Sprint naar content

Active ageing | Doorbreek het systeemdenken bij Dementie

 • 5 maanden
 • 02-09-2024
 • € 4.130 (BTW vrijgesteld)
Het aantal mensen met dementie groeit en vanuit verschillende disciplines krijgen professionals daarmee te maken. Tegelijkertijd neemt het tekort aan zorgmedewerkers toe. Het huidige systeemdenken moet veranderen.

Over de cursus

In plaats van het organiseren van zorg vanuit de bestaande systemen zal in de toekomst de kwaliteit van leven van mensen met dementie leidend zijn, en zorg en welzijn leveren hieraan een bijdrage. Dit vraagt om omdenken en organiseren vanuit het perspectief van de cliënt. Innovatieve werkwijzen in zorg, welzijn en wonen voor mensen met dementie worden daardoor steeds belangrijker. Als professional in zorg of welzijn krijg jij hierin een steeds belangrijkere rol. Hoe pak je dat aan?

Deze cursus biedt medewerkers van zorg en welzijnsorganisaties die werken met mensen met dementie handvatten om kansen op het gebied van Active Ageing (in de organisatie) te zien en te benutten. Daarmee komen duurzame oplossingen op active ageing vraagstukken tot stand in samenwerking met directe betrokkenen binnen en eventueel buiten de organisatie. Oplossingen worden namelijk in nauwe onderlinge samenwerking (in co-creatie) met de doelgroep en andere betrokken partijen ontwikkeld. De cursus reikt medewerkers de tools en instrumenten aan om deze veranderingen in te zetten en door te voeren om mensen met dementie langer actief en in vrijheid te laten leven. Medewerkers zijn hierbij zelf aanjagers en begeleiders van het proces waarin ze hun team of afdeling meenemen. Hiermee versterk je jouw positie in je team en train je jouw skills voor verandering in het belang van mensen met dementie.


De cursus is ontwikkeld in samenwerking met ouderen zorgorganisatie TanteLouise
Sfeerafbeelding Fontys

Placeholder for Fontys video
"Er is momenteel veel gaande op de locatie en het project met het openen van de woningen gaat ineens in een sneltrein. Super gaaf omdat mijn project nu daadwerkelijk gebruikt wordt!"
Melinda Haasakker, Active Ageing verpleegkundige TanteLouise

 

Inhoud


Kijken vanuit Active Ageing

In de cursus kijk je naar het leven en de (be)leefwereld van de client vanuit het perspectief van active ageing. Het raamwerk voor Positieve Gezondheid is een hulpmiddel om active ageing bij mensen met dementie te bevorderen. Positieve Gezondheid is een bredere kijk op gezondheid, uitgewerkt in zes dimensies. Met die brede benadering draag je bij aan het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. En om zo veel mogelijk eigen regie te voeren (IPH, 2022). Dit raamwerk helpt om inzicht te krijgen in de (be)leefwereld van de client en wat er moet verbeteren in de systemen en werkwijzen van organisaties en professionals. Je gaat dan ook aan de slag met gedragsverandering.


Het doel is altijd behoud of verbeteren van de kwaliteit van leven van de cliënt. Je werkt vanuit het perspectief van active ageing. Dit betekent dat je holistisch denkt en je in je (professionele) gedrag handelt vanuit het perspectief van de cliënt en de omgeving waar deze woont en leeft. Daarbij neem je de manier waarop alles rond de mensen met dementie is georganiseerd niet als vanzelfsprekend. Je laat de behoefte van mensen met dementie leidend zijn. Je betrekt partijen die hierbij betrokken zijn. Samen, interdisciplinair, met de cliënt, mantelzorger(s), collega’s en waar nodig ook met andere disciplines, onderzoek je kansen en ontwikkel je oplossingen die ertoe doen. Je verbindt partijen en krijgt mensen in beweging zodat er ook echt iets verandert. Daarbij leer je ook omgaan met je management en bestuur en betrek je hen gedurende het proces om hen te activeren in de noodzaak tot veranderen.

Lesprogramma

De cursus heeft één lesdag per week, in totaal zijn er 18 lesdagen. Je werkt in de cursus aan het analyseren en oplossen van een vraagstuk dat je vanuit jouw praktijk inbrengt. Daarin word je gecoacht door docenten met expertise op het gebied van active ageing. Wat je leert, kun je dus direct toepassen in je werk. In interactieve workshops leer je samen met medestudenten werken met passende methodieken en tools. Tijdens inspiratiesessies neemt een expert je mee in de laatste ontwikkelingen op een inhoudelijk thema, denk aan thema’s als de inzet van zorgtechnologie of interdisciplinair samenwerken. Tijdens de wekelijkse lesdag wordt ook aandacht besteed aan coaching op je persoonlijke en professionele ontwikkeling en je samenwerkingsvaardigheden.


 
 

De cursus in het kort....

 • Behouden óf verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met dementie staat voorop, nauw aansluitend bij hun (be)leefwereld
 • Innovatief en methodisch onderzoeken en oplossen van een vraagstuk dat speelt bij cliënten met dementie
 • Vanuit het concept van active ageing: het bevorderen van actief en gezond ouder worden, passend bij mensen met dementie
 • Je gaat gericht invloed uitoefenen op de organisatie, met oog voor kansen en bedreigingen in de eigen organisatie, kansen en bedreigingen vanuit beïnvloedende trends en voor ontwikkelingen in de maatschappij
 • Samen met collega’s, professionals van andere disciplines en mantelzorgers
 • Gericht op verbinden en co-creatie
Download hier de flyer
Sfeerafbeelding Fontys
 

 

Aanmelden


Bent u bestuurder of contactpersoon namens een organisatie? Let op: een medewerker dient zichzelf aan te melden.


Startdata


Wordt hier geen startdatum en aanmeldknop getoond?
Dan is aanmelden op dit moment (nog) niet mogelijk.
Neem gerust contact met ons op voor meer informatie over de cursus/opleiding. We helpen je graag verder!
Alle contactgegevens vind je onderaan deze pagina.

Sfeerafbeelding Fontys


 

 

Agenda

Online voorlichting Active Ageing | Online
05 jun 2024 19:00 - 20:00
Programma
Tijdens de online voorlichting krijg je informatie over de cursus en is er ruimte voor vragen. We zien je graag online op 5 juni!

Praktische info

Niveau
Cursus
Kosten
€ 4.130(BTW vrijgesteld)
Studieduur
5 maanden
Startmoment(en)
02-09-2024

Lesdata

1. 2 september 2024

2. 9 september 2024

3. 16 september 2024

4. 23 september 2024

5. 30 september 2024

6. 7 oktober 2024

7. 28 oktober 2024

8. 4 november 2024

9. 11 november 2024

10. 18 november 2024

11. 25 november 2024

12. 2 december 2024

13. 9 december 2024

14. 16 december 2024

15. 6 januari 2025

16. 13 januari 2025

17. 20 januari 2025

  Studiebelasting
  De cursus duurt 18 weken (18 bijeenkomsten). De studiebelasting bedraagt gemiddeld 12 uur per week, waarvan: 6 uur lesdag en 4 tot 8 uur zelfstudie.

  Werkplek

  Voor deze cursus is een relevante werkplek vereist. Je werkt voor een zorg- of welzijnsorganisatie en je hebt direct contact met de doelgroep (ouderen met dementie) of kunt dit contact gemakkelijk opzoeken. In jouw organisatie signaleer jij kansen om bij te dragen aan het behoud en/of vergroten van de kwaliteit van deze ouderen. M.a.w: er zijn in jouw organisatie verouderings- / active ageing vraagstukken waar jij een bijdrage aan zou kunnen leveren. Het is hierbij belangrijk dat jij zelf concreet invloed uit kunt oefenen op dit vraagstuk.

  Docenten

  Lia Baars
  , Paul Gielen en Marja Engel
  Niveau
  Associate Degree niveau (NLQF niveau 5)

  Vooropleiding
  Mbo-4

  Accreditatie
  De cursus is geaccrediteerd door de brancheorganisatie V&VN voor 151 punten
  We denken graag met je mee. Mail naar Paul Gielen om de mogelijkheden te bespreken.  Deze cursus is een initiatief van programma Ageing Society vanuit Fontys Mens en Maatschappij, waarin zeven Fontys-instituten samen een beweging op gang brengen voor sectoroverstijgende oplossingen in maatschappelijke vraagstukken. Hier lees je meer over die samenwerking en het programma Ageing Society en bijbehorende artikelen.