Sprint naar content

Docent Theater (Deeltijd)

 • Nederlands
 • Hbo-bachelor
 • Deeltijd
Start september | Tilburg

Kom kennismaken

 • Open dagen

Wat als jij een wereld mocht maken? Jouw verhaal, jouw hart, gevoel en verstand verpakt in een verhaal met een begin, midden en eind. Je legt verbindingen en onderzoekt zonder te oordelen. Je maakt, speelt en geeft les. Theater is meer dan alleen een voorstelling binnen vier muren. Het is een manier om elkaar te leren kennen en verschillende werelden te verbinden.

Over de opleiding

De deeltijdopleiding tot Docent Theater (ook wel docent Drama genoemd) biedt je inspirerend projectonderwijs dat gericht is op het brede werkveld van de docerend theatermaker. Met je eigen fascinaties als vertrekpunt ga je maken, spelen en doceren.

 • Je maakt meters op de spelvloer,
 • leer verschillende doelgroepen kennen,
 • doet artistiek onderzoek en
 • ontwikkelt een stevige basis als theaterdocent en theatermaker.

We bieden de opleiding aan in een drie- en een vierjarige variant. Wanneer je al een
HBO-opleiding (of universitaire studie) hebt afgerond kun je de opleiding in
drie jaar voltooien.

Waarom de opleiding Docent Theater?

 • Inspireren projectonderwijs
 • Een organische verbinding vanuit de projecten naar het werkveld
 • Ruimte voor verdieping en reflectie.

 

Wat ga je leren?

Tijdens de opleiding verwerf je kennis, inzicht en vaardigheden op het gebied van spel, theatereducatie, artistiek onderzoek, theorie, didactiek en theatermaken. Je werkt en leert samen met je medestudenten en voelt je verantwoordelijk voor je eigen leerproces. Ook leer je jouw visie te vormen op het vak waarbij je een kritische houding aanneemt richting de maatschappij. Toetsing vind plaats op basis van leeruitkomsten aan de hand van een portfolio waar je gedurende een project naar toe werkt. In elk project komen alle competenties van de docerende theatermaker aan bod en wordt een duidelijke koppeling gelegd naar een deel van het brede en gevarieerde werkveld.

 • Interdisciplinair werken
 • Co-creatie
 • Veel praktijkervaring via de werkkring

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

 
Annemiek van Hove, tweedejaarsstudent Deeltijd opleiding Docent Theater, zegt: “Omdat je hier mag zeggen: ‘deze leervraag vind ik interessant’ merk ik dat ik zo enthousiast word om eraan te werken dat ik haast niet kan stoppen.”

Annemiek van Hove, tweedejaarsstudent

“Omdat je hier mag zeggen: ‘deze leervraag vind ik interessant’ merk ik dat ik zo enthousiast word om eraan te werken dat ik haast niet kan stoppen.”
 

Hoe ziet je week eruit?

Het onderwijs vindt plaats in projectvorm en één studiejaar omvat vier projecten. Er zijn twee contactdagen per week, vrijdag en zaterdag. Daarnaast breng je de op de opleiding opgedane kennis zelf in de praktijk binnen je persoonlijke werkkring waar je minimaal 8 uur per week (inclusief voorbereiding) doceert of maakt. Tenslotte gaan we uit van ongeveer 4 tot 8 uur zelfstudie per week.

Werken in projectvorm vormt voor de docerend Theatermaker het fundament van het onderwijs. De projecten geven een goede weerspiegeling van de realiteit en zorgen voor een verdieping van de kwaliteit van leren. Daarnaast is er binnen de opleiding een grote rol weggelegd voor de leergemeenschap: de peers met wie je samenwerkt. Denk daarbij aan je klasgenoten, studiegenoten, docenten, maar ook degenen met wie je in de werkkring samenwerkt. Onze klassen kennen een grote diversiteit waardoor er veel van en met elkaar geleerd kan worden.

Tenslotte wordt er jaarlijks een korte studiereis georganiseerd en organiseren we aan het eind van elk studiejaar ons eigen theaterfestival ‘Storm’ waar voorstellingen van en met studenten gespeeld worden.

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

 
 

Toelatingseisen

Cultuur & Maatschappij

Direct instroombaar

Economie & Maatschappij

Direct instroombaar

Natuur & Gezondheid

Direct instroombaar

Natuur & Techniek

Direct instroombaar

Cultuur & Maatschappij

Direct instroombaar

Economie & Maatschappij

Direct instroombaar

Natuur & Gezondheid

Direct instroombaar

Natuur & Techniek

Direct instroombaar

Mbo

Met een mbo-diploma (niveau 4) word je toegelaten tot deze hbo-opleiding.

Buitenlands diploma
Heb je een buitenlands diploma? Dan moet deze aan de Nederlandse normen voldoen. Wanneer je wordt toegelaten, vragen we gewaarmerkte kopieën van je diploma en cijferlijst op, zodat wij het diploma kunnen laten waarderen. Wil je dit eerder laten doen, neem dan contact met ons op. Daarnaast heb je voldoende kennis van de Nederlandse taal nodig. Hiervoor vragen we om een bewijs van NT2 Programma II. Heb je een Belgisch diploma (Vlaams), dan voldoe je automatisch aan de taaleis.

Niet de juiste vooropleiding?
Heb je niet de juiste vooropleiding en ben je 21 jaar of ouder, dan is het mogelijk om een 21+ toelatingsonderzoek te doen. Deze leeftijdsgrens (21+) geldt voor Art, Communication and Design en de Educatieopleidingen. Voor de overige (Performing) opleidingen geldt dat je het 21+ toelatingsonderzoek mag doen als je 17 jaar of ouder bent op het moment dat de opleiding start.
Uiteraard moet je daarnaast nog toelatingsexamen/auditie doen.

Aanvullende informatie toelating Docerend Theatermaker Deeltijd

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Auditie doen, hoe werkt dat bij ons? 

Voor toegelaten te worden op onze opleiding ga je door een driedaagse auditie. Onze studenten ervaarden deze auditie als leuk, leerzaam en als een veilige plek waar ze zichzelf konden zijn. 

 

Hoe ziet de auditie eruit? 

Dag 1

Op dag 1 ga je onder begeleiding van twee docenten en studenten aan de slag met spelen, theater maken en bewegen. Je hoeft hiervoor niks voor te bereiden. Tijdens deze dag kijken we of je voldoende basisvaardigheden en inzicht hebt om van start te kunnen met de opleiding. Aan het eind van de dag krijg je vervolgens te horen of je door bent naar dag 2 en 3.

Dag 2

Voor dag 2 hoef je wederom niets voor te bereiden. Je gaat tijdens deze dag met een groep onder begeleiding van enkele deeltijdstudenten theater maken aan de hand van een opdracht. Je werkt als groep zelfstandig en de studenten coachen wanneer dat nodig is. Aan het eind van de dag presenteer je kort wat je hebt gemaakt en bespreek je hoe de samenwerking ging. Aansluitend krijg je een opdracht voor dag 3. Die bereid je dus wel voor.

Dag 3

Op dag 3 presenteer je de opdracht die je hebt voorbereid en vind er een individueel motivatiegesprek plaats. We willen graag weten wie je bent en wat jou beweegt. Tenslotte gaan we nog kort in op een korte schrijfopdracht die je voorafgaand aan de driedaagse auditie moet inleveren.an je presentatie. Ook heb je een motivatiegesprek met twee docenten. We willen graag weten wie je bent en wat jou beweegt.  

Tijdens deze auditiedagen wordt er gelet op technische en fysieke vaardigheid die blijkt uit: 

 • dramatische technieken, onderverdeeld in ritme, klank, detail, articulatie, coördinatie, beweging, vermogen tot transformeren en schakelen en 
 • vermogen tot concentratie, inleving, gevoelsuiting en observatie. 


Er wordt ook gelet op artistieke aanleg die blijkt uit: 

 • creativiteit, inlevingsvermogen en samenspel, 
 • zelfacceptatie en authenticiteit, verbeelding en fantasie, verbeelde werkelijkheid en geloofwaardigheid, 
 • originaliteit bij improvisatie en 
 • presentatie. 

Aanvullende toelatingseis: eisen werkkring 

Bij aanvang van de studie moet je beschikken over een werk- of stageplek (minimaal 8 uur per week inclusief voorbereiding) binnen één van de werkvelden van theatereducatie: binnen- en buitenschools, podia en festivals, community art, theaterscholen en -verenigingen.

De “eisen werkkring” worden gecheckt tijdens een individueel intakegesprek dat wordt ingepland nadat je bent toegelaten. Mocht je nog geen geschikte werkkring hebben dan zullen wij je helpen om deze tijdig te vinden.

 

Aanmelden voor de auditie 

Wil je je aanmelden voor de auditie? Dat kan. Meld je dan eerst aan via studielink. Als je dit hebt gedaan, ontvang je vanzelf een mail van hoe je je kan aanmelden voor de audities. Daarin lees je wat je kan verwachten en krijg je van ons een thuisopdracht. 

Aanmeldprocedure

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Data voor de audities zijn

Sessie 1: 22, 23, 24 april 2024

Sessie 2: 26, 27, 28 juni 2024

 

Placeholder for Fontys video
Babbet Rijsdijk, gymdocent en eerstejaarsstudent
“Je krijgt zoveel energie als je iets doet waar je zoveel passie voor hebt. Hierna zou ik theater het liefst combineren op school. Ik denk dat het een grote meerwaarde kan hebben op het curriculum in het voortgezet onderwijs.”

 

Opbouw

Jaar 1

In het eerste leerjaar leg je de basis van het spelen, doceren en maken en leer je hoe je een gedegen scène ontwikkeld en regisseert.

Jaar 2

In jaar twee ga je verdiepen en leer je meer over de verschillende manieren om tot een concept en voorstelling te komen. Je verdiept je ook in authentieke kunsteducatie en je ontdekt de wereld van de voor jou onbekende ander in een project over Sociaal Artistiek Theater.

Jaar 3

In het laatste jaar ga je aan de slag binnen een zelfgekozen werkplek om een voorstelling en een educatief product te ontwikkelen.

Jaar 4

Wanneer je het vierjarige traject volgt dan volg je nog een extra project over onderzoeks- en reflectievaardigheden en volg je een minor.

 
 

Werk/stage

Bij aanvang van de studie moet je beschikken over een werk- of stageplek (minimaal 8 uur per week inclusief voorbereiding) binnen een van de werkvelden van de theatereducatie: binnen- en buitenschools, podia en festivals, community art, theaterscholen en theaterverenigingen. De “eisen werkkring” worden gecheckt tijdens het afnemen van de auditie. Wanneer je niet beschikt over een geschikte werkkring kun je niet ingeschreven worden.

Wat kun je gaan doen met en na je opleiding?

 • (kunstvak)docent
 • onderwijs-conceptontwikkelaar theater
 • theatermaker
 • cultureel ondernemer
 • praktijkgericht onderzoek

 

Fien Lepoudre, leerkracht basisonderwijs en eerstejaarsstudent

“Zoveel wat ik hier leer kan ik meenemen in mijn werk. Het verrijkt elkaar.“

 

Agenda

Meld je hier aan voor één van onze activiteiten. Zo weet je zeker of dit de opleiding voor jou is! Bekijk bijvoorbeeld een voorlichting vanuit huis of meld je aan voor een Open dag op de campus. Wat je ook kiest, hopelijk zien we je snel.

Er zijn op dit moment geen activiteiten gepland voor deze opleiding. Wil je toch graag langskomen of heb je een vraag? Neem dan contact met ons op.

Persoonlijk gesprek met Docent Theater (deeltijd)?

Wil je een online gesprek via MS Teams over de opleiding? Dat kan met Niels Jacobs, de opleidingscoördinator van de deeltijdopleiding. Stuur een mail naar faa-docenttheater@fontys.nl met je verzoek en dan plannen we samen een online gesprek in. Andere vragen kun je natuurlijk ook naar ons mailen.

Meer weten over de opleiding Docent Theater

Collegegeld
Wil je weten hoeveel collegegeld je moet betalen voor de opleiding Docent Theater? Ga dan naar de collegegeldmeter.

Aanvullende kosten
Naast het collegegeld moet je ook rekenen op kosten voor:

 • een laptop
 • excursies / museumbezoek / theatervoorstellingen, circa € 350
 • boeken, readers, dictaten enzovoorts circa € 200 per studiejaar
 • stages en projecten in het werkveld; de opleiding vergoedt geen (stage)reiskosten

Aanmelden bij Fontys Academy of the Arts

Aanmeldproces

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.


Voor alle opleidingen van Fontys Hogeschool voor de Kunsten geldt dat je eerst toelating moet doen. Je aanmelding bestaat daarom uit twee stappen.

Je maakt eerst (éénmalig) een account aan bij Studielink.
Heb je een Nederlands woonadres? Dan heb je hiervoor je DigiD nodig (aanvraag nieuwe DigiD kan 5 werkdagen duren). Heb je (nog) geen Nederlands woonadres, dan kun je zelf een Studielink account aanmaken. Zodra je bent ingelogd controleer je je persoons- en vooropleidingsgegevens of vul je deze in. 
Let op! Zorg voor een actief e-mailadres. Bevestig altijd je gegevens.

Je volgende actie is het indienen van een verzoek tot inschrijving.
Kies voor ‘nieuwe inschrijving toevoegen’ en volg de stappen. Kies als startdatum: 1 september 2024.

2. Meld je aan voor de toelating

Twee werkdagen nadat je in Studielink een verzoek tot inschrijving hebt toegevoegd, krijg je een e-mail van faa-admission@fontys.nl met hierin een link naar je persoonlijke dossier voor de toelating

Let op! Dit is een andere e-mail dan die je na 1 dag van no-reply@fontys.nl ontvangt (met daarin je PCN nummer en wachtwoord om in te kunnen loggen op de Fontysportal). Bewaar deze e-mail ook goed!

Geen e-mail(s) ontvangen? Controleer dan je ongewenste e-mail (spam ) en voeg ons als veilige afzender toe aan je adresboek. Zodra je het aanmeldformulier hebt ingevuld en bevestigd, krijg je een ontvangstbevestiging.