Sprint naar content

Docent Beeldende Kunst en Vormgeving (deeltijd, deeltijd verkort, plusvariant)

 • 4 jaar
 • Nederlands
 • Hbo-bachelor
 • Deeltijd
Start september | Tilburg

Kom kennismaken

 • Open dagen

Ben jij gek op kunst maken en wil jij anderen gek maken van kunst? Zoek je een volwaardige opleiding, maar biedt de voltijdopleiding niet voldoende flexibiliteit? Dan past deze deeltijdopleiding perfect bij jou. Je leert jouw nieuwsgierige onderzoekende houding in te zetten bij het zelf maken van kunst en vormgeving. Ook leer je om kunst en vormgeving te bekijken en anderen kunst en cultuur te laten ervaren.

Over de opleiding

De bron van het kunsteducatorschap is het maken, beschouwen, bestuderen en ervaren van kunst. Onze passie voor kunsteducatie komt hieruit voort; de kunst om een veilige, inclusieve en kritisch reflectieve leeromgeving te creëren.
Tijdens de opleiding ervaar je hoe perspectieven en processen van het maken van kunst, kunsttheoretische contexten en educatie met elkaar te verbinden zijn. Daarbij ervaar je wat de impact van kunst en educatie kan zijn wanneer je de ander meeneemt in de wereld van de kunsten. Hierbij is er aandacht voor een diversiteit aan kunsteducatieve contexten en doelgroepen waarmee je als kunsteducator in aanraking kan komen.

Waarom de opleiding Docent Beeldende Kunst en Vormgeving deeltijd (verkort)?

 • Minder contacttijd dan de voltijdopleiding, maar meer zelfstudie. Dus: meer flexibiliteit.
 • Aandacht voor jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling.
 • Zowel praktisch als theoretisch aan de slag met beeldende kunst en vormgeving.
 • Onder één dak met andere kunstdisciplines op de Fontys Academy of the Arts
 • Je gaat na de opleiding aan de slag in het kunsteducatieve veld, van (basis)scholen tot musea.
 • De opleiding leidt tot een ongegradeerde bevoegdheid: je mag dus in alle onderwijsvormen lesgeven.

 

Wat ga je leren?

De naam zegt het al: je gaat alles leren over het docentschap, beeldende kunst en vormgeving. Je gaat zowel praktisch als theoretisch met kunst & vormgeving en educatie aan de slag en gaat regelmatig op pad om de praktijk te verkennen. Zo krijg je de kunst van het lesgeven onder de knie.

 • Kunst- en educatietheorie als basis en dan aan de slag in de praktijk
 • Samenwerking met het werkveld via stages en externe opdrachtgevers
 • Zelf beeld maken; kennismaken met allerlei technieken, materialen en werkplaatsen
 • Uitgebreid kunst- en educatieprogramma door enthousiaste docenten
 
 

Hoe ziet je week eruit?

Het aantal studiepunten van de deeltijd opleiding is evenveel als het aantal studiepunten dat je haalt bij de voltijd opleiding. De deeltijd variant vraagt dan ook een serieuze tijdsinvestering, maar het verschil met de voltijd studie zit in de aangeboden flexibiliteit.

Deeltijd
De deeltijd opleiding duurt 4 jaar. Het aantal contactmomenten ligt lager en er wordt een groter beroep gedaan op zelfstudie.
De lessen voor de deeltijd worden op locatie gegeven op dinsdagmiddag van 13.30 – 17.00u, op dinsdagavond van 18.00 – 21.30u en op vrijdag van 9.00 – 12.30u en van 13.30 – 17.00u.

Op woensdag is er af en toe les van 18.00 – 21.30u, dat is altijd online. Houd er rekening mee dat je naast contactmomenten ook stages hebt die vaak alleen overdag in te plannen zijn. De studie is dus niet te combineren met een fulltime baan.

Deeltijd Verkort
Voor professionals in de kunsten bieden we een verkort traject aan van twee jaar. Het zwaartepunt van deze opleiding is kunsttheorie en kunsteducatie. De opleiding is toegankelijk voor studenten die eerder een hbo-kunstvakopleiding (autonoom of toegepast) hebben voltooid.

Omdat de beeldende praktijk de kern van de opleiding is, worden studenten aangemoedigd om van de werkplaatsen en werkplekken op de academie gebruik te maken. Studenten aan de verkorte deeltijdopleiding volgen geen studieonderdelen binnen de beeldende praktijk, omdat ze hierin al competent zijn.
De lessen bij Deeltijd Verkort worden vanaf komend studiejaar gegeven op donderdag van 9.00 – 12.30u en van 13.30 – 17.00u. Eens per maand is er ook les op de donderdagavond van 18.00 – 21.30u.

Plus variant
Wil je naast je lesbevoegdheid ook je master halen? DBKV biedt je de mogelijkheid om tijdens je Deeltijd Verkort studie te
starten met de Master Kunsteducatie waardoor je met één jaar extra deeltijdstudie twee getuigschriften behaalt. Het traject wordt op maat met jou gemaakt, zodat het voor iedereen haalbaar is.
Stuur ons een e-mail als je meer informatie wilt over deze mogelijkheid.

 
 

Toelatingseisen

Cultuur & Maatschappij

Direct instroombaar

Economie & Maatschappij

Direct instroombaar

Natuur & Gezondheid

Direct instroombaar

Natuur & Techniek

Direct instroombaar

Cultuur & Maatschappij

Direct instroombaar

Economie & Maatschappij

Direct instroombaar

Natuur & Gezondheid

Direct instroombaar

Natuur & Techniek

Direct instroombaar

Mbo

Met een mbo-diploma (niveau 4) word je toegelaten tot deze hbo-opleiding.

Buitenlands diploma
Heb je een buitenlands diploma? Dan moet deze aan de Nederlandse normen voldoen. Wanneer je wordt toegelaten, vragen we gewaarmerkte kopieën van je diploma en cijferlijst op, zodat wij het diploma kunnen laten waarderen. Wil je dit eerder laten doen, neem dan contact met ons op. Daarnaast heb je voldoende kennis van de Nederlandse taal nodig. Hiervoor vragen we om een bewijs van NT2 Programma II. Heb je een Belgisch diploma (Vlaams), dan voldoe je automatisch aan de taaleis.

Niet de juiste vooropleiding?
Heb je niet de juiste vooropleiding en ben je 21 jaar of ouder, dan is het mogelijk om een 21+ toelatingsonderzoek te doen. Deze leeftijdsgrens (21+) geldt voor Art, Communication and Design en de Educatieopleidingen. Voor de overige (Performing) opleidingen geldt dat je het 21+ toelatingsonderzoek mag doen als je 17 jaar of ouder bent op het moment dat de opleiding start.
Uiteraard moet je daarnaast nog toelatingsexamen/auditie doen.

Aanvullende toelatingseisen

Voor een studie in het kunstvakonderwijs moet je talent hebben om te verbeelden. Wij verkennen jouw talent via een selectieprocedure. Bij de opleiding Docent Beeldende Kunst en Vormgeving doe je een toelatings-assessment. Hierbij letten we op je praktijkwerk en affiniteit met de kunsttheorie en educatie. We verwachten geen volwaardige kunstenaars of volleerde kunstkenners, maar zoeken vooral naar motivatie en potentie.

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Aanmeldprocedure

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

 
Placeholder for Fontys video
Denise Bronk
De opleiding Docent Beeldende Kunst en Vormgeving is de ideale plek om jezelf te kunnen ontwikkelen tot een bevlogen en inspirerende kunstvakdocent om zo het vuurtje voor kunst bij andere mensen aan de wakkeren.

 

Opbouw

Contactmomenten van theoretische vakken worden hoofdzakelijk op de avonden geroosterd. Houd er rekening mee dat je naast deze avonden vaak ook één vaste lesdag hebt waarop je beeldend aan de slag gaat. Daarnaast zijn stages vaak alleen overdag in te plannen.
Je kunt een deel van deze opleiding zelf vormgeven door vanaf jaar twee zelf te kiezen uit mogelijke stageplekken. In jaar vier stuur je zelf de invulling van het onderzoek in je afstudeerjaar.
Je ontwikkelt in het propedeusejaar basiskennis en vaardigheden voor het kunstdocentschap. In het eerste jaar bestaat de beeldende praktijk uit Beeldlab en Beeldestafette. Je start het jaar met Beeldestafette in periode één en twee. Daar maak je kennis met allerlei materialen en technieken. In periode drie start je met Beeldlab en begin je met het op gang zetten van een eigen beeldend proces, waar je tot en met jaar vier aan blijft werken. Bij het vak kunsttheorie leer je in thematische lijnen over de kunstgeschiedenis en kunstbeschouwing. Je bouwt zo aan je inhoudelijke kunstkennis en kunsthistorische onderzoeksvaardigheden. Bij Kunsteducatie leer je op een theoretische manier hoe je les moet geven: op het programma staan wereldoriëntatie, educatief ontwerp en ontwikkelingspsychologie. Verder maak je tijdens een eerste korte stage in periode twee kennis met het werkveld en sta je voor het eerst voor de klas. Je wordt tijdens de stage in periode twee ondersteund door het vak Stagecoaching. Het studiejaar wordt afgesloten met een Integrale Toets waarin je zelf aantoont dat je de competenties voor dit studiejaar hebt behaald.
Tijdens Beeldlab en Beeldkwestie blijf je onder begeleiding van docenten werken aan je beeldende ontwikkeling waarbij naar eigen inzicht materialen en technieken ingezet kunnen worden. Bij Kunsttheorie bouw je verder aan je inhoudelijke kunstkennis. Centraal staat wederom de vorm, inhoud, functie, en context waarbinnen kunst ontstaat met veel aandacht voor de culturele, maatschappelijke en filosofische invalshoek. Kunsteducatie staat dit jaar in het teken van pedagogiek, educatief ontwerp en toetsmethodiek. Dit jaar loop je een grotere stage waarbij je zelf de keuze hebt voor een binnen- of buitenschoolse stageplek, waarbij je zelf ook lesgeeft.
De beeldende praktijk bestaat dit jaar volledig uit Beeldlab. Je blijft jezelf artistiek ontplooien in een ateliersetting of in de werkplaatsen waarbij docenten begeleiding bieden bij het voortzetten van je beeldende proces. Tijdens Kunsteducatie ontwikkel je een vakvisie en train je educatieve onderzoeksvaardigheden om daarmee zo je educatieve producten te verbeteren. Het vak Kunsttheorie gaat over in Kunst Algemeen (KUA) en Romantiek, Realisme, Massacultuur en Modernisme staan centraal. Wederom loop je een stage op een zelfgekozen stageplek. Aan het eind van dit jaar wordt de hoofdfase afgerond met een Integrale Toets. 
In het afstudeerjaar worden alle studieonderdelen van de voorgaande jaren geïntegreerd. In een studentgestuurd onderzoek breng je dit gehele jaar kennis en vaardigheden op het vlak van kunsttheorie, kunsteducatie en je beeldende praktijk bij elkaar. Het geheel wordt begeleid door een gemêleerd docententeam. Onderdeel van dit afstudeerjaar is een afsluitende stage.
 
 

Werk/stage

Studenten van de deeltijdopleiding lopen door de hele opleiding heen stage:
De eerste is een oriënterende stage van minimaal 8 weken met een studiebelasting van circa 56 uur (waarvan minimaal 14 uur contacttijd met leerlingen).
De tweede en derde stage duren ook minimaal 8 weken en worden vóór de meivakantie afgesloten. De studiebelasting van deze stage is circa 112 uur, waarvan 30 a 40 uur contacttijd.
De vierde, afsluitende stage vraagt circa 168 uur aan studiebelasting, waarvan wederom 30 a 40 uur contacttijd.

De stages zijn in de propedeuse sowieso binnenschools, dat wil zeggen in het voortgezet onderwijs of op het mbo. Daarna kun je er ook voor kiezen om een stage te lopen in buitenschoolse instellingen, zoals musea, presentatie-instellingen, workshopcentra en culturele centra. De verschillende soorten stageplaatsen zorgen ervoor dat je na de opleiding breed inzetbaar bent.

Na je opleiding

De opleiding leidt tot een ongegradeerde bevoegdheid: in Nederland mag je in alle onderwijsvormen lesgeven, binnen- en buitenschools. Daarnaast ligt elke beeldende kunsteducatieve functie voor je open. Een groot deel van de afgestudeerde studenten combineert het werken binnen het veld van kunsteducatie met een praktijk als beeldend kunstenaar of vormgever. Mogelijke functies zijn:

 • Docent beeldende vorming op een middelbare school
 • Educatief medewerker in een kunstinstelling als een museum
 • Ontwikkelaar van lesprogramma’s over kunst
 • Als freelancer workshops of rondleidingen verzorgen
 • Zelfstandig kunstenaar of vormgever

 
Placeholder for Fontys video
Gijsje Coppelmans:
“Creativiteit is net een spier, iedereen heeft het en je kan het trainen.”

 

Agenda

Er zijn op dit moment geen activiteiten gepland voor deze opleiding. Wil je toch graag langskomen of heb je een vraag? Neem dan contact met ons op.

Proefstudeerdag


Je kunt je aanmelden voor een proefstudeerdag via de agenda op de website van onze voltijdopleiding.

Meer weten over de opleiding Docent Beeldende Kunst en Vormgeving

Heb je vragen over de opleiding, mail ze naar faa-dbkv@fontys.nl

Collegegeld
Wil je weten hoeveel collegegeld je moet betalen voor de opleiding Docent Beeldende Kunst en Vormgeving? Ga dan naar de collegegeldmeter.

Aanvullende kosten
Naast het collegegeld zijn er gedurende je studie ook nog de volgende kosten *:

 • Boeken en readers €225
 • Materialen en gereedschappen €250
 • Excursies / museumbezoek €120

Er zijn regelmatig excursies in binnen- en buitenland om werk van professionals te bestuderen. De kosten en het programma zijn afhankelijk van je studiefase, studieprogramma en individuele behoefte.

Fotocamera en laptop
Een (digitale) fotocamera en een laptop zijn belangrijke instrumenten tijdens je studie. Fontys Academy of the Arts beschikt over vaste computers en enkele uit te lenen laptops en camera’s. Ga ervanuit dat je tijdens je studie een laptop en camera aan moet schaffen.

*onder voorbehoud, geschat op basis van ervaring.

Aanmelden bij Fontys Academy of the Arts

Aanmeldproces

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.


Voor alle opleidingen van Fontys Hogeschool voor de Kunsten geldt dat je eerst toelating moet doen. Je aanmelding bestaat daarom uit twee stappen.

Je maakt eerst (éénmalig) een account aan bij Studielink.
Heb je een Nederlands woonadres? Dan heb je hiervoor je DigiD nodig (aanvraag nieuwe DigiD kan 5 werkdagen duren). Heb je (nog) geen Nederlands woonadres, dan kun je zelf een Studielink account aanmaken. Zodra je bent ingelogd controleer je je persoons- en vooropleidingsgegevens of vul je deze in. 
Let op! Zorg voor een actief e-mailadres. Bevestig altijd je gegevens.

Je volgende actie is het indienen van een verzoek tot inschrijving.
Kies voor ‘nieuwe inschrijving toevoegen’ en volg de stappen. Kies als startdatum: 1 september 2024.

2. Meld je aan voor de toelating

Twee werkdagen nadat je in Studielink een verzoek tot inschrijving hebt toegevoegd, krijg je een e-mail van faa-admission@fontys.nl met hierin een link naar je persoonlijke dossier voor de toelating

Let op! Dit is een andere e-mail dan die je na 1 dag van no-reply@fontys.nl ontvangt (met daarin je PCN nummer en wachtwoord om in te kunnen loggen op de Fontysportal). Bewaar deze e-mail ook goed!

Geen e-mail(s) ontvangen? Controleer dan je ongewenste e-mail (spam ) en voeg ons als veilige afzender toe aan je adresboek. Zodra je het aanmeldformulier hebt ingevuld en bevestigd, krijg je een ontvangstbevestiging.