Sprint naar content

De Kwaliteitsafspraken van Fontys

Zoals afgesproken in het sectorakkoord hoger beroepsonderwijs, heeft Fontys kwaliteitsafspraken geformuleerd die de kwaliteit van het onderwijs moeten verbeteren.

Op 9 april 2018 hebben de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), de Vereniging Hogescholen (VH), de Vereniging van Universiteiten (VSNU), de Landelijke studentenvakbond (LSVb) en het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) het ‘Sectorakkoord hoger beroepsonderwijs 2018’ (verder: sectorakkoord) gesloten. Onderdeel van het sectorakkoord is dat alle hogescholen kwaliteitsafspraken formuleren die de kwaliteit van het onderwijs moeten verbeteren.

Om deze afspraken waar te kunnen maken, stelt de minister middelen (studievoorschotmiddelen) beschikbaar die zijn vrijgekomen door de invoering van het leenstelsel. In het sectorakkoord is vastgelegd dat iedere instelling doelen en voornemens formuleert die zijn vertaald in concrete maatregelen en beleid op de volgende thema’s:

  • Intensiever en kleinschalig onderwijs (onderwijsintensiteit);
  • Meer en betere begeleiding van studenten; Studiesucces;
  • Onderwijsdifferentiatie;
  • Passende en goede onderwijsfaciliteiten;
  • Verdere professionalisering van docenten (docentkwaliteit).