Sprint naar content

Authentieke leer- en onderzoeksomgevingen

Binnen het thema Authentieke leer- en onderzoeksomgevingen werkt Fontys aan de versterking van de relatie met het werkveld, zodat iedere student in elke fase van de opleiding kan leren en onderzoeken op basis van echte praktijkcontexten.

Fontys besteedt binnen dit thema het grootste deel van de centrale middelen aan het programma hybride leeromgevingen. Daarnaast is er een besteding van decentrale middelen binnen de verschillende instituten van Fontys. Vanuit deze decentrale middelen zijn er diverse, instituutspecifieke projecten waarin Fontys zich richt op het versterken van de relatie met het werkveld, zodat iedere student in elke fase van de opleiding kan leren en onderzoeken op basis van echte praktijkcontexten.