Sprint naar content

Aanmeldprocedure zij-instroom leraar voortgezet onderwijs en mbo

De stappen van de zij-instroomprocedure vo/mbo op een rijtje

Stappen zij-instroomprocedure vo/mbo

Heb je interesse in het zij-instroomtraject of twijfel je of je aan de voorwaarden voldoet? Stuur je cv per e-mail naar onze studieadviseur Judith Boetzkes-Bergmans en we laten je weten of je in aanmerking komt. Is dit het geval? Dan nodigen we je uit voor de uitgebreidere intake en daarna kun je op zoek gaan naar een geschikte werkplek op een school (let op: een aanstelling van minimaal 0,4 fte op een school is een voorwaarde om deel te nemen).

Aanmeldtermijn

Je kunt je het hele jaar aanmelden, maar doe dit uiterlijk 1 mei. Deze tijd is nodig om te werken aan je geschiktheidsonderzoek, zodat je in september kunt beginnen met de opleiding.

Vragen over zij-instroom naar vo of mbo?

Check de voorwaarden:

 • Je hebt een voltooid hbo-of wo-diploma in een aanverwant vak (of in sommige gevallen: een pabo-diploma). Dat betekent dat er inhoudelijk voldoende overlap moet zijn om de opleiding in twee jaar af te ronden. De opleiding toetst dit;
 • Je ontvangt een geschiktheidsverklaring van Fontys, op basis van de intake en een geschiktheidsassessment. Deze bestaat uit de beoordeling van een portfolio en een lesbezoek;
 • Je dient een verklaring van een school te hebben dat je in dienst bent of treedt als docent voor het vak waarvoor het zij-instroomtraject (ZiB) wordt gevolgd, voor tenminste 0,4 fte en minimaal 8 lessen per week;
 • Je staat op het moment van de subsidieaanvraag niet ingeschreven als student aan een lerarenopleiding en in de twee jaar daarvoor ook niet (stond je in die periode wel als student ingeschreven, maar heb je je diploma behaald, dan geldt deze voorwaarde niet);
 • Je dient een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overleggen.

 • De haalbaarheid van de voorwaarden wordt met je doorgenomen;
 • Op basis van jouw cv en achtergrondinformatie doen de studieadviseur en de opleidingscoördinator een voorcheck op haalbaarheid binnen twee jaar, op basis van “harde bewijslast”;
 • Bij een positieve voorcheck, krijg je informatie over het geschiktheidsonderzoek, de werkplek die je (daarvoor) nodig hebt - mocht je die nog niet hebben - en een voorlopig studieprogramma op maat;
 • Wil je vervolgens verder met het zij-instroomtraject? Dan wordt het geschiktheidsonderzoek in gang gezet, waarmee definitief bepaald wordt of je geschikt bent als zij-instromer;
 • Je wordt gekoppeld aan een assessor van Fontys en van de school waar je werkt. De assessor van Fontys informeert je over de werkwijze van het geschiktheidsonderzoek;
 • Je kunt je het hele jaar door aanmelden voor zij-instroom. Let wel op als je in september wilt starten, dan dien je je voor 1 mei officieel aan te melden.
 • Als je aan de voorwaarden kunt voldoen, dan kun je op zoek naar een geschikte werkplek op een school (als je die nog niet hebt);
 • Je hebt een school nodig om je geschiktheidsonderzoek uit te kunnen voeren;
 • Het gaat om een betaalde aanstelling van minimaal 2 dagen (0,4 fte);
 • De school kan dan de zij-instroomsubsidie aanvragen.

 • Je gaat aan de slag met je portfolio. Hierin verzamel je bewijslasten waarmee je je competenties aantoont. Een van de assessoren begeleidt je bij dit proces. Reken erop dat dit 8 á 10 weken duurt;
 • Je krijgt een assessment. Op de dag van het assessment krijg je twee assessoren op lesbezoek en heb je daarna een assessmentgesprek met hen. Hier vloeit een Rapportage Geschiktheid uit voort.
 • Je hebt een verklaring voor een aanstelling van minimaal 0,4 fte op een school;
 • Het definitieve scholingsprogramma wordt vastgesteld;
 • Er wordt een driepartijen- ('tripartiete') overeenkomst ondertekend door Fontys, het schoolbestuur en de zij-instromer;
 • Bij goedkeuring word je officieel ingeschreven als zij-instromer en ga je het overeengekomen scholingsprogramma volgen;
 • Flexibel instromen is mogelijk (bij de start van een nieuwe periode) in overleg met de opleidingscoördinator.
 • Tijdens het zij-instroomtraject volg je je vakken bij Fontys (Tilburg of Sittard). De opleidingscoördinator informeert je over het scholingsprogramma, het rooster etc.;
 • Tegelijkertijd ben je aan het werk en word je vanuit school begeleid in de praktijk.
 • Aan het eind van het traject ga je op voor het bekwaamheidsassessment. Ter voorbereiding lever je wederom een portfolio aan. Hierin word je door de assessor begeleid. Dit resulteert in een oordeel: bekwaam/niet bekwaam;
 • Bij een positief resultaat, ontvang je je tweedegraads bevoegdheid middels een baccalaureaat diploma in het desbetreffende vak.

Vragen?

Bel ons op 08850 70700 of stuur een e-mail naar fontyspro-educatie@fontys.nl.

Vragen over zij-instroom beantwoorden wij graag voor je