding binnen het voortgezet onderwijs. Sinds 2015 geef ik les op het Kempenhorst College in Oirschot. De afgelopen jaren heb ik me, samen met de vakgroep LO, veel beziggehouden met onderwijsontwikkelingen. Tot nu toe heb ik dit altijd gedaan vanuit mijn eigen visie en ervaring."

"Een onderwijsontwikkeling waar ik actief aan meegewerkt heb is de ontwikkeling van ons beoordelingsmodel dat gebaseerd is op meervoudige bekwaamheid en formatief beoordelen. Daarnaast heb ik ambities richting het stimuleren van onze leerlingen tot een leven lang bewegen. Ik wil graag leren hoe ik gericht praktijkonderzoek kan doen om deze ambities waar te maken. De Master Sport- en Bewegingsonderwijs is de perfecte leeromgeving om mij deze vaardigheden eigen te maken."

Sfeerafbeelding Fontys

 

Agenda

Er zijn op dit moment geen activiteiten gepland voor deze opleiding. Wil je toch graag langskomen of heb je een vraag? Neem dan contact met ons op.

Meer weten over de opleiding Master Sport- en Bewegingsonderwijs

Wil je graag een gesprek met een docent of begeleider van de opleiding? Dat kan. Stuur een mail naar (mastersportenbewegingsonderwijs@fontys.nl), wij nemen dan contact met je op! Bellen kan ook. 08850-81111 en vraag naar Lien of Malika.

Wil je weten hoeveel collegegeld je moet betalen voor deze (deeltijd) opleiding? Raadpleeg dan de collegegeldmeter.


  Verplichte leermiddelen

  Kosten voor verplichte leermiddelen bedragen ongeveer € 200,- voor de gehele opleiding.

  Lerarenbeurs

  Je kunt een Lerarenbeurs aanvragen voor een reguliere bachelor- of masteropleiding die gericht is op het verwerven van extra bekwaamheden. De Lerarenbeurs kan jou en je werkgever een financieel voordeel opleveren. Aanvragen kan steeds vanaf 1 april, toekenning geschiedt op volgorde van aanmelding.

  Levenlanglerenkrediet

  Onder bepaalde voorwaarden kun je aanspraak maken op het Levenlanglerenkrediet van Dienst Uitvoering Onderwijs.

  Stap 1: Je meldt je - uiterlijk 31 augustus - aan via Studielink.
  Raadpleeg regelmatig je berichten in je Studielink - dashboard.

  Als je je hebt aangemeld, betekent dit nog niet dat je al bent ingeschreven. Je bent pas ingeschreven zodra je aan alle inschrijfvoorwaarden hebt voldaan.

  Stap 2: Je mag de Studiekeuzecheck doen.
  De Studiekeuzecheck voor bachelors en associate degrees in deeltijd en masters voltijd en deeltijd is niet verplicht. Wil je dit wel, dan kun je dat aangeven in Studielink.

  De Studiekeuzecheck zorgt ervoor dat we je vanaf het begin begeleiding op maat kunnen bieden. Dat vergroot je kans op studiesucces. De studiekeuzecheck bestaat in ieder geval uit een digitale vragenlijst en een check-in gesprek met je opleiding. Tijdens het gesprek wordt het studiekeuzeadvies opgesteld en besproken. Uitgebreide informatie vind je op de Studiekeuzecheck, jouw check-in bij Fontys

  Stap 3: je regelt de machtiging voor de betaling van je collegegeld. Een machtiging afgeven kan vanaf half mei in je Studielink-dashboard, je ontvangt hierover een e-mail.
  De eerste incasso vindt plaats op of rond 25 september.  

  Lees meer over je collegegeld.

  Veelgestelde vragen

  Nee, maar de meeste studenten werken wel als leraar lichamelijke opvoeding. Je kunt bijvoorbeeld ook werkzaam zijn bij een gemeente, en je daar bezig houden met de relatie buurt, onderwijs en sport. Je moet in ieder geval de mogelijkheid hebben/creëeren dat je sommige module opdrachten in een schoolcontext kunt uitvoeren.
  Ja, de master Sport- en Bewegingsonderwijs is zowel toegankelijk met een vooropleiding ALO als PABO + vakbekwaam.
  De lesdag voor de master Sport- en Bewegingsonderwijs is vrijdag (10.00-17.00u). Het eerste studiejaar heb je vrijwel elke vrijdag lessen in Eindhoven. We hechten veel waarde aan de persoonlijke benadering en aandacht voor onze studenten en de studenten onderling en borgen dat onder andere door veel samen op te trekken op de opleiding. Het tweede jaar staat grotendeels in het teken van je masterthesis en zul je minder frequent les hebben in Eindhoven. 
  Ja, volgens het NVAO accreditatiekader worden de bacheloropleidingen op hetzelfde niveau ingeschaald en daarmee ben je toelaatbaar. Er is wel een verschil in lesgeefbevoegdheid tussen de bachelors in Nederland en België, maar dat heeft geen invloed op de toelaatbaarheid voor de master Sport- en Bewegingsonderwijs. 

  Het grootste verschil is dat het accent van de master Sport- en Bewegingsonderwijs veel meer op de directe praktijktoepassing van kennis en vaardigheden ligt vergeleken met een universitaire master. Tijdens je opleiding maak je dus al meteen een impact in de praktijk. Het volledige docententeam van de master Sport- en Bewegingsonderwijs is gepromoveerd en continu betrokken bij (praktijk)onderzoek met betrekking tot sport en bewegen. Hiermee zorgen we ervoor dat je altijd de nieuwste kennis en inzichten leert tijdens de opleiding.

  De waarde van masterdiploma's in Nederland is door de NVAO gelijk gesteld voor HBO's en Universiteiten. Na afronding van de master Sport- en Bewegingsonderwijs krijg je de titel Master of Arts (MA).