Sprint naar content

Active ageing | een interdisciplinaire aanpak bij mensen met dementie

Het aantal mensen met dementie groeit en vanuit verschillende disciplines krijgen professionals daarmee te maken. Tegelijkertijd groeit het tekort aan zorgpersoneel. Innovatieve werkwijzen in de zorg voor mensen met dementie worden daardoor steeds belangrijker. Als zorg- of welzijnsprofessional krijg jij hierin een steeds belangrijkere rol.

Over de cursus

In de cursus ‘Active ageing, een interdisciplinaire aanpak bij dementie’ leer je in twintig weken om een vraagstuk dat speelt bij jouw cliënt(en) of op jouw locatie op een innovatieve manier methodisch op te lossen.

Het doel is altijd behoud of verbeteren van de kwaliteit van leven van de cliënt. Je werkt vanuit het perspectief van active ageing. Dit betekent dat je holistisch denkt en handelt en naar alle facetten van het leven van de cliënt kijkt. Je signaleert kansen en oplossingsmogelijkheden die bijdragen aan zo veel mogelijk actief ouder worden van de cliënt. Eigen regie en zelfredzaamheid staan centraal. Je verdiept je grondig in de
leefwereld van de cliënt én in de kansen en eventuele risico’s voor een active ageing aanpak op de locatie waar je werkt. Het ontwikkelen van oplossingen doe je niet alleen, maar samen met de cliënt, mantelzorger(s), collega’s en waar nodig ook met andere disciplines. Je verbindt partijen en krijgt mensen in beweging om zo tot de best passende oplossing te komen.

De cursus is ontwikkeld in samenwerking met ouderen-zorgorganisatie TanteLouise
Sfeerafbeelding Fontys

Placeholder for Fontys video
"Het ontwikkelen van oplossingen doe je niet alleen, maar samen met de cliënt(en), mantelzorger(s), collega’s van je eigen locatie of afdeling, en waar nodig ook met andere disciplines."

 

Inhoud

De cursus heeft één lesdag per week, in totaal zijn er twintig lesdagen. Je werkt in de cursus aan het analyseren en oplossen van een vraagstuk dat je vanuit jouw praktijk inbrengt. Daarin word je gecoacht door docenten met expertise op het gebied van active ageing. Wat je leert, kun je dus direct toepassen in je werk. In interactieve workshops leer je samen met medestudenten werken met passende methodieken en tools. Tijdens inspiratiesessies neemt een expert je mee in de laatste ontwikkelingen op een inhoudelijk thema, denk aan thema’s als de inzet van zorgtechnologie of interdisciplinair samenwerken. Tijdens de wekelijks lesdag wordt ook aandacht besteed aan coaching op je persoonlijke en professionele ontwikkeling en je samenwerkingsvaardigheden.


Raamwerk voor positieve gezondheid van Huber
In de cursus kijk je naar het leven en de (be)leefwereld van de client vanuit het perspectief van active ageing. Het raamwerk voor Positieve Gezondheid is een hulpmiddel om active ageing bij mensen met dementie te bevorderen. Positieve Gezondheid is een bredere kijk op gezondheid, uitgewerkt in zes dimensies. Met die brede benadering draag je bij aan het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. En om zo veel mogelijk eigen regie te voeren (IPH, 2022). Dit raamwerk helpt om inzicht te krijgen in de (be)leefwereld van de client. Van daaruit kun je passende active ageing interventies ontwikkelen.

Sfeerafbeelding Fontys

 
 

De cursus in het kort....

  • Innovatief en methodisch onderzoeken en oplossen van een vraagstuk dat speelt bij cliënten met dementie
  • Vanuit het concept van active ageing: het bevorderen van actief en gezond ouder worden, passend bij mensen met dementie
  • Nauw aansluitend bij de (be)leefwereld van mensen met dementie
  • Met oog voor kansen en bedreigingen in de eigen organisatie, kansen en bedreigingen vanuit beïnvloedende trends en voor ontwikkelingen in de maatschappij
  • Samen met collega’s en professionals van andere disciplines
  • Gericht op verbinden en co-creatie
  • Behouden óf verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met dementie staat voorop

Download hier de infographic

Sfeerafbeelding Fontys
 

 

Aanmelden


Bent u bestuurder of contactpersoon namens een organisatie? Let op: een medewerker dient zichzelf aan te melden.

Aanmelden voor de cursus met startdatum 4 september 2023 is mogelijk tot 21 augustus. Meld je je na 24 juli aan dan ontvang je na 21 augustus een bevestiging van je aanmelding i.v.m. de zomervakantie.


Wordt hier geen startdatum en aanmeldknop getoond?
Dan is aanmelden op dit moment (nog) niet mogelijk.
Neem gerust contact met ons op voor meer informatie over de cursus/opleiding. We helpen je graag verder!
Alle contactgegevens vind je onderaan deze pagina.

Sfeerafbeelding Fontys

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

 

 

Praktische info

Niveau
Cursus
Studiebelasting
De studiebelasting bedraagt 12-16 uur per week, waarvan: 8 uur lesdag en 4 tot 8 uur zelfstudie.

Werkplek

Voor deze cursus is een relevante werkplek vereist. Je werkt voor een zorg- of welzijnsorganisatie en je hebt direct contact met de doelgroep (ouderen met dementie) of kunt dit contact gemakkelijk opzoeken. In jouw organisatie signaleer jij kansen om bij te dragen aan het behoud en/of vergroten van de kwaliteit van deze ouderen. M.a.w: er zijn in jouw organisatie verouderings- / active ageing vraagstukken waar jij een bijdrage aan zou kunnen leveren. Het is hierbij belangrijk dat jij zelf concreet invloed uit kunt oefenen op dit vraagstuk.

Docenten

Dr. Lia Baars
en Drs Paul Gielen.
Niveau
Associate Degree niveau (NLQF niveau 5)

Vooropleiding
Mbo-4

Accreditatie
De cursus is geaccrediteerd door de brancheorganisatie V&VN voor 152 punten
Wil je graag een gesprek met iemand van de cursus? Dat kan. Stuur een mail naar Pam van Bruggen

Deze cursus is een intitatief van programma Ageing Society vanuit Fontys Mens en Maatschappij, waarin zeven Fontys-instituten samen een beweging op gang brengen voor sectoroverstijgende oplossingen in maatschappelijke vraagstukken.
Hier lees je meer over die samenwerking en het programma Ageing Society en bijbehorende artikelen.