Sprint naar content

Bestuursstaf

Ondersteuning & advies

Het college van bestuur wordt ondersteund en geadviseerd door de bestuursstaf. Die bestaat uit een secretaris en twee adjunct-secretarissen, een bestuursadviseur, en een adviseur strategische communicatie/speechschrijver.

Jessie Rutten

Jessie is secretaris van het college van bestuur van Fontys. Ze studeerde rechten aan de Radboud Universiteit en haalde haar Executive MBA aan de Erasmus Universiteit. Jessie werkt sinds 2015 bij Fontys; haar vorige functie was adjunct-secretaris bij het college van bestuur van Fontys. Voordat ze bij Fontys in dienst trad, werkte ze als beleidsmedewerker en bestuurssecretaris in het sociale domein.

Contact: j.rutten@fontys.nl, tel: 08850 74240.

Secretaris Jessie Rutten

Marjolein Engelen

Marjolein Engelen is sinds 1 januari 2024 adjunct-secretaris van het college van bestuur van Fontys. Ze is betrokken bij de voorbereiding van de besluitvorming van het college van bestuur en bij de doorgeleiding naar de centrale medezeggenschapsraad. Daarnaast heeft ze de Onderwijs-, Onderzoek- en Identiteitcommissie van de raad van toezicht in haar takenpakket en bereidt ze verschillende bestuurlijke overleggen voor. Voordat Marjolein bij Fontys in dienst trad, werkte ze als bestuurssecretaris in het primair en voortgezet onderwijs. Ze studeerde rechten aan de Universiteit van Amsterdam.

Contact: m.engelenesman@fontys.nl, tel: 08850 82286.

Adjunct-secretaris Marjolein Engelen

Esther Tonnaer

Esther Tonnaer is adjunct-secretaris van het college van bestuur van Fontys. Ze ondersteunt en adviseert het college van bestuur inhoudelijk op gebied van medezeggenschap en bij inhoudelijke thema’s. Ze heeft technische bedrijfskunde gestudeerd en haar master behaald op gebied van managementwetenschappen. Eerder werkte Esther binnen Fontys aan de thema’s medezeggenschap, studentenparticipatie, studentcoaching en studentenwelzijn.
Contact: e.tonnaer@fontys.nl, tel: 08850 74705.

Adjunct-secretaris Esther Tonnaer

Gisa de Jonge

Gisa de Jonge is de functionaris gegevensbescherming (FG) van Fontys. De FG is een autonome functie en rapporteert onafhankelijk en rechtstreeks aan het college van bestuur. De primaire taken en verantwoordelijkheden zijn bij wet geregeld. De FG is een onafhankelijk interne toezichthouder en dé expert binnen Fontys op het gebied van privacywetgeving.

Contact: g.dejonge@fontys.nl, tel: 08850 77391

Functionaris gegevensbescherming Gisa de Jonge

Sander Peters

Sander Peters is adviseur strategische communicatie van het college van bestuur van Fontys. In die rol heeft hij het strategisch plan 'Fontys for society' geschreven. Daarnaast is Sander de speechschrijver voor de drie bestuurders. In de jaren '90 studeerde hij geschiedenis en filosofie aan de Universiteit Utrecht. Voordat Sander in 2017 bij Fontys aan de slag ging, bouwde hij jarenlange ervaring op als speechschrijver in het publieke domein.

Contact: sander.peters@fontys.nl, tel: 06 38110955.

Adviseur strategische communicatie Sander Peters

Johan Struik

Johan Struik is bestuursadviseur van het college van bestuur van Fontys. Hij houdt zich bezig met thema's van inhoudelijk-strategische aard, zoals de ontwikkeling en realisatie van het instellingsplan 'Fontys for society'. Johan is van origine onderwijskundige en sinds 2004 bij Fontys actief. Tussen 2012 en 2019 was Johan adjunct-directeur van Fontys Lerarenopleiding Tilburg.

Contact: j.struik@fontys.nl, tel: 06 12428395.

Bestuursadviseur Johan Struik

Ondersteuning bestuursstaf

- Anya Sondak, managementassistent a.sondak@fontys.nl, tel: 08850 83197.

- Anja Oversteegen, managementassistent a.oversteegen@fontys.nl, tel: 08850 89473.