Sprint naar content

Leraar Basisonderwijs (pabo) zij-instroom

 • 2 jaar
 • 01-09-2024
 • Tilburg

Kom kennismaken

 • Open dagen

Wil jij een carrièreswitch maken naar het basisonderwijs? Gebruik jouw kennis en ervaring uit je vorige baan en volg een verkort traject tot leraar basisonderwijs bij Fontys.

Over Leraar Basisonderwijs zij-instroom

Als ‘zij-instromer in het beroep’ volg je een zij-instroomtraject tot Leraar (speciaal) Basisonderwijs. Tegelijkertijd doe je ervaring op in een basisschool, waar je meteen les geeft. Met een praktijkgericht traject ben je aan het einde van deze periode een volwaardig leraar voor het basisonderwijs. Je volgt een verkort traject, dat ook nog eens betaald wordt door het bestuur van de school waar je werkt of gaat werken.

Het traject Leraar Basisonderwijs kun je ook in deeltijd volgen.

 

Voor wie?

Ben jij klaar om een carrièreswitch te maken en als leraar aan de slag te gaan in het basisonderwijs? Het zij-instroomtraject past bij jou wanneer je:

 • minimaal een afgeronde hbo-bachelor (240 credits) of wo-bachelor (180 credits) op zak hebt; tweejarige opleidingen op hbo-niveau staan niet gelijk aan een hbo-bachelor. Wij hanteren het volgende uitgangspunt: een hbo-bachelor diploma bestaat uit een aaneengesloten studieprogramma van 240 studiepunten.
 • voor het onderwijs relevante maatschappelijke ervaring en beroepservaring hebt opgedaan;
 • een school in het primair onderwijs op het oog hebt, die voornemens is jou, na het behalen van het geschiktheidsonderzoek, voor minimaal 0,4 fte als leraar in dienst te nemen;
 • een succesvol afgerond geschiktheidsonderzoek zij-instroom hebt behaald.

Wanneer je voldoende geschikt bent bevonden, ontvang je een geschiktheidsverklaring, waarmee je een aanstelling van twee jaar bij jouw school kunt krijgen. Binnen die twee jaar moet je je volledige bevoegdheid halen. Ter ondersteuning kun je bij Fontys Hogeschool Kind en Educatie (FHKE) per september of februari starten met scholings- en begeleidingsaanbod op maat.

In een geschiktheidsonderzoek wordt bepaald of je profiel past bij het zij-instroom traject. Zo wordt er gekeken naar:

 • of je in staat bent om, onder begeleiding van de school, per augustus/september of februari als leraar (speciaal) basisonderwijs te functioneren;
 • in hoeverre je al aan de vereiste leeruitkomsten voldoet en in welke leeruitkomsten je je tijdens de scholing (verder) moet bekwamen;
 • of en zo ja, hoe hiervoor een in twee jaar uitvoerbaar leerwerktraject op te stellen is.

We helpen je graag voorbereidingen te treffen in aanloop naar het geschiktheidsonderzoek. Weten waarvoor je bij ons terecht kunt?

Gedurende de periode ter voorbereiding op het geschiktheidsonderzoek is het voldoende als je bent aangesteld als stagiair. Het geschiktheidsonderzoek kent de volgende toetsmix:

 • de landelijke rekentoets Wiscat-pabo moet met een minimale score van 103 zijn behaald. De Wiscat toets is landelijk 5 jaar geldig. Heb je deze al behaald? Dan hoef je deze toets niet te maken. Behaalde je de norm bij Fontys, maar beschik je niet meer over het certificaat? Neem dan contact op met onze studentenadministratie (fhke@fontys.nl);
 • een assessmentdossier bestaande uit: je curriculum vitae (diploma’s, certificaten, relevante cursussen); een zelfbeoordeling op de vereiste leeruitkomsten; bewijsstukken in de vorm van beroepsproducten en bijbehorende feedback en referenties door experts;
 • een performance assessment op de eigen leerwerkplek, afgenomen door twee assessoren;
 • een criterium gericht interview. Beide assessoren gaan met je in gesprek over hun bevindingen voortkomend uit de beoordeling van jouw assessmentdossier en de observatie van je performance assessment.

Op basis van de uitkomsten van het geschiktheidsonderzoek kun je, bij een positief oordeel, aan het scholingsgedeelte beginnen. Je inschrijving als cursist bij Fontys Hogeschool Kind en Educatie (FHKE) wordt door de school in orde gemaakt.

Op basis van de uitkomsten van het geschiktheidsonderzoek stel je een persoonlijk ontwikkelingsplan samen, waarmee je de leeruitkomsten die vanuit het geschiktheidsonderzoek nog niet toegekend waren in beeld brengt.

 

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

 

Inhoud en opbouw

Alle schoolvakken (taal, rekenen, Engels, beeldend vormen, muziek, dans, drama, bewegingsonderwijs, aardrijkskunde, geschiedenis, natuur & techniek, levensbeschouwing en handschrift) worden aangeboden aangevuld met pedagogiek, psychologie en onderwijskunde.

Fontys Hogeschool Kind en Educatie biedt een uitdagende, flexibele leeromgeving:

 1. contacturen met een vaste tutor in een vaste tutorgroep, waarbij we proberen deze zoveel mogelijk plaats te laten vinden op onze leslocatie in je eigen regio;
 2. een online leeromgeving, met toegang tot passende bronnen en samenwerkingsmogelijkheden;
 3. contacturen met vakexperts (wekelijks van 18.00 tot 21.30 uur) op de cursuslocaties in 's-Hertogenbosch (dinsdagavond), Eindhoven (maandagavond) en Tilburg (donderdagavond). Bij onvoldoende aanmeldingen kan het zij-instroomtraject op een andere locatie plaatsvinden.
 4. feedback op afstand door vakexperts.
De samenstelling van jouw onderwijsgroep is erg divers. Iedere cursist neemt een andere opleidingsachtergrond en een diverse mix aan werkervaring met zich mee. Dit zorgt voor een grote diversiteit aan kennis en vaardigheden binnen de groep, wat de uitwisseling van ervaringen nog interessanter maakt.
Na afronding van het zij-instroom traject ontvang je een getuigschrift.
 
 Meerwaarde

Na het afronden van het zij-instroom traject kan je aan de slag als volwaardig leraar in het basisonderwijs.

 • Je combineert je studie en het werken als leerkracht in het basisonderwijs.
 • Door je eerder verworven competenties (kennis, houding en vaardigheden) aan te tonen, kun je in korte tijd bevoegd voor de klas staan.
 • Het zij-instroomtraject wordt gefinancierd door de basisschool waar je werkt.
  
 

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

 

Agenda

Er zijn op dit moment geen activiteiten gepland voor deze opleiding. Wil je toch graag langskomen of heb je een vraag? Neem dan contact met ons op.

Praktische info

Wil je graag een gesprek met iemand van de opleiding? Stuur een e-mail naar fontyspro-educatie@fontys.nl of bel naar 08850 70700.

 • Gespecificeerde kosten

Het bestuur van de school waar je werkt (of gaat werken) betaalt voor de opleiding. Zij kunnen hiervoor een subsidie aanvragen bij duo. De subsidie is bedoeld als tegemoetkoming in de kosten van het geschiktheidsonderzoek, scholing, begeleiding en studieverlof.

Specificatie van de kosten:
- Geschiktheidsonderzoek: 1.900 euro
- Scholing per kwartaal: 1.250 euro
- Bekwaamheidsonderzoek: 2000 euro

 • Startdata

1 februari 2024 (inschrijven voor 1 oktober 2023): Tilburg, Den Bosch, Eindhoven*

1 september 2024 (inschrijven voor 1 april 2024) : Tilburg, Den Bosch, Eindhoven*

*Start op 3 locaties bij voldoende aanmeldingen. Indien er onvoldoende aanmeldingen zijn, starten we enkel op de locatie(s) waar de meeste aanmeldingen zijn binnengekomen.

  Contact met Hanneke van Doornik

  Docent en onderwijscoördinator Zij-instroom

  stuur een mail

  Geschiktheidsonderzoek

  Inhoud & opbouw

  Voorbereiding & inschrijving

  Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

  Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

  Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

  Benieuwd naar de ervaringen van studenten? Lees dan hieronder het interview met student Richard en oud-student Judith.

  Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

   
   

  Veelgestelde vragen

  We spreken over relevante eerdere werkervaring of relevante maatschappelijke ervaring. Bij het behalen van het geschiktheidsonderzoek ontvang je een tijdelijke bevoegdheid van 2 jaar. Dat betekent dat je direct de verantwoordelijkheid krijgt over het leren en ontwikkelen van een groep kinderen. Om deze geschiktheid aan te kunnen tonen dien je over een aantal kwaliteiten en vaardigheden te bezitten op basis waarvan je je geschiktheid aantoont. Dit kan eerdere werkervaring zijn die relevant is voor het beroep leerkracht basisonderwijs, zoals bijvoorbeeld docent VO/bewegingsonderwijs/muziek, (ortho)pedagoog, therapeut, jeugdzorg, hulpverlening etc. Je kunt ook ervaringen hebben opgedaan buiten een werkcontext die relevant zijn voor het beroep van leerkracht basisonderwijs, bijvoorbeeld als coach bij een sportvereniging of iets dergelijks.
  De meeste basisscholen vallen onder een schoolbestuur. Het schoolbestuur is het orgaan dat de eindverantwoordelijkheid draagt voor beslissingen die te maken hebben met de scholen binnen het schoolbestuur en het onderwijs dat gegeven wordt. Dit betreft o.a. financieel beleid, personeelsbeleid en onderwijsinhoudelijk beleid. Je kunt bij alle schoolbesturen terecht die vacatures hebben voor zij-instromers.

  Het bestuur van de school waar je werkt (of gaat werken) betaalt voor het zij-instroomtraject. Zij kunnen hiervoor een subsidie aanvragen bij duo. De subsidie is bedoeld als tegemoetkoming in de kosten van het geschiktheidsonderzoek, scholing, begeleiding en studieverlof.

  Specificatie van de kosten:

  zij vergoeden alle kosten inclusief de kosten voor het geschiktheidsonderzoek.

  Specificatie van de kosten:
  - Geschiktheidsonderzoek: 1.900 euro
  - Scholing per kwartaal: 1.125 euro
  - Bekwaamheidsonderzoek: 2000 euro

  Deze kosten zijn onder voorbehoud van jaarlijkse indexering.

  Ja, de landelijke kennistoets is een verplicht onderdeel van het traject. Voor het basisonderwijs geldt dat je de landelijke toets ‘Rekenvaardigheid’, de landelijke kennistoetsen 'Taal en rekenen' in de hoofdfase van het zij-instroomtraject en de landelijke toets 'Engels' aflegt. Zie ook: www.10voordeleraar.nl

  Studiebelasting is lastig om te bepalen omdat het ook sterk afhankelijk is van je vooropleiding en eerdere werkervaring. Gemiddeld gaan we uit van ongeveer een dag per week tijd voor het zij-instroomtraject. Daarnaast heb je ook nog tijd nodig om de lessen voor de werkdagen voor te bereiden, dit valt buiten de dag voor zelfstudie.

  Je gaat één avond per week naar school. De rest van de week hangt af van je aanstellingsomvang. We vragen een minimale aanstelling van 0,4 fte.

  Ja. Je kunt geen portfolio samenstellen voor het geschiktheidsonderzoek zonder ervaring op te doen en bewijsmateriaal te verzamelen uit de praktijk. Daarnaast kunnen alleen werkgevers je inschrijven en zij zullen je ook in de praktijk bezig willen zien om te bepalen of ze je geschikt achten om zelfstandig voor de groep te staan.
  In de handleiding geschiktheidsonderzoek op onze website.
   
   

  Aanmelden

  De uiterste inschrijfdata voor de start van de opleiding zijn 1 april 2024 voor de start in september 2024 en

  1 oktober 2024 voor de start in februari 2025.

  Het bevoegd gezag van de school die voornemens is je in dienst te nemen, vraagt voor jou een geschiktheidsonderzoek aan bij Fontys Hogeschool Kind en Educatie (FHKE). Dat kan via onze studentenadministratie. Email: fhke@fontys.nl. De aanvrager ontvangt vervolgens een aanvraagformulier geschiktheidsonderzoek inclusief een checklist ‘aan te leveren bescheiden’ om je aanmelding als kandidaat verder in orde te maken.

  Wanneer je met het zij-instroomtraject wilt starten in:

  • september 2024, dan moet het geschiktheidsonderzoek uiterlijk 1 april 2024 zijn aangevraagd;

  Aanmelden kan uitsluitend per e-mail.

  • februari 2025, dan moet het geschiktheidsonderzoek uiterlijk 1 oktober 2024 zijn aangevraagd.

  Aanmelden kan uitsluitend per e-mail.

  Na aanmelding nemen wij contact met je op, om je aanmelding compleet te maken.

   

  Locaties en contact

  Eindhoven

  Gebouw R13, Rachelsmolen 1
  0885070700
  fontyspro-educatie@fontys.nl
  Contactpersoon: Hanneke van Doornik-Beemer

  ’s-Hertogenbosch

  Frans Franssenstraat 15
  0885070700
  fontyspro-educatie@fontys.nl
  Contactpersoon: Hanneke van Doornik-Beemer

  Tilburg

  Professor Goossenslaan 1
  0885070700
  fontyspro-educatie@fontys.nl
  Contactpersoon: Lieke IJzermans