Sprint naar content

Leraar Pedagogiek (deeltijd)

 • 4 jaar
 • Nederlands
 • Hbo-bachelor
 • Deeltijd
Start september | Tilburg, Sittard

Kom kennismaken

 • Open dagen
 • Ga (online) proefstuderen
 • En meer...

Wil jij jongeren iets leren? En vind je het opgroeien en ontwikkelen van kinderen en jongeren interessant? Dan is de deeltijdopleiding Leraar Pedagogiek iets voor jou! Je verdiept je onder meer in pedagogiek, psychologie en didactiek.

Over de opleiding

Als deeltijdstudent Leraar Pedagogiek leer je om de ontwikkeling van jongeren te stimuleren en eventuele problemen te voorkomen of op te lossen. Daarnaast leer je hoe je lesstof overdraagt aan leerlingen in het mbo. Jouw interesses en leerwensen vormen het uitgangspunt in de opleiding. Elk jaar volg je 2 modules. Je leert in, van en met de praktijk. Daarom heb je vanaf de start een werkplek in het pedagogisch/didactisch werkveld nodig.

Waarom de opleiding Leraar Pedagogiek?

 • Jouw werkplek en interesses vormen het uitgangspunt van de opleiding
 • Je leert met en van andere professionals en studenten
 • Je volgt onderwijs in een kleinschalige setting
 • Prettige, open en toegankelijke sfeer

Bekijk hier ook ons andere aanbod.

 

Wat ga je leren?

Je leert naast pedagogiek veel over didactiek: Hoe geef je les? En hoe houd je de student gemotiveerd om te werken aan zijn ontwikkeling? Met docenten, medestudenten en professionals én op je werkplek werk je aan pedagogische en didactische kwesties zoals loopbaanleren en burgerschap.

 • In de propedeuse ontwikkel je basiskennis, houding en vaardigheden
 • Vanaf het tweede leerjaar kies je zelf de modules die van belang zijn voor jouw ontwikkeling
 • Je krijgt vaardigheidstrainingen zoals gespreksvoering, progressiegericht coachen en methodisch handelen
 • Je leert reflecteren: kennis van jezelf als persoon en professional
 

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Tom Schillings, student Leraar Pedagogiek

"Ik denk dat je veel verder reikt dan kennisoverdracht, ik denk dat je bezig bent met persoonsvorming"
 

Hoe ziet je week eruit?

In het eerste jaar kom je 1 keer in de 2 weken naar de opleiding. Zowel in Tilburg als Sittard zal dit op dinsdag (middag en avond) zijn. De laatste drie jaar van de opleiding kom je 1 keer in de 3 weken naar Fontys op donderdag (middag en avond).

Per week besteed je tenminste 8 uur aan werkplekleren (praktijkopdrachten, projecten) en per module gemiddeld ongeveer 10 uur aan zelfstudie. Online bieden we lesmateriaal aan in de vorm van weblectures, artikelen, kennisclips, TEDtalks, etc.

 
 

Toelatingseisen

Cultuur & Maatschappij

Direct instroombaar

Economie & Maatschappij

Direct instroombaar

Natuur & Gezondheid

Direct instroombaar

Natuur & Techniek

Direct instroombaar

Cultuur & Maatschappij

Direct instroombaar

Economie & Maatschappij

Direct instroombaar

Natuur & Gezondheid

Direct instroombaar

Natuur & Techniek

Direct instroombaar

Mbo

Met een mbo-diploma (niveau 4) word je toegelaten tot deze hbo-opleiding.

Met een associate degree diploma (niveau 5) word je toegelaten tot deze bacheloropleiding.

Met een afgeronde associate degree Pedagogisch Educatief Professional (PEP) kun je zelfs instromen in jaar 2 van deze bacheloropleiding Leraar Pedagogiek. Je hoeft in dat geval nog maar 150 studiepunten van deze bachelor te halen om ook je bachelordiploma te bemachtigen.

Doorstroom naar de opleiding Leraar pedagogiek is mogelijk na het volgen van de keuzerichting Pedagogisch Specialist gedurende het tweede leerjaar van de Ad PEP-opleiding. Er zijn daarnaast geen andere voorwaarden voor doorstroom naar deze opleidingen.

Eén vak niet in jouw pakket? 
Heb je een havo- of vwo-diploma maar mis je een vak om aan de vooropleidingseisen te voldoen? Dan heb je bij Fontys de kans om alsnog te worden toegelaten bij de opleiding van jouw keuze door het behalen van een toelatingstoets.

Niet de juiste vooropleiding?  
Wil je starten met een Fontys-opleiding, maar heb je geen havo-, vwo- of mbo niveau 4-diploma en ben je 21 jaar of ouder? Dan kun je toelating aanvragen middels het toelatingsonderzoek 21+.   

Buitenlands diploma
Ben je in het bezit van een buitenlands diploma? Dan geldt als voorwaarde dat dit aan de Nederlandse normen voldoet. Daarnaast moet je over voldoende kennis van de Nederlandse taal beschikken. Neem contact met ons op om je diploma te laten waarderen. Contactgegevens vind je onderaan deze pagina.

Werkplekeis bachelor
Je bent tenminste 8 uur per week werkzaam in het pedagogisch/didactisch werkveld. Dit mag zowel vrijwilligerswerk als een betaalde baan zijn. Overigens hoeft dit niet perse een hbo-functie te zijn (minimaal mbo niveau 4).

Contract tussen Fontys, student en werkplek
We vinden het belangrijk dat we goed contact hebben met jouw werkplek. Daarom stellen we een contract op. Van belang is dat de werkplek eerst door ons wordt goedgekeurd (werkplekscan). Het contract maak je bij start van je opleiding in orde. Zo weten zowel Fontys, de begeleider van de werkplek als jij als student wat er van je verwacht wordt.

Verkorte trajecten Leraar Pedagogiek
Voor studenten met een diploma Leraar Basisonderwijs (Pabo), Social Work (profiel welzijn en samenleving, zorg),Toegepaste Psychologie, CMV of MWD is een 2-jarig traject van 4 modules mogelijk. Studenten met een diploma Pedagogiek, Social Work (profiel Jeugd), SPH, Inrichtingswerk of Pedagogische Wetenschappen kunnen een traject volgen van 1,5 tot 2 jaar. Kijk voor meer informatie rondom verkorte trajecten Leraar Pedagogiek op Verkorte bachelor Leraar Pedagogiek.

Placeholder for Fontys video
'Eindelijk had ik het gevoel dat ik op de juiste plek zat en kon ik mezelf zijn'
Alumnus Imke Zengers over de kopopleiding Leraar Pedagogiek

 

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Oud-student Pinar Yalan

"Je leert niet om leraar te zijn, maar om de leraar uit jezelf te halen"

 

Opbouw

De deeltijdopleiding Pedagogiek is opgebouwd uit modules. Je volgt in totaal acht modules. Je start met twee modules in de propedeuse. Na het behalen van de propedeuse volg je ieder studiejaar twee modules in de post propedeuse. De modules kun je zowel in Tilburg als in Sittard volgen.

Je volgt veel modules die gelijk zijn aan de opleiding Pedagogiek omdat we het belangrijk vinden dat je een goede pedagogische basis hebt.

We leiden je breed op. In het eerste jaar van de opleiding leer je basiskennis, houding en vaardigheden. Je volgt 2 modules:

Professioneel pedagogisch handelen

Je brengt je pedagogisch handelen met een kind/jongere in kaart en onderzoekt de kwaliteit van deze pedagogische relatie. Je verantwoordt je pedagogische handelen.

Pedagogische ondersteuning

Binnen jouw werkplek verdiep je je in vragen en behoeften van ouders/ opvoeders op het gebied van opvoeding. Vervolgens ga je specifieker/ dieper in op de individuele ondersteuning die een kind/ jongere nodig heeft.

In het derde jaar van de opleiding volg je de twee lerarenmodules. Deze modules zijn verplicht.

Lerarenmodule Meesterschap

In deze module leer je didactische vaardigheden, oftewel de kunst van het lesgeven. Denk hierbij aan een lesvoorbereiding maken, verschillende werkvormen, toetsing en groepsdynamica. Ook is er aandacht voor jouw ontwikkeling als docent pedagogiek: wat voor leraar wil jij zijn en hoe kun je daar komen?

Lerarenmodule Pedagogisch Professional

In deze module leer je wat het leraarschap buiten het klaslokaal inhoudt. Je leert hoe je loopbaangesprekken kunt voeren met studenten en hun kunt begeleiden in het ontwikkelen van een beroepsidentiteit. Daarnaast leer je wat er speelt er in de onderwijsorganisatie en hoe kun jij daar een innovatieve bijdrage aan kunt leveren.

Jeugdhulp

Je onderzoekt een complexe pedagogische vraag samen met de betrokkenen, met als doel het creëren van een positieve opvoedsituatie. Op grond daarvan wordt een plan van aanpak gemaakt. Voor deze module is een specifieke werkplek nodig.

Preventie

Je gaat aan de slag met het ontwikkelen van een preventieprogramma. Je voert dit uit, stelt bij en evalueert. Dit preventieprogramma dient van toegevoegde waarde te zijn voor je werk- en/of praktijkplek. Competenties die aan bod zullen komen zijn o.a. oriënteren op opvoedingssituaties, signaleren en analyseren van opvoedingsvragen, vormgeven aan een pedagogisch klimaat, informeren en verzorgen van voorlichting/scholing.

Mind the gap: talent, proces, traject

Je onderzoekt als ‘projectleider’ in samenwerking met relevante betrokkenen een pedagogisch/beleidsmatig vraagstuk (van project tot nazorg) en voert dit uit. Je werkt multidisciplinair vanuit organisatorisch perspectief en gericht op (eigen) talentontwikkeling.

Visies, waarden en idealen

Je ontwikkelt op basis van bestaande markante pedagogische visies en theorieën je eigen pedagogische visie. Je bent in staat bij te dragen aan pedagogische visieontwikkeling in een team en op basis van visie (verbeter)voorstellen te doen voor pedagogisch beleid.

Pedagogisch handelen en diversiteit

Je richt je op de bevordering van sociale inclusie van kinderen en jongeren. We nodigen je uit om onderzoek te doen naar jezelf, de ander(en), jullie relatie en naar de context waarbinnen jullie samenleven. Aan de hand van je ervaringen, reflectie, theoretische concepten en visievorming kom jij tot pedagogisch handelen, waardoor alle kinderen met wie jij werkt steeds meer de ruimte voelen te laten zien wie (hoe) zij willen zijn. Bekijk dit filmpje voor een indruk van deze module.

De speelse professional

Spel is de taal van kinderen en daarnaast essentieel voor het welzijn van de mens. Spel beter begrijpen en kunnen inzetten is een ontzettend waardevolle aanvulling voor iedereen die met kinderen werkt. Als student ga je op organisatorisch, pedagogisch en persoonlijk vlak aan de slag met spel en speelse vormen. Bekijk dit filmpje voor een indruk van deze module.

Orthopedagogisch handelen

Je komt in aanraking met een variatie aan stoornissen. Daarbij maak je een kritische vertaalslag naar de handelingsgerichte praktijk, afgestemd op de complex pedagogische vraag van het kind/de jongere en de ondersteuningsbehoefte van de ouders/opvoeders. Voor deze module is een specifieke werkplek nodig en moet de module Jeugdhulp zijn behaald. Bekijk dit filmpje voor een indruk van deze module.

Jeugd anno nu

Je gaat in samenwerking met jongeren onderzoek doen naar een voor hen relevante pedagogische beleidskwestie, zoals prestatiedruk onder jeugdigen, risicovol gedrag, jeugd en vrije tijd, de pedagogische civil society. Bekijk dit filmpje voor een indruk van deze module.

Ter afsluiting van de opleiding volg je de module De onderzoekende professional. Deze module is verplicht.

De onderzoekende professional

Voor het afstuderen heb je een werkplek nodig op hbo-niveau binnen een mbo (ROC).

Je voert zelfstandig een praktijkgericht onderzoek uit binnen het (v)mbo-werkveld. Dit resulteert in een beroepsproduct (innovatie) dat relevant is voor de beroepspraktijk. In de verantwoording van het beroepsproduct komen wetenschappelijke theorie en de uitvoering van een praktijkonderzoek samen. De regie van het onderzoek ligt bij jou als student, maar je werkt daarbij samen met medestudenten en andere betrokkenen.

 
 

Werk/ Werkplekleren

Bij de start van je deeltijdopleiding Leraar Pedagogiek ben je tenminste 8 uur per week werkzaam in het pedagogisch/didactisch werkveld. Dit mag zowel vrijwilligerswerk als een betaalde baan zijn. Er wordt vanuit gegaan dat studenten tijdens hun studie andere taken gaan vervullen op een ander niveau. Voor de postpropedeuse modules wordt uitgegaan van het eindniveau.

Na de opleiding

De opleiding Leraar Pedagogiek bereidt voor op het docentschap voor de (ped)agogische beroepsopleidingen in het mbo. Ook buiten het onderwijs zijn er mogelijkheden, zoals het verzorgen van trainingen, het begeleiden van opleidingstrajecten of het ontwikkelen van lesmateriaal. Je kunt aan de slag in functies waarin je werkt aan:

 • docent Pedagogiek of Sociale Vaardigheden of Ontwikkelingspsychologie in het mbo
 • docent Loopbaan Leren en Burgerschap bij alle (v)mbo opleidingen
 • beroepspraktijkvorming (stages)
 • onderwijsontwikkeling
 • het begeleiden van collega's

Doorstuderen

Er zijn diverse mogelijkheden voor een vervolgstudie. Denk bijvoorbeeld aan de hbo-master EN (Educational Needs) of een specialisatie Pedagogiek & Onderwijskunde aan de universiteit.

 
Placeholder for Fontys video
Ondanks mijn ervaring in het onderwijs, leer ik elke keer iets nieuws"
Natasja Wisse

 

Agenda

Er zijn op dit moment geen activiteiten gepland voor deze opleiding. Wil je toch graag langskomen of heb je een vraag? Neem dan contact met ons op.


Meer weten over de opleiding Leraar Pedagogiek

Wil je graag een gesprek met iemand van de deeltijdopleiding Leraar Pedaogiek in Sittard of Tilburg? Dat kan! Je kunt een e-mail sturen naar opleidingscoördinator Monique Eradus-Cremers: m.cremers@fontys.nl. Zij neemt dan contact met je op.


Denk je na over een deeltijdopleiding Pedagogiek maar weet je nog niet of het past in jouw persoonlijke situatie? Twijfel je of je huidige baan een goede leerwerkplek is? Wil je meer weten hoe je een deeltijdopleiding combineert met je baan? Of heb je een andere vraag?Maak dan een afspraak met een van onze docenten. In het gesprek bespreek je jouw persoonlijke situatie. Zij kunnen met je meedenken en antwoord geven op jouw vragen. Het gesprek vindt telefonisch plaats en is uiteraard geheel vrijblijvend en gratis.

Wil je weten hoeveel collegegeld je dient te betalen voor deze opleiding? Raadpleeg dan de collegegeldmeter. Hier staat ook meer informatie over betaling collegegeld door je werkgever of een ander.

Lees meer over subsidieregelingen:

- Leven Lang Leren Krediet

- Beurzen voor leraren

- Subsidieregeling tweede lerarenopleiding

  Stap 1: Je meldt je - uiterlijk 31 augustus - aan via Studielink.
  Raadpleeg regelmatig je berichten in je Studielink - dashboard.

  Als je je hebt aangemeld, betekent dit nog niet dat je al bent ingeschreven. Je bent pas ingeschreven zodra je aan alle inschrijfvoorwaarden hebt voldaan.

  Stap 2: Je mag de Studiekeuzecheck doen.
  De Studiekeuzecheck voor bachelors en associate degrees in deeltijd en masters voltijd en deeltijd is niet verplicht. Wil je dit wel, dan kun je dat aangeven in Studielink.

  De Studiekeuzecheck zorgt ervoor dat we je vanaf het begin begeleiding op maat kunnen bieden. Dat vergroot je kans op studiesucces. De studiekeuzecheck bestaat in ieder geval uit een digitale vragenlijst en een check-in gesprek met je opleiding. Tijdens het gesprek wordt het studiekeuzeadvies opgesteld en besproken. Uitgebreide informatie vind je op de Studiekeuzecheck, jouw check-in bij Fontys

  Stap 3: je regelt de machtiging voor de betaling van je collegegeld. Een machtiging afgeven kan vanaf half mei in je Studielink-dashboard, je ontvangt hierover een e-mail.
  De eerste incasso vindt plaats op of rond 25 september.  

  Lees meer over je collegegeld.


  Veelgestelde vragen

  Je start de deeltijdopleiding met de twee propedeusemodules 'Pedagogische ondersteuning' en 'Professioneel pedagogisch handelen' waarin je basiskennis, houding en vaardigheden leert. Voor de opleiding Leraar Pedagogiek volg je in ieder geval de modules 'Meesterschap' en 'Pedagogisch Professional'. Daarnaast volg je diverse modules naar keuze. Je kunt hierbij kiezen uit 8 modules.

  Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

  Opleidingsvoorlichting

  bekijk het filmpje

  Whatsapp of mail ons!

  Wij vinden het leuk om met jou in contact te zijn. Stuur ons gewoon een appje, wij maken graag tijd om je vragen te beantwoorden.


  Bespreek jouw persoonlijke situatie

  Wil je jouw persoonlijke situatie met ons bespreken? Wij maken graag een (telefonische) afspraak om al jouw vragen te beantwoorden.

   

  Locaties en contact