Sprint naar content

Master Kunsteducatie

 • 2 jaar
 • Nederlands
 • Master
 • Deeltijd
Start september | Tilburg

Kom kennismaken

 • Open dagen

Ben je professional in de kunsteducatie, wil je interdisciplinair werken en zoek je inhoudelijke verdieping en verbreding? Dan is de Master Kunsteducatie iets voor jou. In de tweejarige opleiding onderzoek je de ontwikkeling van kunsteducatieve methodes vanuit verschillende disciplines en leg je binnen- en buitenschools verbinding tussen kunst en de diverse samenleving.

Over de opleiding

Kunsteducatie speelt een steeds belangrijkere rol in de veranderde wereld. Tijdens de studie verbreed en verdiep je jouw kennis van kunst, cultuur en educatie. Je leert kritische situaties in kunsteducatie op gefundeerde wijze onderzoeken en geeft oplossingen voor actuele problemen en mogelijkheden. We
leggen een stevige focus op en het handelen vanuit interdisciplinariteit en
interculturaliteit. In een interdisciplinaire omgeving ervaar je een mix van lesaanbod en ruimte voor eigen projecten en leervragen. Het programma is specifiek afgestemd op startende én ervaren kunstdocenten, consulenten, educatief medewerkers en projectleiders.

Over onze leergemeenschap

In onze leeromgeving hechten we veel waarde aan multiperspectiviteit. We nodigen je uit om vraagstukken vanuit verschillende zienswijzen en contexten te benaderen en te delen met anderen. Dit doe je actief binnen onze leergemeenschap met medestudenten, docenten, coaches en bijvoorbeeld vakexperts, alsook tijdens de werkveldbezoeken op bijvoorbeeld de Research Days.

Studenten in onze opleiding zijn nieuwsgierig, ze hebben de drang iets echt uit te willen zoeken, te bevragen en te bekijken met een open blik. Zij zijn onder andere werkzaam als leraar, coach, ontwikkelaar, bemiddelaar, uitvoerend kunstenaar en/of onderzoeker in een relevante (kunst)educatieve/artistieke praktijk of hebben net hun bacheloropleiding in de kunsten, hun kunstvakdocentopleiding of kunsteducatieve bachelor afgerond.

Waarom de Master Kunsteducatie?

 • Interdisciplinariteit en interculturaliteit zijn leidend in alle vakken
 • Je verkent verschillende werkterreinen en gaat in gesprek met talrijke vakexperts vanuit binnen- en buitenland tijdens je studie
 • Je krijgt naast verdieping en vernieuwing ook eigenaarschap over je persoonlijke programma
 • Je leert vanuit onderbouwd onderzoek je eigen visie en ideeën verwoorden
 • Je leert samen met medestudenten uit verschillende sectoren en disciplines en bouwt met hen een uniek professioneel netwerk op
 • Je kunt werken en studeren combineren
 • Je ontvangt een internationaal erkend masterdiploma
 • In tegenstelling tot Vlaamse masteropleidingen is er bij Fontys géén schakel- of voorbereidingsprogramma nodig om aan deze opleiding te kunnen beginnen. Als professionele bachelor kun je meteen starten met de Master Kunsteducatie

 

Wat ga je leren?

Je bent een denker en doener. Door het interdisciplinaire, verdiepende en verbredende studieprogramma ontwikkel jij je tot een onderzoekende en ondernemende kunsteducator. Je krijgt opdrachten voor problemen en uitdagingen in de praktijk vanuit kunstzinnige ontwikkeling, filosofie van de kunst(educatie), kunstbeleid en cultureel ondernemerschap, onderwijsontwikkeling en onderzoeksvaardigheden. Daarnaast werk je aan je eigen onderzoek en heb je veel ruimte om eigen verdiepende keuzes op masterniveau te maken.

 • Het vergroten van je artistieke interdisciplinaire vermogen
 • Ontwikkelen van kunstpedagogische en -didactische programma's
 • Ondernemen in de cultuureducatieve sector
 • Stevig inhoudelijke praktisch en theoretische verdieping
 • Je ideeën leren analyseren, onderbouwen, uitvoeren en er beleid mee maken
 • Handelen vanuit een open, interculturele blik op de samenleving en de kunsten
 

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Sophie de Ruijter

"Met de master Kunsteducatie word ik naast dat ik educatief alles al doorlopen heb, juist ook artistiek opnieuw uitgedaagd. Om dat te combineren is een verrijking.“
 

Hoe ziet je week eruit?

Tijdens het eerste jaar heb je wekelijks les op vrijdag tussen 9.30 en 18.30 uur. Elke lesdag is anders, passend bij de onderdelen die op dat moment in het lesprogramma aan bod komen. De ochtend biedt inhoudelijke, theoretisch onderbouwde verdieping. Zo krijg je onder andere modules kunsteducatietheorie, kunstfilosofie, kunstgeschiedenis vanuit een wereldwijd perspectief en lessen in analyse en onderzoeksmethodes. Tijdens de lange middagpauze overleg je met medestudenten, deel je ervaringen en check je ideeën. Na de middag werk je aan opdrachten en projecten, zowel individueel als in groep. Zo adviseer je bijvoorbeeld organisaties over te voeren kunsteducatief beleid, je ontwerpt een nieuw innovatief idee voor een festival en ontwikkelt
een eigen kunsteducatieve interventie in de publieke ruimte en voert deze zelf uit.Daarnaast verdiep je onder begeleiding je eigen visie op kunsteducatie en werk je aan een eigen performance om jouw visie aan de leergemeenschap te delen met medestudenten.


Tijdens het tweede jaar heb je op vrijdag om 9.30 uur wekelijks online een uurtje coaching en om de 3 weken op vrijdag onderzoekslessen op Fontys tussen 9.30 en 18.30 uur. We coachen je in je eigen gekozen onderzoek. Je deelt on- en offline actief je ideeën en eerste resultaten in de leergemeenschap met medestudenten en 5 keer per jaar heb je een Research Day talrijke internationale experten. Een uitgebreid keuzepakket geeft je de mogelijkheid je te verbreden en verdiepen in kunst en educatie. Dit alles doe je in een open atelierruimte.

 
 

Toelatingseisen


Geen voorbereidingsjaar nodig
In tegenstelling tot Vlaamse masteropleidingen is er bij Fontys géén schakel- of voorbereidingsprogramma nodig om aan deze opleiding te kunnen beginnen. Als professionele bachelor kun je meteen starten met de Master Kunsteducatie.

Intakegesprek
Om toegelaten te worden tot de master Kunsteducatie voer je een intakegesprek. Je moet op 1 september van het startend jaar in het bezit zijn van een bachelordiploma of via een door ons georganiseerd assessment hebben aangetoond dat je over deze competenties beschikt door eerdere opleidingen en/of ervaring.


Om ervoor te zorgen dat de opleiding echt iets voor jou is, en om te checken of jij de nodige kwaliteit in huis hebt, willen we graag dat je een beeld van jezelf geeft waar je staat, wat je deed, wat je weet en wat je wilt op het vlak van kunsteducatie. Dit bespreken we in het Intakegesprek:

 1. Wie ben je en waarom wil je aan de master kunsteducatie van Fontys Academy of the Arts studeren? Hiervoor maak je een (1) kunsteducatief portfolio, een (2) competentiescan en een (3) beknopte motivatiebrief die je als vooropdracht/voorbereiding instuurt.
 2. Wat en hoe wil je graag leren? Hiervoor volg je een intakedag waarin je met onze werkwijze kennis maakt, met elkaar in gesprek raakt, een masterclass volgt en een (4) korte presentatie geeft.
 3. Wat kun en weet je al/nog niet? Tijdens de intakedag leg je ook een (5) intake-interview af. Je gaat me een van onze docenten en een externe expert uit het werkveld in gesprek over wat je kunt, weet, wat je wil leren en hoe je denkt dat de master hier een antwoord op kan bieden.
 4. Is de opleiding iets voor jou? Na de intakedag (6) reflecteer je over wat je hebt meegemaakt en deel je dit met ons. Ben je nog steeds gemotiveerd of gemotiveerder dan ooit?
 5. Kun je starten? Je krijgt van ons een week na je intakedag het verdict: toelaatbaar of niet. Ben je toelaatbaar? Dan kun je je inschrijven.

Procedure intakegesprek

Wil je je kandidaat stellen voor de opleiding? Dat gaat heel gemakkelijk.

 1. Stuur een mail naar fhkmke@fontys.nl met als onderwerp ‘Intakegesprek MKE’.
 2. Zet in je mail dat je je kandidaat wil stellen voor het intakegesprek van de master kunsteducatie, start 1 september 2024. Een eenvoudig berichtje volstaat. Je hoeft nog niets te uploaden of te verduidelijken.
 3. Je krijgt van ons een uitgebreide mail met hierin:
  a. de uitnodiging voor en de datum van je intakezaterdag. Kun je niet? Geen nood, contacteer ons en we maken een nieuwe afspraak.
  b. je opdracht die je voorbereidt voor deze dag.
  c. het hoe, wat, waarom en wanneer van de intake.

Data intakedagen:

zaterdag 20 januari 2024
zaterdag 6 april

zaterdag 25 mei 2024
vrijdag 5 juli 2024

Buitenlands diploma

Heb je een buitenlands diploma? Dan moet deze aan de Nederlandse normen voldoen. Wanneer je wordt toegelaten, vragen we gewaarmerkte kopieën van je diploma en cijferlijst op, zodat wij het diploma kunnen laten waarderen. Wil je dit eerder laten doen, neem dan contact met ons op. Daarnaast heb je voldoende kennis van de Nederlandse taal nodig. Hiervoor vragen we om een bewijs van NT2 Programma II. Heb je een Belgisch diploma (Vlaams), dan voldoe je automatisch aan de taaleis.

 

Placeholder for Fontys video
Steven Luca
Ik wil jonge mensen geruststellen. Jij mag met kunst bezig zijn, het is een vak en daar is nood aan. Het andere ding van deze master Kunsteducatie is dat het mijzelf als kunstenaar volledige accupunctuur geeft voor nieuwe frisse inzichten.

 

Opbouw

Het masterprogramma bestaat uit twee jaar, met een studiebelasting van 30 EC per jaar. Lessen zijn enkel op vrijdag tussen 09u30 en 18u30 in Tilburg. Daarnaast zijn er enkele malen per jaar activiteiten op de vrijdag avond (zoals de Nacht van de Kunsten en debatavonden MKE) en neem je vijf zaterdagen deel aan de interdisciplinaire Research Days. Je volgt in het eerste jaar wekelijks en in het tweede jaar driewekelijks colleges bij een team van vaste docenten. Daarnaast krijg je les van gastdocenten: experts uit binnen- en buitenland die actief zijn in de kunsteducatie. Ze delen hun ervaringen, gaan met je in gesprek en leggen de link met de praktijk. Je hebt les op een unieke locatie in Tilburg die meer weg heeft van een co-working space dan een klaslokaal, maar we zoeken ook vaak andere inspirerende plekken op.

Het eerste jaar bestaat uit:

A. Lessen theorie en verdieping:
a. Kunsttheorie vanuit een wereldwijd perspectief op de kunsten (alle disciplines);
b. Actuele kunsteducatieve theorieën en praktijken, binnen- en buitenschools;
c. Analyse van de kunst en de educatie;
d. Kunstfilosofie in internationaal perspectief;
e. Onderzoeksvaardigheden en praktijken.

B. Trainingen:
a. Onderzoeksvaardigheden;
b. Schrijven en analyseren;
c. Interculturele competenties.

C. Cases studies en cases:
a. Visie op kunsteducatie;
b. Kunsteducatieve interventies in de publieke ruimte;
c. Eigen onderzoeksopzet.

D. Vrije ruimte:
Een deel van het programma vul je zelf in: welke specifieke inhoud, competenties, kennis wil jij nog verder ontwikkelen of ontdekken?

Daarnaast volg je in MKE1:
a. Een Summerschool als inleiding op je jaar (1 en 2 september 2023)
b. Een internationale studiereis (facultatief oktober 2023)
c. 5 debatavonden georganiseerd door MKE2 (op vrijdagavond)

Hoeveel uren per week ben je dit eerste jaar met de studie bezig?
9 contacturen op 1 lesdag (vrijdag): hoorcolleges, opdrachten, skillslabs, discussies.
8 tot 12 uur zelfstudie per week: bronnen lezen, onderzoek, gesprekken voeren en een project uitwerken (zelf in te plannen in je eigen tijd).

Het tweede jaar bestaat uit vier blokken. Deze lopen door elkaar.

Onderzoek
Je gaat aan de slag met je eigen onderzoek. Je verzamelt gegevens en analyseert deze. Je literatuuronderzoek, dataverzameling en analyse synthetiseer je. Je presenteert je resultaten in een visietekst, een onderzoeksverslag én een kunsteducatief product: je meesterproef. Dit blok sluit je af met een juryverdediging. Als kers op de taart presenteer je je bevindingen in een afstudeersymposium.

Tijdens dit blok volg je ook vijf onderzoekslaboratoria op vijf zaterdagen. Hier ga je in gesprek met externe onderzoekers, kunsteducatoren, experts en artiesten, volg je lezingen en masterclasses.

Innovatie en ondernemen
Hoe zet je jezelf en je meesterproef in de markt? Wat zijn de mogelijkheden als master kunsteducatie? Dit onderzoek je in deze lessen gedurende het hele jaar. Je organiseert ook vijf debatavonden voor de eerstejaars studenten en externen.

Beleid
Je leert de belangrijkste evoluties in kunsteducatief beleid kennen in Vlaanderen, Nederland en in internationale context. Gewapend met deze kennis maak je zelf een beleidsanalyse en formuleer je aanbevelingen.

Vrije ruimte
In het tweede jaar vul je een deel van het jaarprogramma zelf in: je kiest op basis van je eigen leerdoelen een project, activiteit of cursus waarmee je aan de slag gaat. Dit kan op de Fontys Academy of the Arts, maar kan ook buiten de opleiding.


Hoeveel uren per week ben je dit tweede jaar met de studie bezig?
9 contacturen, 1x per 3 weken les op vrijdag: hoorcolleges, opdrachten, skillslabs, discussies. Op de vrijdagen dat je niet naar Tilburg komt, start je de dag met 1 uur peercoaching.
8 tot 12 uur zelfstudie per week: bronnen lezen, onderzoek, gesprekken voeren en een meesterproef uitwerken.

 
 

Werk/toekomst

De Fontys Master Kunsteducatie bereidt je voor op leidinggevende of coördinerende functies in het onderwijs, culturele instellingen, overheden of als zelfstandig ondernemer. Onze alumni waarderen het uitgebreide internationale professioneel netwerk dat ze dankzij de opleiding verwerven. Ze komen nadien terecht in hele diverse functies, denk maar aan:

 • Ontwikkelaar en leidinggevende in projecten kunst en cultuur
 • Coördinator (kunstvakken) in het onderwijs
 • Zelfstandig ondernemer in de kunsteducatie
 • Coördinator kunsteducatie bij culturele instellingen (musea, theaters, bibliotheken)
 • Beleidsmedewerker cultuureducatie bij gemeenten of provincies en culturele instellingen
 • Docent HBO/hoger onderwijs

 

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Bas de Wal

“Een leeromgeving stimuleert je heel erg tot zoeken buiten het domein waarin je werkzaam bent en dat wil ik ook erg graag doen.”

 

Agenda

Meld je hier aan voor één van onze activiteiten. Zo weet je zeker of dit de opleiding voor jou is! Bekijk bijvoorbeeld een voorlichting vanuit huis of meld je aan voor een Open dag op de campus. Wat je ook kiest, hopelijk zien we je snel.

Proefcollege Master Kunsteducatie | Tilburg
23 feb 2024 13:30 - 17:00
Programma
nog 3 plaatsen

Wil je komend studiejaar starten aan de opleiding Master Kunsteducatie en ben je benieuwd of de opleiding bij jou past? Volg het lesprogramma samen met onze studenten en ervaar de dynamiek en het interdisciplinaire karakter van de studie.

De ontvangst is om 13.30 uur op onze locatie Fontys Academy of the Arts in Tilburg, Ingang 2 (Bissschop Zwijsenstraat 11, Tilburg).

Je kijkt en beleeft mee wat de studenten onderzoeken, leren en tonen in de ontwikkeling van de eigen kunsteducatieve visie. Je ziet artistiek educatieve performances van de studenten, maakt actief deel uit van de leergemeenschap en ervaart het lesprogramma van MKE.

Deze middag sluit je om 17.00 uur af met een gesprek met een van de kerndocenten MKE.

NB
De Intake dagen voor aanmelding studiejaar 2024 – 2025 zijn gepland op 20/01/2024, 06/04/2024, 25/05/2024, 05/07/2024

Open avond Master Kunsteducatie | Tilburg
28 feb 2024 18:00 - 21:00
Programma

Fijn dat je je aanmeldt voor deze open avond.
We bieden je een doorlopend programma aan, je hebt dus alle tijd om je vragen te stellen aan studenten en docenten.


Deze open avond vindt plaats in De (witte) Villa van Fontys Academy of the Arts, ingang Bisschop Zwijsenstraat 5 (let op: dus niet nummer 11), Tilburg

Sfeerafbeelding Fontys

Tijdens de open avond schenken we gratis koffie en thee; dit doen we het liefst in jouw eigen mok die je van thuis meeneemt.


Proefcollege Master Kunsteducatie | Tilburg
22 mrt 2024 13:30 - 17:00
Programma
nog 3 plaatsen

Wil je komend studiejaar starten aan de opleiding Master Kunsteducatie en ben je benieuwd of de opleiding bij jou past? Volg het lesprogramma samen met onze studenten en ervaar de dynamiek en het interdisciplinaire karakter van de studie.

De ontvangst is om 13.30 uur op onze locatie Fontys Academy of the Arts in Tilburg, Ingang 2 (Bissschop Zwijsenstraat 11, Tilburg).

Je kijkt en beleeft mee wat de studenten onderzoeken, leren en tonen in de ontwikkeling van de eigen kunsteducatieve visie. Je ziet artistiek educatieve performances van de studenten, maakt actief deel uit van de leergemeenschap en ervaart het lesprogramma van MKE.

Deze middag sluit je om 17.00 uur af met een gesprek met een van de kerndocenten MKE.

NB
De Intake dagen voor aanmelding studiejaar 2024 – 2025 zijn gepland op 20/01/2024, 06/04/2024, 25/05/2024, 05/07/2024

Proefcollege Master Kunsteducatie | Tilburg
26 apr 2024 13:30 - 17:00
Programma
nog 5 plaatsen

Wil je komend studiejaar starten aan de opleiding Master Kunsteducatie en ben je benieuwd of de opleiding bij jou past? Volg het lesprogramma samen met onze studenten en ervaar de dynamiek en het interdisciplinaire karakter van de studie.

De ontvangst is om 13.30 uur op onze locatie Fontys Academy of the Arts in Tilburg, Ingang 2 (Bissschop Zwijsenstraat 11, Tilburg).

Je kijkt en beleeft mee wat de studenten onderzoeken, leren en tonen in de ontwikkeling van de eigen kunsteducatieve visie. Je ziet artistiek educatieve performances van de studenten, maakt actief deel uit van de leergemeenschap en ervaart het lesprogramma van MKE.

Deze middag sluit je om 17.00 uur af met een gesprek met een van de kerndocenten MKE.

NB
De Intake dagen voor aanmelding studiejaar 2024 – 2025 zijn gepland op 20/01/2024, 06/04/2024, 25/05/2024, 05/07/2024

Proefcollege Master Kunsteducatie | Tilburg
12 jan 2024 13:30 - 17:00
Programma
Volgeboekt

Wil je komend studiejaar starten aan de opleiding Master Kunsteducatie en ben je benieuwd of de opleiding bij jou past? Volg het lesprogramma samen met onze studenten en ervaar de dynamiek en het interdisciplinaire karakter van de studie.

De ontvangst is om 13.30 uur op onze locatie Fontys Academy of the Arts in Tilburg, Ingang 2 (Bissschop Zwijsenstraat 11, Tilburg).

Je kijkt en beleeft mee wat de studenten onderzoeken, leren en tonen in de ontwikkeling van de eigen kunsteducatieve visie. Je ziet artistiek educatieve performances van de studenten, maakt actief deel uit van de leergemeenschap en ervaart het lesprogramma van MKE.

Deze middag sluit je om 17.00 uur af met een gesprek met een van de kerndocenten MKE.

NB
De Intake dagen voor aanmelding studiejaar 2024 – 2025 zijn gepland op 20/01/2024, 06/04/2024, 25/05/2024, 05/07/2024

Intake Master Kunsteducatie | Tilburg
20 jan 2024 10:00 - 16:00
Programma

Intakegesprek
Om toegelaten te worden tot de master Kunsteducatie voer je een intakegesprek. Je moet op 1 september van het startend jaar in het bezit zijn van een bachelordiploma of via een door ons georganiseerd assessment hebben aangetoond dat je over deze competenties beschikt door eerdere opleidingen en/of ervaring.


Om ervoor te zorgen dat de opleiding echt iets voor jou is, en om te checken of jij de nodige kwaliteit in huis hebt, willen we graag dat je een beeld van jezelf geeft waar je staat, wat je deed, wat je weet en wat je wilt op het vlak van kunsteducatie. Dit bespreken we in het Intakegesprek:

 1. Wie ben je en waarom wil je aan de master kunsteducatie van Fontys Academy of the Arts studeren? Hiervoor maak je een (1) kunsteducatief portfolio, een (2) competentiescan en een (3) beknopte motivatiebrief die je als vooropdracht/voorbereiding instuurt.
 2. Wat en hoe wil je graag leren? Hiervoor volg je een intakedag waarin je met onze werkwijze kennis maakt, met elkaar in gesprek raakt, een masterclass volgt en een (4) korte presentatie geeft.
 3. Wat kun en weet je al/nog niet? Tijdens de intakedag leg je ook een (5) intake-interview af. Je gaat me een van onze docenten en een externe expert uit het werkveld in gesprek over wat je kunt, weet, wat je wil leren en hoe je denkt dat de master hier een antwoord op kan bieden.
 4. Is de opleiding iets voor jou? Na de intakedag (6) reflecteer je over wat je hebt meegemaakt en deel je dit met ons. Ben je nog steeds gemotiveerd of gemotiveerder dan ooit?
 5. Kun je starten? Je krijgt van ons een week na je intakedag het verdict: toelaatbaar of niet. Ben je toelaatbaar? Dan kun je je inschrijven.

Procedure intakegesprek

Wil je je kandidaat stellen voor de opleiding? Dat gaat heel gemakkelijk.

 1. Stuur een mail naar fhkmke@fontys.nl met als onderwerp ‘Intakegesprek MKE’.
 2. Zet in je mail dat je je kandidaat wil stellen voor het intakegesprek van de master kunsteducatie, start 1 september 2024. Een eenvoudig berichtje volstaat. Je hoeft nog niets te uploaden of te verduidelijken.
 3. Je krijgt van ons een uitgebreide mail met hierin:
  a. de uitnodiging voor en de datum van je intakezaterdag. Kun je niet? Geen nood, contacteer ons en we maken een nieuwe afspraak.
  b. je opdracht die je voorbereidt voor deze dag.
  c. het hoe, wat, waarom en wanneer van de intake.

Data intakedagen (exacte tijd: nader te bepalen)

zaterdag 20 januari 2024
zaterdag 6 april

zaterdag 25 mei 2024
vrijdag 5 juli 2024


Intake Master Kunsteducatie | Tilburg
06 apr 2024 10:00 - 16:00
Programma

Intakegesprek
Om toegelaten te worden tot de master Kunsteducatie voer je een intakegesprek. Je moet op 1 september van het startend jaar in het bezit zijn van een bachelordiploma of via een door ons georganiseerd assessment hebben aangetoond dat je over deze competenties beschikt door eerdere opleidingen en/of ervaring.


Om ervoor te zorgen dat de opleiding echt iets voor jou is, en om te checken of jij de nodige kwaliteit in huis hebt, willen we graag dat je een beeld van jezelf geeft waar je staat, wat je deed, wat je weet en wat je wilt op het vlak van kunsteducatie. Dit bespreken we in het Intakegesprek:

 1. Wie ben je en waarom wil je aan de master kunsteducatie van Fontys Academy of the Arts studeren? Hiervoor maak je een (1) kunsteducatief portfolio, een (2) competentiescan en een (3) beknopte motivatiebrief die je als vooropdracht/voorbereiding instuurt.
 2. Wat en hoe wil je graag leren? Hiervoor volg je een intakedag waarin je met onze werkwijze kennis maakt, met elkaar in gesprek raakt, een masterclass volgt en een (4) korte presentatie geeft.
 3. Wat kun en weet je al/nog niet? Tijdens de intakedag leg je ook een (5) intake-interview af. Je gaat me een van onze docenten en een externe expert uit het werkveld in gesprek over wat je kunt, weet, wat je wil leren en hoe je denkt dat de master hier een antwoord op kan bieden.
 4. Is de opleiding iets voor jou? Na de intakedag (6) reflecteer je over wat je hebt meegemaakt en deel je dit met ons. Ben je nog steeds gemotiveerd of gemotiveerder dan ooit?
 5. Kun je starten? Je krijgt van ons een week na je intakedag het verdict: toelaatbaar of niet. Ben je toelaatbaar? Dan kun je je inschrijven.

Procedure intakegesprek

Wil je je kandidaat stellen voor de opleiding? Dat gaat heel gemakkelijk.

 1. Stuur een mail naar fhkmke@fontys.nl met als onderwerp ‘Intakegesprek MKE’.
 2. Zet in je mail dat je je kandidaat wil stellen voor het intakegesprek van de master kunsteducatie, start 1 september 2024. Een eenvoudig berichtje volstaat. Je hoeft nog niets te uploaden of te verduidelijken.
 3. Je krijgt van ons een uitgebreide mail met hierin:
  a. de uitnodiging voor en de datum van je intakezaterdag. Kun je niet? Geen nood, contacteer ons en we maken een nieuwe afspraak.
  b. je opdracht die je voorbereidt voor deze dag.
  c. het hoe, wat, waarom en wanneer van de intake.

Data intakedagen (exacte tijd: nader te bepalen)

zaterdag 20 januari 2024
zaterdag 6 april

zaterdag 25 mei 2024
vrijdag 5 juli 2024


Intake Master Kunsteducatie | Tilburg
24 mei 2024 10:00 - 16:00
Programma

Intakegesprek
Om toegelaten te worden tot de master Kunsteducatie voer je een intakegesprek. Je moet op 1 september van het startend jaar in het bezit zijn van een bachelordiploma of via een door ons georganiseerd assessment hebben aangetoond dat je over deze competenties beschikt door eerdere opleidingen en/of ervaring.


Om ervoor te zorgen dat de opleiding echt iets voor jou is, en om te checken of jij de nodige kwaliteit in huis hebt, willen we graag dat je een beeld van jezelf geeft waar je staat, wat je deed, wat je weet en wat je wilt op het vlak van kunsteducatie. Dit bespreken we in het Intakegesprek:

 1. Wie ben je en waarom wil je aan de master kunsteducatie van Fontys Academy of the Arts studeren? Hiervoor maak je een (1) kunsteducatief portfolio, een (2) competentiescan en een (3) beknopte motivatiebrief die je als vooropdracht/voorbereiding instuurt.
 2. Wat en hoe wil je graag leren? Hiervoor volg je een intakedag waarin je met onze werkwijze kennis maakt, met elkaar in gesprek raakt, een masterclass volgt en een (4) korte presentatie geeft.
 3. Wat kun en weet je al/nog niet? Tijdens de intakedag leg je ook een (5) intake-interview af. Je gaat me een van onze docenten en een externe expert uit het werkveld in gesprek over wat je kunt, weet, wat je wil leren en hoe je denkt dat de master hier een antwoord op kan bieden.
 4. Is de opleiding iets voor jou? Na de intakedag (6) reflecteer je over wat je hebt meegemaakt en deel je dit met ons. Ben je nog steeds gemotiveerd of gemotiveerder dan ooit?
 5. Kun je starten? Je krijgt van ons een week na je intakedag het verdict: toelaatbaar of niet. Ben je toelaatbaar? Dan kun je je inschrijven.

Procedure intakegesprek

Wil je je kandidaat stellen voor de opleiding? Dat gaat heel gemakkelijk.

 1. Stuur een mail naar fhkmke@fontys.nl met als onderwerp ‘Intakegesprek MKE’.
 2. Zet in je mail dat je je kandidaat wil stellen voor het intakegesprek van de master kunsteducatie, start 1 september 2024. Een eenvoudig berichtje volstaat. Je hoeft nog niets te uploaden of te verduidelijken.
 3. Je krijgt van ons een uitgebreide mail met hierin:
  a. de uitnodiging voor en de datum van je intakezaterdag. Kun je niet? Geen nood, contacteer ons en we maken een nieuwe afspraak.
  b. je opdracht die je voorbereidt voor deze dag.
  c. het hoe, wat, waarom en wanneer van de intake.

Data intakedagen (exacte tijd: nader te bepalen)

zaterdag 20 januari 2024
zaterdag 6 april

zaterdag 25 mei 2024
vrijdag 5 juli 2024


Intake Master Kunsteducatie | Tilburg
05 jul 2024 10:00 - 16:00
Programma

Intakegesprek
Om toegelaten te worden tot de master Kunsteducatie voer je een intakegesprek. Je moet op 1 september van het startend jaar in het bezit zijn van een bachelordiploma of via een door ons georganiseerd assessment hebben aangetoond dat je over deze competenties beschikt door eerdere opleidingen en/of ervaring.


Om ervoor te zorgen dat de opleiding echt iets voor jou is, en om te checken of jij de nodige kwaliteit in huis hebt, willen we graag dat je een beeld van jezelf geeft waar je staat, wat je deed, wat je weet en wat je wilt op het vlak van kunsteducatie. Dit bespreken we in het Intakegesprek:

 1. Wie ben je en waarom wil je aan de master kunsteducatie van Fontys Academy of the Arts studeren? Hiervoor maak je een (1) kunsteducatief portfolio, een (2) competentiescan en een (3) beknopte motivatiebrief die je als vooropdracht/voorbereiding instuurt.
 2. Wat en hoe wil je graag leren? Hiervoor volg je een intakedag waarin je met onze werkwijze kennis maakt, met elkaar in gesprek raakt, een masterclass volgt en een (4) korte presentatie geeft.
 3. Wat kun en weet je al/nog niet? Tijdens de intakedag leg je ook een (5) intake-interview af. Je gaat me een van onze docenten en een externe expert uit het werkveld in gesprek over wat je kunt, weet, wat je wil leren en hoe je denkt dat de master hier een antwoord op kan bieden.
 4. Is de opleiding iets voor jou? Na de intakedag (6) reflecteer je over wat je hebt meegemaakt en deel je dit met ons. Ben je nog steeds gemotiveerd of gemotiveerder dan ooit?
 5. Kun je starten? Je krijgt van ons een week na je intakedag het verdict: toelaatbaar of niet. Ben je toelaatbaar? Dan kun je je inschrijven.

Procedure intakegesprek

Wil je je kandidaat stellen voor de opleiding? Dat gaat heel gemakkelijk.

 1. Stuur een mail naar fhkmke@fontys.nl met als onderwerp ‘Intakegesprek MKE’.
 2. Zet in je mail dat je je kandidaat wil stellen voor het intakegesprek van de master kunsteducatie, start 1 september 2024. Een eenvoudig berichtje volstaat. Je hoeft nog niets te uploaden of te verduidelijken.
 3. Je krijgt van ons een uitgebreide mail met hierin:
  a. de uitnodiging voor en de datum van je intakezaterdag. Kun je niet? Geen nood, contacteer ons en we maken een nieuwe afspraak.
  b. je opdracht die je voorbereidt voor deze dag.
  c. het hoe, wat, waarom en wanneer van de intake.

Data intakedagen (exacte tijd: nader te bepalen)

zaterdag 20 januari 2024
zaterdag 6 april

zaterdag 25 mei 2024
vrijdag 5 juli 2024


Online voorlichting
4, 5, 6 juni, 2024
Programma

Docenten en studenten vertellen je alle ins en outs over de opleiding. Er is volop gelegenheid voor het stellen van vragen. We gaan graag met jou in gesprek.

Meer weten over de opleiding Master Kunsteducatie

Wil je graag een gesprek met iemand van de Master Kunsteducatie (deeltijd)? Dat kan. Stuur een mail naar Jan Staes (studieleider) of bel met de deeltijd Master Kunsteducatie. Zij nemen dan contact met je op.

Wil je weten hoeveel collegegeld je dient te betalen voor deze opleiding? Raadpleeg dan de collegegeldmeter. Hier staat ook meer informatie over betaling collegegeld door je werkgever of een ander.

Lees meer over subsidieregelingen:

 • Leven Lang Leren Krediet
 • Beurzen voor leraren
 • Subsidieregeling tweede lerarenopleiding

Aanmelden

Aanmelden doe je voor 1 mei bij studielink.
Voor deze opleiding gebruik je:

Instituut Fontys Hogescholen
Locatie Tilburg
Opleiding M Kunsteducatie

Voor alle opleidingen van Fontys Hogeschool voor de Kunsten geldt dat je eerst toelating moet doen. Je aanmelding bestaat daarom uit twee stappen.

Je maakt eerst (éénmalig) een account aan bij Studielink.
Heb je een Nederlands woonadres? Dan heb je hiervoor je DigiD nodig (aanvraag nieuwe DigiD kan 5 werkdagen duren). Heb je (nog) geen Nederlands woonadres, dan kun je zelf een Studielink account aanmaken. Zodra je bent ingelogd controleer je je persoons- en vooropleidingsgegevens of vul je deze in. 
Let op! Zorg voor een actief e-mailadres. Bevestig altijd je gegevens.

Je volgende actie is het indienen van een verzoek tot inschrijving.
Kies voor ‘nieuwe inschrijving toevoegen’ en volg de stappen. Kies als startdatum: 1 september 2024.

2. Meld je aan voor de toelating

Twee werkdagen nadat je in Studielink een verzoek tot inschrijving hebt toegevoegd, krijg je een e-mail van faa-sa@fontys.nl met hierin een link naar je persoonlijke dossier voor de toelating

Let op! Dit is een andere e-mail dan die je na 1 dag van no-reply@fontys.nl ontvangt (met daarin je PCN nummer en wachtwoord om in te kunnen loggen op de Fontysportal). Bewaar deze e-mail ook goed!

Geen e-mail(s) ontvangen? Controleer dan je ongewenste e-mail (spam ) en voeg ons als veilige afzender toe aan je adresboek. Zodra je het aanmeldformulier hebt ingevuld en bevestigd, krijg je een ontvangstbevestiging.